07-07-1910 r. – urodził się Bronisław Żeglin ps. „Ordon”

Oficer służby stałej piechoty WP. W kampanii wrześniowej był dowódcą 2 kompanii ckm 52. pp. Ujęty przez sowiecką straż graniczną, został pozyskany do pracy w wywiadzie przeciw Niemcom. W AK od lipca 1942 r. Wiosną 1944 r. objął stanowisko szefa sztabu okręgu NIE. W grudniu 1945 r. wyjechał do Polski. Aresztowany przez UB 25.02.1956 r. 27.04.1956 r. na mocy amnestii sąd umorzył sprawę. Zmarł 04.10.1994 r. Odznaczony m. in. Krzyżem Zasługi z Mieczami.

07-07-1946 r. – Henryk Chabiera ps. „Korzeń” wstąpił do oddziału „Jędrusia”

Urodził się 27.01.1912 r. W wojnie obronnej 1939 r. w 22 pp. W czasie okupacji niemieckiej w AK. W latach 1944-45 pełnił służbę wojskową w 3 Dywizji Przeciwlotniczej. W 1945 r. za udział w walce o Wrocław otrzymał brązowy medal "Zasłużony na Polu Chwały". Po powrocie z wojska wstąpił do PSL. 22.07.1946 r. w Chlebnie aresztowany przez bezpiekę. 08.08.1946 r. wraz kolegami z oddziału skazany na śmierć w procesie pokazowym. Zamordowany 04.09.1946 r. Zrehabilitowany w 1993 r.

STRONA 3

07-07-1948 r. – aresztowany zostaje Antoni Wodyński ps. „Odyniec”

Urodził się 06.01.1924 r. w Bujakach. Od 1942 r. w strukturach AK. W 1943 r. zbiegł z transportu robotników przymusowych do Rzeszy. W 1944 r. ukończył konspiracyjny kurs podoficerów. Dowódca drużyny dywersyjnej OP „Sokołów”. Od 1945 r. został dowódcą drużyny egzekucyjnej oddziału samoobrony w obwodzie Bielsk Podlaski AK-AKO. Dowódca patrolu w VI Brygady Wileńskiej AK. Razem z patrolem „Leszka” zatrzymał pociąg i skonfiskował na potrzeby podziemia 250 tys. zł. W latach 1946-48 pełnił funkcję łącznika między „Młotem” a Komendą Okręgu Wileńskiego AK. Ukrył i zabezpieczył część archiwum oddziału „Młota”. Często przyjeżdżał do Wrocławia, gdzie przekazywał meldunki i pocztę dla „Łupaszki”, został tam postrzelony w brzuch przez funkcjonariuszy WUBP i aresztowany. Zmarł następnego dnia. Odznaczony Krzyżem Walecznych.

08-07-1943 r. - Naczelnym Wodzem i Generalnym Inspektorem Sił Zbrojnych został mianowany gen. Kazimierz Sosnkowski

Urodził się 19 listopada 1885 r. w Warszawie. Działacz niepodległościowy. Szef sztabu I Brygady Legionów. W czasie wojny polsko-bolszewickiej organizator Armii Polskiej. W wolnej Polsce minister spraw wojskowych. Po kampanii wrześniowej przedostał się do Anglii. Po śmierci gen. Sikorskiego obejmał funkcję Naczelnego Wodza. Krytyczny wobec ZSRS, decyzji o wybuchu powstania w Warszawie, a także wobec postawy aliantów. Zmuszony do dymisji. Wyjechał do Kanady. Do końca życia próbował jednoczyć polską emigrację na Zachodzie. Umarł 11 października 1969 r. w Arundel (Kanada). Jego prochy sprowadzono do Polski dwadzieścia trzy lata później.

Użytkowników:
5
Artykułów:
64
Odsłon artykułów:
755099
Copyright © 2020 Bocheńscy Żołnierze Wyklęci. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem wydanym na warunkach GNU Powszechnej Licencji Publicznej.