Drukuj
Odsłony: 11698

01-06-1895 r. w Chorobrowie urodził się Tadeusz Komorowski ps. „Bór”

Urodził się w rodzinie Mieczysława Mariana Komorowskiego herbu Korczak i Wandy Prawdzic-Zaleskiej. W 1913 ukończył gimnazjum we Lwowie i w tym samym roku rozpoczął karierę wojskową Pod koniec 1939 stworzył w Krakowie konspiracyjną Organizację Wojskową i kierował nią do stycznia 1940, kiedy podporządkowała się ZWZ. Komendant Obszaru Kraków ZWZ, od 8 lutego 1940 generał brygady, po dekonspiracji i przedostaniu się latem 1941 do Warszawy zastępca komendanta głównego ZWZ – dowódcy AK. Od jesieni 1941 do czerwca 1943 był również komendantem Obszaru Zachodniego, obejmującego okręgi: poznański i pomorski.Generał Dywizji Wojska Polskiego Komendant Główny AK, Naczelny Wódz, premier RP na Uchodźstwie, kawaler Orderu Orła Białego i Virtuti Militari

01-06-1913 r. – w Chełmie urodził się Józef Roman ps. „Ziuk”

Uczestniczył w bitwie nad Bzurą. Od 1940 r. działał w ZWZ Okręgu Lublin. W 1941 r. zorganizował na Wołyniu ekspozyturę wywiadu KG ZWZ. W Powstaniu Warszawskim dowodził kompanią „Ziuk”. W 1945 r. ujawnił się i wstąpił do WP. W listopadzie 1949 r., z powodu swej przeszłości, został zwolniony i przeniesiony do rezerwy. Aresztowany przez Informację Wojskową i 5.10.1951 r. skazany na dożywocie, zmienione na 15 lat więzienia. 28.03.1956 r. warunkowo zwolniony. W 1989 r. został prezesem Tymczasowego Zarządu Okręgu Oddziału Zachodnio-Pomorskiego Stowarzyszenia Żołnierzy AK. Zmarł 14.11.2003 r. Odznaczony Krzyżem Virtuti Militari kl. 5. Krzyżem Walecznych, Złotym Krzyżem Zasługi z Mieczami, Krzyżem Kawalerskim, Oficerskim i Komandorskim Orderem Odrodzenia Polski, Krzyżem Armii Krajowej, Warszawskim Krzyżem Powstańczym.

01-06-1924 r. – w Bujakach urodził się Antoni Wodyński ps. „Odyniec”

Od 1942 r. w strukturach AK. W 1943 r. zbiegł z transportu robotników przymusowych do Rzeszy. W 1944 r. ukończył konspiracyjny kurs podoficerów. Dowódca drużyny dywersyjnej OP „Sokołów”. Od 1945 r. został dowódcą drużyny egzekucyjnej oddziału samoobrony w obwodzie Bielsk Podlaski AK-AKO. Dowódca patrolu w VI Brygady Wileńskiej AK. Razem z patrolem „Leszka” zatrzymał pociąg i skonfiskował na potrzeby podziemia 250 tys. zł. W latach 1946-48 pełnił funkcję łącznika między „Młotem” a Komendą Okręgu Wileńskiego AK. Ukrył i zabezpieczył część archiwum oddziału „Młota”. Często przyjeżdżał do Wrocławia, gdzie przekazywał meldunki i pocztę dla „Łupaszki”. 07.07.1948 r. został tam postrzelony w brzuch przez funkcjonariuszy WUBP i aresztowany. Zmarł następnego dnia. Odznaczony Krzyżem Walecznych.


01-06-1946 r. – aresztowany został mjr Paweł Szredzki ps. „Sulima”

Urodził się 08.30.1911 r. Przed II wojną światową był oficerem artylerii WP. Podczas wojny obronnej w 1939 r. walczył m. in. pod Skarżyskiem i Iłżą. 19.09.1939 r. dostał się do niewoli sowieckiej, z której zbiegł na Węgry. Od listopada 1939 r. działał w ZWZ-AK we Lwowie. Uczestniczył w akcji „Burza”. W sierpniu 1944 r. dołączył z oddziałem do Zgrupowania AK „Warta”. Po jego rozwiązaniu wyjechał w Jeleniogórskie, gdzie organizował struktury WiN. Aresztowany przez UB. 3.01.1947 r. został skazany na karę śmierci, zamienioną następnie na 15 lat więzienia. 5.05.1956 r. został zwolniony na mocy amnestii. Zmarł 25.07.1968 r. w Rzeszowie.

02-06-1914 – urodził się pilot Tadeusz Nowak”

Urodzony w Zawierciu. Uczył się w Szkole Podchorążych Lotnictwa w Dęblinie. Po ukończeniu szkoły latał w 121 eskadrze myśliwskiej 2 Pułku Lotniczego, stacjonującej na lotnisku w Krakowie-Rakowicach. 15 października 1938 r. awansował na podporucznika. Walczył we wrześniu 1939 r. (zestrzelił He-111), po czym przez Rumunię, Bejrut i Francję dotarł do Wielkiej Brytanii. Początkowo był w 253 dywizjonie RAF, a od 13 listopada 1940 r. w Dywizjonie 303. Od 24 stycznia 1941 r. w Dywizjonie 315 „Dęblińskim”. 20 marca 1941 r. awansował na porucznika. Na liście Bajana zajmuje 46 pozycję z liczbą 4,5 samolotów zestrzelonych na pewno, 1 prawdopodobnie i 1 uszkodzonym. Odznaczony krzyżem Virtuti Militari, Krzyżem Walecznym i Polową Odznaką Pilota. Zginął zestrzelony nad Kanałem La Manche 21 września 1941 r.

