25-07--1968 r. – zmarł mjr Paweł Szredzki ps. „Sulima”

Urodził się 08.30.1911 r. Przed II wojną światową był oficerem artylerii WP. Podczas wojny obronnej w 1939 r. walczył m. in. pod Skarżyskiem i Iłżą. 19.09.1939 r. dostał się do niewoli sowieckiej, z której zbiegł na Węgry. Od listopada 1939 r. działał w ZWZ-AK we Lwowie. Uczestniczył w akcji „Burza”. W sierpniu 1944 r. dołączył z oddziałem do Zgrupowania AK „Warta”. Po jego rozwiązaniu wyjechał w Jeleniogórskie, gdzie organizował struktury WiN. 1.06.1946 r. aresztowany przez UB. 3.01.1947 r. został skazany na karę śmierci, zamienioną następnie na 15 lat więzienia. 5.05.1956 r. został zwolniony na mocy amnestii.

25-07--1990 r. – zmarł płk Antoni Sanojca ps. „Kortum”.

Urodził się 04.06.1899 r. Uczestnik I Wojny Światowej i wojny polsko-bolszewickiej. Brał udział w obronie Warszawy. W trakcie okupacji w Komendzie Głównej ZWZ-AK. W czasie powstania zastępca dowódcy Grupy Północ. Po powstaniu jeniec obozu w Woldenbergu. Współtworzył Zrzeszenie WiN. Aresztowany w listopadzie 1945 r. Skazany na 6 lat więzienia. Ułaskawiony 1947 r. Powtórnie aresztowany 1949 r. więziony do 1953 r. Zrehabilitowany w 1956 r. Odznaczony sześciokrotnie Krzyżem Walecznych, Złotym i Srebrnym Krzyżem Virtuti Militari, Krzyżem Niepodległości.

26-07-1926 r. – urodził się Józef Trojan ps. „J-3”

Do 1941 r. pomagał rodzicom w gospodarstwie rolnym, potem pomocnik biurowy w Fabryce „Alfa”. Jesienią 1944 r. siłą wcielony do Wehrmachtu i wysłany na front zachodni. Zdezerterował w grudniu 1944 r. Do Polski powrócił w maju 1945 r. W czerwcu był już członkiem konspiracji. Uczestniczył w 23 akcjach. W październiku 1945 r. aresztowany przez MO. Zmuszony do podpisania zgody o współpracę, której nigdy nie podjął. Po uwolnieniu ukrywał się. Pod koniec maja 1946 r. stanął na czele małej grupy dywersyjnej. Zginął 04.07.1946 r. podczas obławy UB i MO w rodzinnej miejscowości.

26-07-1944 r. – mjr Marian Bernaciak ps. „Orlik” opanował Ryki podczas akcji „Burza”

Urodził się 06.03.1917 r. We wrześniu 1939 r. wzięty do niewoli. Po ucieczcie i powrocie do Zalesia w konspiracji. W 1941 r. utworzył punkt kontaktowy ZWZ. Jesienią 1943 r. zdekonspirowany przez Gestapo, zmienił pseudonim. Podczas akcji „Burza” opanował wraz z oddziałem Ryki. Zatrzymany przez Sowietów w drodze na pomoc Warszawie. Po rozwiązaniu AK podporządkowany Delegaturze Sił Zbrojnych. Od września 1945 r. w WiN. 24.06.1946 r. został ranny podczas walki z oddziałami wojska. Umarł na polach Piotrówka. Odznaczony Krzyżem Walecznych, Krzyżem AK i Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski.

Użytkowników:
5
Artykułów:
64
Odsłon artykułów:
755116
Copyright © 2020 Bocheńscy Żołnierze Wyklęci. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem wydanym na warunkach GNU Powszechnej Licencji Publicznej.