24-07-1946 r. – Włodzimierz Kozłowski ps. „Orion” z partyzantami zatrzymali pociąg na stacji Jedlnia Letnisko uwalniając 7 aresztowanych członków WiN

Urodził się 31.01.1923 r. w Gralewie. Po wkroczeniu armii sowieckiej pozostał w konspiracji. W 1946 r. zorganizował własny oddział w ramach WiN. Zastępca komendanta Związku Zbrojnej Konspiracji Inspektoratu Radomsko-Kieleckiego WiN. W 1946 r. zorganizował z partyzantami wiele akcji przeciwko komunistycznemu aparatowi terroru. 24.07.1946 r. zatrzymali pociąg na stacji Jedlnia Letnisko, z którego uwolnili 7 aresztowanych członków WiN. Zginął w 1947 r. w nieznanych okolicznościach.

24-07-1947 r. – na śmierć skazany został Aleksander Fryczke ps. „Orzeł”

Urodził się 15.02.1913 r. Wziął udział w wojnie obronnej 1939 r. Podczas okupacji żołnierz AK, po wkroczeniu Sowietów w ROAK. Latem 1946 r. związał się z konspiracją narodową. 30.05.1947 r. aresztowany. Podczas przesłuchania maltretowany. Zamordowany 18.08.1947 r. Dzięki staraniom żony ustalono miejsce pochówku.

24-07-1947 r. – na śmierć skazany został Tadeusz Derkowski ps. „Franek”

Urodził się 30.03.1920 r. Brał udział w obronie stolicy we wrześniu 1939 r. Od 1942 r. w AK. Po wkroczeniu Armii Czerwonej, ukrywał się. Ujawnił się podczas amnestii w sierpniu 1945 r. Latem 1946 r. ponownie podjął decyzję o włączeniu w działalność konspiracyjną w ramach Warszawskiego Okręgu Narodowego Zjednoczenia Wojskowego. 24.05.1947 r. został zatrzymany przez UB-MO i skazany na śmierć. Wyrok wykonano 18.08.1947 r. Uniewinniony w 1992 r.

24-07-1947 r. – skazany na śmierć został Franciszek Dzięgielewski ps. „Dziewanna”

Urodził się 09.01.1918 r. Brał udział w wojnie obronnej w 1939 r. W czasie okupacji niemieckiej, żołnierz AK. Od lata 1946 r. w oddziale zbrojnym „Cichego”. Brał udział w wielu akcjach. W marcu 1947 r. skorzystał z amnestii i ujawnił się. 25.05.1947 r. aresztowany przez UB i skazany na śmierć. Bierut nie skorzystał z prawa łaski. Zamordowany 18.08.1947 r. W 2007 rok Sąd Wojewódzki w Bydgoszczy unieważnił wyrok

Użytkowników:
5
Artykułów:
64
Odsłon artykułów:
755093
Copyright © 2020 Bocheńscy Żołnierze Wyklęci. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem wydanym na warunkach GNU Powszechnej Licencji Publicznej.