04-06-1896 r. – w Chomiakówce urodził się ppłk Mieczysław Szumański ps. „Biały”

Żołnierz Legionów Polskich. W wojnie polsko-bolszewickiej awansował na porucznika. Dowodził 1. Oddziałem Pomiarowym w armii gen. Tadeusza Piskora. Po rozbiciu oddziału przedostał się na Węgry, gdzie został internowany. W sierpniu 1941 r. zbiegł z obozu i powrócił do kraju. W lutym 1942 r. zaprzysiężony do ZWZ-AK. W Powstaniu Warszawskim szef Służby Geograficznej. Latem 1945 r. skierowany do działalności konspiracyjnej we Wrocławiu. Został kierownikiem Okręgu Wrocław „Wschód”. W 1947 wyjechał do Francji. Współpracował z Delegaturą Zagraniczną WiN. Zmarł pod Paryżem 29.04.1973 r. Został odznaczony Virtuti Militari, czterokrotnie Krzyżem Walecznym, Krzyżem Niepodległości i Złotym Krzyżem Zasług.

04-06-1899r. – urodził się płk Antoni Sanojca ps. „Kortum”

Uczestnik I Wojny Światowej i wojny polsko-bolszewickiej. Brał udział w obronie Warszawy. W trakcie okupacji w Komendzie Głównej ZWZ-AK. W czasie powstania zastępca dowódcy Grupy Północ. Po powstaniu jeniec obozu w Woldenbergu. Współtworzył Zrzeszenie WiN. Aresztowany w listopadzie 1945 r. Skazany na 6 lat więzienia. Ułaskawiony w 1947 r. Powtórnie aresztowany w 1949 r. więziony do 1953 r. Zrehabilitowany w 1956 r. Zmarł 25.07.1990 r. Odznaczony sześciokrotnie Krzyżem Walecznych, Złotym i Srebrnym Krzyżem Virtuti Militari, Krzyżem Niepodległości.

05-06-1916 r. – urodził się Mieczysław Kawalec ps. „Iza”

05-06-1916 r. – urodził się Mieczysław Kawalec ps. „Iza” Uczestnik kampanii wrześniowej 1939 r. Od 1940 r. w ZWZ-AK. Od 1945 r. w WiN. Pełnił funkcję ostatniego prezesa WiN. Aresztowany 1.02.1948 r. i torturowany podczas śledztwa. 14.10.1950 r. Skazany na 4-krotną karę śmierci. Zamordowany 1.03.1951 r.


06-06-1895 r. – w Volosca urodził się Franciszek Rekucki ps. „Podgóra”

Od 1914 r. żołnierz Legionów Polskich. Od 1918 r. w Legii Akademickiej WP. Walczył w kampanii wrześniowej 1939 r. Zbiegł z niewoli niemieckiej. Od 1940 r. w ZWZ w Krakowie. Od 1944 r. zastępca komendanta Okręgu Lwów AK. Po akcji „Burza” ujawnił się przed Sowietami. Od 31.07.1944 r. komendant Okręgu. We wrześniu ewakuował się za San i stanął na czele oddziałów leśnych Obszarów Lwowskiego „Warta”. Po demobilizacji zamieszkał w Sopocie. Od września 1945 r. organizował struktury konspiracji WiN w Jeleniej Górze. Kierownik okręgu „Zachód” WiN. W listopadzie 1945r. zakończył konspirację i zamieszkał w Krakowie. Nigdy nie został rozszyfrowany przez bezpiekę. Zmarł 20.03.1972 r. w Krakowie. Odznaczony Krzyżem Virtuti Militari V kl., Krzyżem Niepodległości, Krzyżem Walecznych i Srebrnym Krzyżem Zasługi

06-06-1904 r. – urodził się ppor. Feliks Selmanowicz ps. „Zagończyk”

Ochotnik w wojnie polsko-bolszewickiej 1920 r. Od 25.08.1939 r. w Korpusie Ochrony Pogranicza. Internowany na Litwie, skąd zbiegł do Wilna. Aresztowany przez policję litewską w 1940 r., zwolniony z braku dowodów. Od stycznia 1944 r. w AK. W lipcu 1944 r internowany w Kałudze. Uciekł 20.04.1945 r. do Wilna. W październiku wyjechał do Polski. Koordynował działalność patroli dywersyjnych na Pomorzu. Aresztowany 17.07.1946 r w Gdańsku. Skazany na karę śmierci. Wyrok wykonano 28.08.1946 r.

06-06-1945 r. – aresztowana została Danuta Siedzik ps. „Inka”

Urodziła się 09.12.1928 r. W Głuszczewinie. W grudniu 1943 r. zaprzysiężona w AK. Odbita przez patrol V Wileńskiej Brygady AK, po aresztowaniu za współpracę z „bandami leśnymi”. Została sanitariuszką. Walczyła w szwadronach por. Jana Mazura „Piasta” i por. Mariana Plucińskiego „Mścisława”. W styczniu 1946 r. została sanitariuszką i łączniczką w szwadronie ppor. Zdzisława Badochy „Żelaznego”. Brała udział w wielu akcjach oddziału, budząc uznanie ofiarnością i poświęceniem. Wysłana do Gdańska przez dowódcę szwadronu por. Olgierda Christę ps. „Leszek”, została aresztowana nocą 19/20.07.1946 r. Podczas ciężkiego przesłuchania nie wydała żadnego ze znanych adresów konspiracyjnych. 03.08.1946 r. w trybie doraźnym odbyła się rozprawa przed Wojskowym Sądem Rejonowym w Gdańsku. Oskarżono ją o mordowanie rannych milicjantów i nakłanianie do egzekucji. Wyrok śmierci wykonano 28.08.1946 r. Pochowana na gdańskim cmentarzu

06-06-1967 r. – w Paryżu zmarł Dragan Sotirović, ps. „Draża”.

