20-07-1948 r. – aresztowany został ppor. Witold Milwid ps. „T-5”

Urodził się 18.121915 r. w Diepropietrowsku na Ukrainie. Od 1942 r. związany z AK na Wileńszczyźnie. Członek oddziału specjalnego, wykonującego egzekucje na kolaborantach niemieckich na podstawie wyroków Wojskowego Sądu Specjalnego. Od maja 1945 r. w Bydgoszczy organizował tajne narady Ośrodka Mobilizacyjnego Okręgu Wileńskiego AK w swoim mieszkaniu. 03.09.1949 r. skazany na śmierć. Bierut nie udzielił mu prawa łaski. 12.11.1949 r. zamordowany w więzieniu przy Wałach Jagiellońskich w Bydgoszczy. W 1991 r. pośmiertnie odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

21-07-1944 r. – płk Wilhelm Szczepankiewicz ps. „Drugak” rozpoczął akcję „Burza”

Urodził się 08.02.1901 r. Zawodowy oficer. W kampanii wrześniowej dowodził batalionem 2. pp. W 1940 r. uciekł z okupacji sowieckiej i włączył się do konspiracji. Od jesieni 1941 r. komendant Obwodu ZWZ Tomaszów Lubelski. Walczył w ramach powstania zamojskiego. Rozpoczął akcję „Burza”. Od maja 1945 r. komendant Okręgu Lublin DSZ. Zaaprobował zakończenie walk z UPA. Rozwinął pomoc aresztowanym i ich rodzinom. Ujawnił się 22.03.1947 r. w WUBP w Lublinie. W 1950 r. aresztowany przez bezpiekę. Spędził kilka miesięcy w więzieniu. Wiele razy zatrzymywany. Zmarł 20.03.1960 r. w Warszawie.

21-07-1946 r. – aresztowany został Ludwik Krawiś ps. „Tygrys”

Urodził się 27.03.1924 r. W czasie okupacji pracował jako robotnik w niemieckim majątku. W 1944 r. powołany do niemieckiego wojska we Francji. Po wojnie powrócił do rodziców. 20.06.1946 r. wstąpił do AK. Brał udział w wielu akcjach. Aresztowany podczas obławy UB-MO. Skazany wraz z 12 innymi członkami oddziału (w tym z bratem) na śmierć 24.08.1946 r. Rozstrzelany 04.09.1946 r. Bierut, na prośbę matki ułaskawił młodszego brata Franciszka – skazany na 15 lat więzienia

21-07-1953 r.. – w więzieniu zmarł Wincenty Rutkowski ps. „Haszysz”

Urodził się 17.07.1895 r. Walczył w powstaniu wielkopolskim, wojnie polsko-bolszewickiej oraz w kampanii wrześniowej. W konspiracji od listopada 1939 r. Dowodził oddziałami partyzanckimi w akcji „Burza”. Po wkroczeniu Armii Czerwonej był ścigany przez sowieckie spec służby. W sierpniu 1945 r. był pierwszym organizatorem Rejonu Południowego WiN. Zagrożony aresztowaniem skierowany na Górny Śląsk. Wydawał biuletyn „Orzeł Biały” i pismo „Niezawisłość”. Aresztowany 10.12.1947 r. Skazany na 15 lat więzienia. Odznaczony krzyżem Virtuti Militari.

Użytkowników:
5
Artykułów:
64
Odsłon artykułów:
755130
Copyright © 2020 Bocheńscy Żołnierze Wyklęci. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem wydanym na warunkach GNU Powszechnej Licencji Publicznej.