Urodził się 05.05.1913 r. Od 1931 r. służył w armii jugosłowiańskiej. Uczestniczył w obronie Jugosławii. W 1942 r. dostał się do niewoli niemieckiej, skąd uciekł 13.01.1944 r. Nawiązał kontakt z AK, uczestniczył w akcji „Burza”. Aresztowany i osadzony w więzieniu kontrwywiadu sowieckiego we Lwowie, z którego zbiegł we wrześniu 1944 r. Skazany na 10 lat więzienia. Po ucieczce nawiązał łączność z lwowskim Okręgiem „Nie”. 05.03.1945 r. złapany przez Sowietów. Wykradziony ze szpitala, ukrywał się. Do służby powrócił 25.06.1945 r. Odznaczony Virtuti Militari V kl., Krzyżem Walecznych oraz odznaczeniami brytyjskimi i jugosłowiańskimi


07-06--1945 r. – aresztowany został ppor. Zbigniew Smoleński ps. „Żuraw”

Urodził 21.12.1916 r. we Lwowie. Od 1939 r. zawodowy oficer marynarki wojennej, obrońca Helu. Więziony w obozie jenieckim w Woldenbergu. Pracował w Bydgoszczy w kierownictwie obozu pracy dla Niemców w Zimnych Wodach. Zagrożony aresztowaniem uciekł do lasu, gdzie dołączył do AK. W maju 1945 r. pełnił funkcję zastępcy dowódcy w oddziale „Kruka”. 21.12.1945 r. został skazany na karę śmierci przez Wojskowy Sąd Okręgowy w Poznaniu na sesji wyjazdowej w Bydgoszczy. 22.12.1945 r. skierował prośbę do Bieruta o zmianę kary śmierci na więzienie. 12.01.1945 r. Bierut odmówił mu prawa łaski. Zamordowany 21.02.1946 r. w bydgoskim więzieniu przy Wałach Jagiellońskich.

08-06-1946 r, został ujęty Bolesław Tomaszewski ps. "Ostroga"

Urodził się 06.09.1909 r. w Jeziornej. Walczył nad Narwią i Bugiem. Związany z konspiracją Lwowską. Intensywnie poszukiwany przez sowieckie służby specjalne, musiał opuścić Lwów. W sierpniu 1945 r. wyjechał do Krakowa, skąd został skierowany na Dolny Śląsk do dalszej pracy konspiracyjnej. Po aresztowaniu przez krótki czas przebywał w PUBP w Jeleniej Górze, skąd został przetransportowany do Wydziału Śledczego WUBP we Wrocławiu. 4 stycznia 1947 r. został skazany przez WSR we Wrocławiu na karę śmierci. 25 lutego Bierut zamienił karę śmierci na 15 lat pozbawienia wolności. Zwolniony 7 maja 1956 r. Zmarł 1.08.1985 r.

09-06-1911 r. – urodził się Feliks Gruberski ps. „Artur"

W 1939 r. zmobilizowany do WP. Uczestnik kampanii wrześniowej. W konspiracji od 1940 r. Po aresztowaniach wśród AK wiosną 1942 r. utracił kontakty z dowództwem. W październiku 1945 r. nawiązał kontakt z KWP. Uczestnik wielu akcji. Aresztowany 11.05.1946 r. Skazany na karę śmierci 18.11.1946 r. Zamordowany 31.01.1947 r.

09-06-1917 r. – urodził się Józef Cieśla ps. „Sokół”

W 1940 r. zaprzysiężony do ZWZ. W 1942 r. nawiązał kontakt z konspiracją ruchu ludowego. Po wejściu Armii Czerwonej prowadził działania dywersyjne. 27.08.1945 r. został ciężko ranny. Zagrożony aresztowaniem przeniósł się do Gliwic. 30.09.1955 r. został aresztowany przez UB. 23.04.1956 r. został skazany na karę śmierci. 17.09.1956 r. wyrok zmieniono na 15 lat więzienia. Zmarł w więzieniu 14.11.1969 r.


09-06-1944 r. – mjr Władysław Kołaciński ps. „Żbik” wstąpił do 204 pp Ziemi Kieleckiej NSZ i Brygady Świętokrzyskiej

Urodził się w Piekarach 10.03.1911 r. W 1939 r. służył w szeregach Lądowej Obrony Wybrzeża. Trafił do niewoli niemieckiej, z której uciekł w listopadzie. Od 08.08.1940 r. w NOW. W grudniu 1942 r. komendant komórki dywersyjnej w Częstochowie. Od marca 1943 r. działał w NSZ. Aresztowany w lipcu 1943 r. zbiegł z transportu do Oświęcimia. Kierownik Okręgowy Akcji Specjalnej w Okręgu Częstochowa. Od września 1943 r. dowodził I batalionem Pułku Jasnogórskiego. Od kwietnia do lipca 1945 r. dowodził oddziałem w pow. piotrkowskim. Przedostał się do 2 Korpusu gen. Andersa. Służył w batalionie w Macerata i kompaniach wartowniczych w amerykańskiej strefie okupacyjnej Niemiec. Zamieszkał w USA. Zmarł 08.11.1995 r. w Płocku

09-06-1946 r.- w Jeleniej Górze pod przybranym nazwiskiem został aresztowany Alfons Jabłoński ps. „Alf”

Urodził się 19.03.1899 r. w Sternbergu w Austrii. W latach 1916-1918 w armii; walczył w Albanii. 09.02.1919 r. ochotnik do Wojska Polskiego. Oficer zawodowy WP. W 1939 r. w baonie fortecznym KOP „Sarny”. Od lutego 1940 r. w ZWZ w Warszawie. W 1941 r. inspektor wyszkolenia wojskowego Szarych Szeregów. Od 1943 r. dowodził Inspektoratem Zachodnim Gródek Jagielloński; od września 1943 – szef Wydziału operacyjnego Komendy Okręgu Lwów AK. Od lipca 1944 r. szef sztabu Okręgu Lwów „Nie”. Od stycznia 1946 r. kierownik Wydziału Organizacyjnego Okręgu Jelenia Góra „Zachód” Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość. Oznaczony Krzyżem Zasługi. 09.10.1946 r. zmarł w szpitalu więziennym we Wrocławiu. Nie został rozszyfrowany.

09-06-1947 r. – płk Jan Zientarski ps. „Mieczysław” został skazany na 3,5 roku więzienia

Urodził się 24.10.1894 r. w Niegardowie. Przed I Wojną Światową działacz niepodległościowy. 23.08.1914 r. dołączył w Kielcach do Legionów Polskich. Dowodził 12. Kompanią w 2. pp. II Brygady. Walczył z Ukraińcami oraz w wojnie polsko-bolszewickiej. We wrześniu 1939 r. dowodził Oddziałem Wydzielonym 10 DP Armii „Łódź”. Przedostał się na Węgry – internowany. We wrześniu 1941 r. zbiegł do Budapesztu, zaangażował się w budowę Obozu Polski Walczącej. We współpracy z ZWZ zorganizował komórkę kurierską, do kontaktu i przerzutu działaczy do kraju. W listopadzie 1941 r. wrócił do kraju. Od marca 1944 r. komendant Okręgu Radomsko-Kieleckiego AK. W pierwszym półroczu 1946 r. współdziałał z II Zarządem Głównym WiN. Zwolennik politycznych form działania. 24.07.1946 r. aresztowany i skazany na więzienie. Zwolniony 26. 01.1950 r. W 1951 r. aresztowany i oskarżony fałszywie o współpracę z Niemcami. Śledztwo umorzono. W latach 50. i 60. Inwigilowany przez bezpiekę. Zmarł w Warszawie 04.05.1982 r. Odznaczony Krzyżem Virtuti Militari, Krzyżem Niepodległości, Krzyż Walecznych przekazał na Jasną Górę.

09-06-1949 r. – ppor. Alina Fedorowicz została wydalona z partii

Urodziła się 18.01.1913 r. Pod koniec 1939r. podjęła pracę w PCK. Od lutego 1940 r. w ZWZ. Od czerwca 1941 r. ustalała los jeńców polskich w ZSRR. W latach 1941-43 kurierka z Podlasia do stolicy. W 1944 r. prowadziła sekcję sanitarną w oddziale „Zenona”. Aresztowana 19.12.1944 r. z dowódcą przez sowiecki „Smiersz”. Wypuszczeni, aby ujawnić Obwód AK. 15.04.1947 r. ujawniła się na mocy amnestii. Wstąpiła do PPS. Wydalona z partii z powodu akowskiej przeszłości


09-06-1985 r. – zmarł ppłk Józef Chyliński ps. „Kamień”.

Urodził się 20.10.1904 r. We wrześniu 1939 r. organizował VI Batalion Strzelców Armii „Poznań". Członek Oddziału I Organizacyjnego Dowództwa Głównego SZP. Oddelegowany na Pomorze w celu rozpoznania i nawiązania kontaktów konspiracyjnych. W styczniu 1940 r. wysłannik KG ZWZ. Od 1941 r. Komendant Komendy Okręgu Pomorskiego. Rozbudował sieć wywiadu, kontrwywiadu i oddziałów partyzanckich. Po rozwiązaniu AK pozostał w konspiracji. Aresztowany przez UB 24.08.1945 r. 25.11.1946 r. skazany na 1,5 roku więzienia. Zwolniony z więzienia w lutym 1947 r. Przedostał się do Szwecji. W 1951 r. zamieszkał w Kanadzie. Odznaczony Orderem Virtuti Militari V kl., Krzyżem Walecznych, Złotym Krzyżem Zasługi z Mieczami.

10-06-1946 r. - szwadron Zdzisława Badochy ps. „Żelazny” zaatakował siły UB i MO we wsi Tulice.

Urodził się 23.03.1925 r. w Dąbrowie Górniczej. Od 1942 r. w podziemiu zbierał broń dla oddziału por. Antoniego Burzyńskiego „Kmicica”. Od 1943 r. zastępca dowódcy 9 Patrolu 23 Ośrodka Dywersyjnego. W marcu 1944 r., po dekonspiracji, w V Wileńskiej Brygadzie AK. W lipcu 1944 r. wcielony do ludowego WP. W październiku 1944 r. ponownie w konspiracji. Od kwietnia 1946 r. na Pomorzu dowódca szwadronu. Paraliżował działalność administracji komunistycznej, bezpieki i wojska. Największym sukcesem była akcja rozbicia posterunków milicji na terenie powiatów Starogard Gdański i Kościerzyna 19.05.1946 r. Zginął w walce 28.06.1946 r.

10-06-1956 r. – Z więzienia zwolniony został kpt. Tadeusz Zajączek ps. „Szary”

Urodził się 10.12.1913 r. Od 1940 r. w konspiracji w NOW i NSZ. 26.11.1944 r. aresztowany przez gestapo. Skazany na karę śmierci. Uciekł z więzienia w nocy z 16/17.01.1945 r. Ukrywał się od marca 1946 r. 23.03.1946 r. ujawnił się. Aresztowany przez UB 11.02.1949 r. Skazany na karę śmierci. Wyrok zmieniono na dożywocie, a następnie na 25 lat więzienia. Zwolniony z więzienia ze względu na zły stan zdrowia, a 26.01.1966 r. ponownie osadzony w więzieniu. Zwolniony warunkowo 17.05.1975 r. Zmarł 25.12.1995 r.

11-06-1974 r. – zmarł płk Franciszek Niepokólczycki ps. „Franek”

Urodził się 27.10.1901 r. Walczył w wojnie polsko-bolszewickiej. Po kapitulacji stolicy w niewoli, skąd wrócił w październiku 1939 r. Oficer dywersji i sabotażu. Od 1942 r. szef Wydziału Saperów KG Związku Walki Zbrojnej. Od stycznia 1943 r. zastępca szefa Kedywu KG AK. W 1943 r. pomagał powstańcom z żydowskiego getta. Po kapitulacji Powstania Warszawskiego w niewoli. Od stycznia 1946 r. Prezes II ZG WiN. Aresztowany, odmówił propozycji współpracy z komunistami. 10.09.1947 r. w pokazowym procesie skazany na trzykrotną karę śmierci. Wyrok złagodzono na dożywocie, potem na 12 lat więzienia. Zwolniony 22.12.1956 r. Odznaczony dwukrotnie Krzyżem Virtuti Militari V kl. Krzyżem Niepodległości, Krzyżem Walecznych, Złotym i Srebrnym Krzyżem Zasługi.12-06-1926 r. – urodził się Zdzisław Zieleń ps. „Orlik”

Od 1941 r. w wileńskich Szarych Szeregach. W styczniu 1946 r. w Gdańsku nawiązał kontakt z „Łupaszką”. Działał w patrolu dywersyjnym. W latach 1946-48 utrzymywał kontakt z konspiracją wileńską. Aresztowany przez bezpiekę 08.07.1948 r. Skazany na łączną karę 12 lat więzienia 27.10.1949 r. Zwolniony warunkowo w marcu 1954 r., na wolność wyszedł dopiero 02.04.1955 r. Zmarł 27.03.1987 r. w Gdańsku. W 1991 r Sąd Wojewódzki w Gdańsku unieważnił wyrok. Odznaczony Krzyżem walecznych, Medalem Wojska i Krzyżem Armii Krajowej.

12-06-1992 r. - w Londynie zmarł Klemens Rudnicki, generał dywizji Wojska Polskiego

Żołnierz Września, członek ZWZ, aresztowany przez NKWD i wywieziony do ZSRR, wstąpił do armii Andersa, uczestnik walk pod Monte Cassino, odznaczony Krzyżem Złotym i Srebrnym Orderu Wojennego Virtuti Militari, pięciokrotnie Krzyżem Walecznych, Złotym Krzyżem Zasługi z Mieczami, Krzyżem Armii Krajowej.

13-06-1896 r. – urodził się płk Przemysław Nakoniecznikoff-Klukowski ps. „Błyskawica”

Walczył w wojnie polsko-bolszewickiej. Uczestnik kampanii wrześniowej. Po rozbiciu jego dywizji trafił do niewoli niemieckiej. 20.04.1940 r. uciekł z obozu jenieckiego. Przedostał się na Bliski Wschód, gdzie wstąpił do oddziałów polskich. 29.03.1944 r. wstąpił do AK. 22.09.1944 r. został zrzucony jako cichociemny na terytorium Polski. Po rozwiązaniu AK pozostał w konspiracji. Aresztowany 20.04.1945 r. Usiłowano go wykorzystać w procesie gen. Okulickiego. Więziony w sowieckich łagrach powrócił do Polski latem 1955 r. Zmarł 17.08.1957 r. w Krakowie.

14-06-1952 r. – skazany na śmierć zostaje Władysław Bielecki ps. „Mikołaj”

Urodził się 26.04.1927 r. w Pińsku. W 1944 r. wstąpił do AK. Uczestniczył w wielu akcjach na UB. Od 1948 r. ukrywał się wraz z ojcem. Był w kontakcie z WiN. Po aresztowaniu i zamordowaniu ojca nadal się ukrywał. Zorganizował 25 akcji przeciwko komunistom. 04.01.1952 r. aresztowany przez UB z Lipna. Skazany na 15 lat więzienia, później na karę śmierci. Zamordowany 24.10.1952 r. 24.09.2010 r. odznaczony pośmiertnie Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

15-06-2009 r. - w Chełmie zmarł dowódca oddziału AK-WiN obwodu chełmskiego Henryk Lewczuk ps. "Młot"

Urodził się 4 lipca 1923 r. w Chełmie. Uczestnik kampanii wrześniowej 1939 r. Związany z ZWZ-AK obwodu chełmskiego w oddziale Zygmunta Szumowskiego ps. "Sędzimir". Po lipcu 1944 r. w Oficerskiej Szkole Artylerii w Chełmie. Dezerter z ludowego Wojska Polskiego. W latach 1945-47 dowodził oddziałem WiN. W maju 1946 r. uczestniczył w uwolnieniu więźniów z aresztu PUBP w Hrubieszowie. Ujawniony w 1947 r. Nielegalnie uciekł na Zachód. Działał w organizacjach polonijnych we Francji. Powrócił w 1992 r. Współtworzył Ruch Odbudowy Polski. Był radnym Sejmiku Województwa Lubelskiego, a w latach 2001-05 senatorem RP. W 2008 r. odznaczony przez prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski.

16-06-1895 r. - we wsi Gniewczyna Łańcucka koło Przeworska urodził się gen. Antoni Chruściel ps. „Monter"

Od 1941 r. komendant Okręgu Warszawa-Miasto AK, którym dowodził w czasie Powstania Warszawskiego, później dowódca Warszawskiego Korpusu AK, od lipca 1945 r. pełnił funkcję zastępcy szefa Sztabu Głównego Polskich Sił Zbrojnych (PSZ) oraz szefa Głównej Komisji Likwidacyjnej PSZ, od marca 1947 r. członek Rady Naczelnej Koła AK.

16-06-1944 r. – staż bojowy odbywa Henryk Urbanowicz ps. „Zabawa”

Urodził się 20.04.1926 r. Od początku okupacji w konspiracyjnym harcerstwie. Odbył staż bojowy młodszych dowódców w III Wileńskiej Brygadzie AK. Uczestniczył w szturmie na Wilno. 17.07.1944 r. zbiegł z kolumny jeńców NKWD i powrócił do konspiracji. Zagrożony aresztowaniem przeszedł do oddziału AK, działającego w Puszczy Rudnickiej. 14.04.1946 r. wstąpił do V Wileńskiej Brygady AK. 12.07.1948 r. aresztowany we Wrocławiu. Skazany został na śmierć 31.01.1949 r. Zamordowany 6.05.1949 r.

16-06-1947 r. - na karę śmierci został skazany Władysław Dybowski ps. "Korwin"

Urodził się 20.04.1926 r. Od początku okupacji w konspiracyjnym harcerstwie. Odbył staż bojowy młodszych dowódców w III Wileńskiej Brygadzie AK. Uczestniczył w szturmie na Wilno. 17.07.1944 r. zbiegł z kolumny jeńców NKWD i powrócił do konspiracji. Zagrożony aresztowaniem przeszedł do oddziału AK, działającego w Puszczy Rudnickiej. 14.04.1946 r. wstąpił do V Wileńskiej Brygady AK. 12.07.1948 r. aresztowany we Wrocławiu. Skazany został na śmierć 31.01.1949 r. Zamordowany 6.05.1949 r.


17-06-1971 r. - w Montrealu zmarł gen. Antoni Szylling

W czasie kampanii wrześniowej dowódca Armii „Kraków”, którą przeprowadził aż na Lubelszczyznę i kierował nią w czasie bitwy pod Tomaszowem Lubelskim, od września 1939 r. do 1945 r. przebywał w niewoli niemieckiej, po wyzwoleniu wyjechał do Francji i do Anglii, gdzie wstąpił do Polskich Sił Zbrojnych, później przebywał w Kanadzie.

18-06-1897 r. - w Jaworowie koło Lwowa urodził się gen. Władysław Langne

W kampanii wrześniowej dowódca obrony Lwowa, podjął decyzję o poddaniu miasta. Od 1940 r. przebywał w Wielkiej Brytanii, gdzie dowodził 3 Brygadą Strzelców w I Korpusie na terenie Szkocji, a od 1941 r. Brygadą Szkolną, był członkiem Wojskowego Trybunału Orzekającego, od 1943 r. pracował w Sztabie Inspektora Wyszkolenia Wojska w Anglii.

19-06-1943 r. - w siedzibie gestapo w Alejach Szucha zamordowany został delegat rządu RP w Londynie Jan Piekałkiewicz

Urodził się 19 września 1892 r. w Kursku. Studia ekonomiczne ukończył w Petersburgu. W 1921 r. przeprowadził pierwszy w II RP spis ludności. Od 1924 r. profesor Szkoły Nauk Politycznych w Warszawie. Działacz PSL „Piast” i SL. Od 1940 r. w konspiracyjnym ruchu ludowym. W 1942 r. został delegatem rządu na kraj. Aresztowany 19 lutego 1943 r. Zamordowany po torturach gestapo.

20-06-1895 r. - w Szczucinie pod Krakowem urodził się gen. Bronisław Rakowski

Uczestnik kampanii wrześniowej, internowany i wywieziony do ZSRR, po układzie Sikorski-Majski zaangażowany w tworzenie Armii Polskiej, przeszedł wraz z nią na Bliski Wschód, od września 1941 r. szef sztabu Armii Polskiej na Wschodzie, na czele 2 Brygady Pancernej II Korpusu Polskiego (później 2 Warszawskiej Dywizji Pancernej), walczył we Włoszech.


20-06-1946 r. – Ludwik Krawiś ps. „Tygrys” wstąpił do AK

Urodził się 27.03.1924 r. W czasie okupacji pracował jako robotnik w niemieckim majątku. W 1944 r powołany do niemieckiego wojska we Francji. Po wojnie powrócił do rodziców. W 1946 r. wstąpił do konspiracji. Brał udział w wielu akcjach. Aresztowany 21.07.1946 r. w Witrogoszczy, podczas obławy UB-MO. 24.08.1946 r. skazany wraz z 12 innymi członkami oddziału (w tym z bratem) na śmierć Rozstrzelany 04.09.1946 r. Bierut, na prośbę matki, ułaskawił młodszego brata Franciszka – skazany na 15 lat więzienia.

20-06-1982 r. - w Londynie zmarł Zygmunt Bohusz – Szyszko, generał dywizji Wojska Polskiego

Dowódca Samodzielnej Brygady Strzelców Podhalańskich, walczącej m.in. w bitwie o Narvik, wraz z II Korpusem Polskim, jako zastępca gen Andersa, brał udział w kampanii włoskiej. Został pochowany na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach

20-06-1986 r. – zmarł Romuald Warakomski ps. „Hilary”

Dowódca Samodzielnej Brygady Strzelców Podhalańskich, walczącej m.in. w bitwie o Narvik, wraz z II Korpusem Polskim, jako zastępca gen Andersa, brał udział w kampanii włoskiej. Został pochowany na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach

21-06-1912 r. - w Warszawie urodził się mjr Kazimierz Leski ps. "Bradl"

W wojnie obronnej 1939 r. pilot WP. 17 września zestrzelony przez Sowietów, uciekł z niewoli. Wcielając się w postać gen. von Hallmana – wybitnego specjalisty od budowy fortyfikacji - uzyskał jedną z najbardziej strzeżonych tajemnic niemieckiej machiny wojennej – dane o umocnieniu Wału Atlantyckiego. Aresztowany 23 sierpnia 1945 r przez UB, zbiegł. Aresztowany ponownie w listopadzie, trafił do X Pawilonu na Rakowieckiej. Skazany na podstawie fałszywych zarzutów w dwóch procesach. Zwolniony 1955 r. Zmarł 28.05.2000 r. w Warszawie.


21-06-1946 r. – zamordowany został por. Jan Kempiński ps. „Błysk”

Urodził się 04.02.1921 r. Od 1939 r. działał w ZWZ-AK. Podczas okupacji niemieckiej brał udział w wielu akcjach. Po wejściu Sowietów pozostał w konspiracji. Dowodził jednym z oddziałów „Warty”. Dowodził i uczestniczył w wielu akcjach dywersyjnych. Został aresztowany przez UB 17.12.1945 r. i skazany na karę śmierci. Zamordowany. Zrehabilitowany w 1994 r.

21-06-1973 r. – zmarł Robert Nakwas-Pługaczewski ps. „Okoń”

Urodził się 20.07.1920 r. Działał w konspiracji od początku okupacji. Brał udział we wszystkich akcjach bojowych III Wileńskiej Brygady AK do 1944 r. 09.04.1944 r. został odznaczony Krzyżem Walecznych. 18.02.1945 r. został aresztowany i skazany na 6 lat więzienia. Zwolniony na mocy amnestii w kwietniu 1946 r. w lipcu dołączył do V Wileńskiej Brygady AK. W latach 1946-48 członek grupy młodzieżowej Okręgu Wileńskiego AK. Ponownie aresztowany 03.07.1948 r przez UB. Sąd wojskowy skazał go na dożywocie, zamienione na 12 lat więzienia. Wyszedł warunkowo 12.04.1958 r.

22-06-1897 r. – w Jaśle urodził się Henryk Dobrzański ps. "Hubal"

Pochodził z rodziny szlacheckiej w prostej linii wywodzącej się od Zawiszy Czarnego. Żołnierz 2. Pułku Ułanów Legionów Polskich, po kryzysie przysięgowym w Polskim Korpusie Posiłkowym. W lutym 1918 r. po przebiciu się płk. Hallera pod Rarańczą przez front austriacko-rosyjski został internowany na Węgrzech. Uczestnik walk o Lwów w 1918 r. i wojny polsko-bolszewickiej. W II RP w wojsku. Reprezentował Polskę na wielu zawodach hippicznych. Przed wybuchem wojny otrzymał przydział na zastępcę dowódcy 110 Rezerwowego Pułku Ułanów. Od 18 do 20 września bronił Grodna przed Sowietami, następnie ruszył w kierunku Warszawy. Po jej upadku postanowił przedrzeć się na Kielecczyznę, aby tam kontynuować walkę. Oddział "Hubala" walczył do 30 kwietnia 1940 r., gdy pod wsią Anielin major został śmiertelnie ranny. Jego ciało spoczywa w nieznanym miejscu. Pośmiertnie odznaczony Krzyżem Złotym Orderu Wojennego Virtuti Militari i awansowany na pułkownika.

23-06-1948 r. – aresztowany został Henryk Wieliczko ps. „Lufa”

Urodził się 18.08.1922 r. Od czerwca 1943 r. był żołnierzem AK. Uczestniczył w bitwie z Niemcami pod Worzianami oraz z partyzantką sowiecką pod Radziuszami. Po rozwiązaniu V Brygady Wileńskiej przedarł się do Puszczy Augustowskiej. W październiku 1944 r. dołączył do oddziału „Łupaszki". Od stycznia 1946 r. dowódca patrolu dywersyjnego Brygady, odtworzonej na Pomorzu Gdańskim. W 1946 r. organizował przerzut żołnierzy z Białostocczyzny na Pomorze. Rozbił kilkanaście posterunków milicji, zlikwidował kilkunastu agentów i funkcjonariuszy UB. Aresztowany w Siedlcach i postrzelony przy próbie ucieczki. Skazany przez Wojskowy Sąd Rejonowy w Lublinie 24.02.1949 r. na karę śmierci. Rozstrzelany 14.03.1949 r. w Zamku w Lublinie. Odznaczony Krzyżem Walecznych.


24-06-1895 r. - w Grójcu pod Warszawą urodził się gen. Jan Sadowski-Jagmin

W kampanii wrześniowej walczył na czele Grupy Operacyjnej „Śląsk” (później „Jagmin”) w składzie Armii Kraków, po jej rozbiciu do 1945 r. przebywał w niewoli niemieckiej, a następnie we Francji, skąd w 1946 wrócił do kraju.

24-06-1946 r. – mjr Marian Bernaciak ps. „Orlik” został ciężko ranny

Urodził się 06.03.1917 r. We wrześniu 1939 r. wzięty do niewoli. Po ucieczce i powrocie do Zalesia w konspiracji. W 1941 r. utworzył punkt kontaktowy ZWZ. Jesienią 1943 r. zdekonspirowany przez Gestapo, zmienił pseudonim. 26.07.1944 r. podczas akcji „Burza” opanował wraz z oddziałem Ryki. Zatrzymany przez Sowietów w drodze na pomoc Warszawie. Po rozwiązaniu AK podporządkowany Delegaturze Sił Zbrojnych. Od września 1945 r. w WiN. Podczas walki z oddziałem wojska został ciężko ranny. Umarł na polach Piotrówka. Odznaczony Krzyżem Walecznych, Krzyżem AK i Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski.

24-06-1948 r. – zmarł Tadeusz Zieliński ps. „Igła”

Urodził się we wsi Gaj w 1927 r. Od 1943 r. zaprzysiężony z AK. Po 1945 r. dowódca oddziału podziemia antykomunistycznego powiatów: radomskiego i kieleckiego. Brał udział w rozbiciu więzienia UB w Kielcach w sierpniu 1945 r., jak również w wielu akcjach bojowych z oddziałami NKWD, UB i KBW. 14.06.1948 r. pod wsią Dzierzkówek, pomimo przeważającej liczby komunistów „Igła” zdołał się przebić przez okrążenie, tracąc znaczną część oddziału. W wyniku zamachu, którego dokonał żołnierz jego oddziału, agent UB, został ranny. Nie chcąc trafić do niewoli popełnił samobójstwo, rozrywając się granatem.

24-06-1949 r. – zamordowany został Jan Toth ps. „Mewa”

Urodził się 22.12.1911 r. Walczył w 1939 r. w 48 Pułku Piechoty. Trafił do niewoli niemieckiej, z której zbiegł w październiku. Od grudnia 1941 r. żołnierz ZWZ-AK. W październiku 1944 r. aresztowany przez Sowietów i skazany na 6 lat więzienia. W grudniu 1944 r. uciekł z aresztu. Brał udział w wielu akcjach. W sierpniu 1947 r. został aresztowany przez UB. 03.12.1948 r. został skazany na karę śmierci. Bierut odmówił mu prawa łaski. Wyrok wykonano. W 1992 r. Sąd Wojewódzki w Rzeszowie unieważnił wyrok.

-

25-06-1962 r – Andrzej Kiszka ps. „Dąb” został skazany na dożywocie i 20 tys. zł grzywny

Urodził się w 1922 r. w Maziarni. Od 1941 r. w Batalionach Chłopskich, później w AK. W lipcu 1944 r., na polecenie przełożonych wstąpił do milicji. W listopadzie ostrzegł o ekspedycji NKWD i zdezerterował z posterunku MO. Ujawnił się w 1947 r. W sierpniu 1950 r. UB rozbiło jego oddział. Od 1953 r ukrywał się sam. 30.12.1961 r. aresztowany. Po zwolnieniu w 1971 r. wyjechał do Szczecina. Odznaczony Krzyżem Narodowego Czynu Zbrojnego, Krzyżem Partyzanckim, Krzyżem AK oraz Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.

26-06-1946 r. – na karę śmierci skazany został Marian Pluciński ps. „Mścisław”

Urodził się 10.05.1912 r. Brał udział w wojnie obronnej 1939 r.. 20.09.1939 r. dostał się do niewoli niemieckiej, z której uciekł. Rozpoczął pracę konspiracyjną w ZWZ w Wilnie. Od marca 1944 r. w V Wileńskiej Brygadzie AK. Od sierpnia 1944 r. dowodził partyzanckim oddziałem samoobrony. Po rozwiązaniu oddziału wyjechał do Białegostoku. Uczestniczył w wieku akcjach. 21.04.1946 r. aresztowany w wyniku donosu. Skazany na karę śmierci. Zamordowany 28.06.1946 r.

26-06-1946 r. – na karę śmierci skazany został Marian Pluciński ps. „Mścisław”

Urodził się 10.05.1912 r. Brał udział w wojnie obronnej 1939 r.. 20.09.1939 r. dostał się do niewoli niemieckiej, z której uciekł. Rozpoczął pracę konspiracyjną w ZWZ w Wilnie. Od marca 1944 r. w V Wileńskiej Brygadzie AK. Od sierpnia 1944 r. dowodził partyzanckim oddziałem samoobrony. Po rozwiązaniu oddziału wyjechał do Białegostoku. Uczestniczył w wieku akcjach. 21.04.1946 r. aresztowany w wyniku donosu. Skazany na karę śmierci. Zamordowany 28.06.1946 r.

27-06-1946 r. – aresztowany został Stanisław Sojczyński ps. „Warszyc”

Urodził się 16.02.1906 r. Od pierwszych miesięcy okupacji w konspiracji. Uczestniczył w zdobywaniu elementów rakiet V-1, V-2. Walczył w akcji „Burza”. Zagrożony aresztowaniem przez NKWD, 4.10.1944 r. ponownie w partyzantce, służył w V i III Wileńskiej Brygadzie AK


28-06-1946 r. – w walce zginął Zdzisław Badocha ps. „Żelazny”

Urodził się 23.03.1925 r. w Dąbrowie Górniczej. Od 1942 r. w podziemiu zbierał broń dla oddziału por. Antoniego Burzyńskiego „Kmicica”. Od 1943 r. zastępca dowódcy 9 Patrolu 23 Ośrodka Dywersyjnego. W marcu 1944 r., po dekonspiracji, w V Wileńskiej Brygadzie AK. W lipcu 1944 r. wcielony do ludowego WP. W październiku 1944 r. ponownie w konspiracji. Od kwietnia 1946 r. na Pomorzu dowódca szwadronu. Paraliżował działalność administracji komunistycznej, bezpieki i wojska. Największym sukcesem była akcja rozbicia posterunków milicji na terenie powiatów Starogard Gdański i Kościerzyna 19.05.1946 r. 10.06.1946 r. szwadron zaatakował siły UB i MO we wsi Tulice, a „Żelazny” został ciężko ranny.

28-06-1946 r. – zamordowany został Marian Pluciński ps. „Mścisław”

Urodził się 10.05.1912 r. Brał udział w wojnie obronnej 1939 r. 20.09.1939 r. dostał się do niewoli niemieckiej, z której uciekł. Rozpoczął pracę konspiracyjną w ZWZ w Wilnie. Od marca 1944 r. w V Wileńskiej Brygadzie AK. Od sierpnia 1944 r. dowodził partyzanckim oddziałem samoobrony. Po rozwiązaniu oddziału wyjechał do Białegostoku. Uczestniczył w wieku akcjach. 21.04.1946 r. aresztowany w wyniku donosu. Skazany 25.06.1946 r. na karę śmierci. Wyrok wykonano

28-06-1953 r. – święcenia kapłańskie przyjął Romuald Warakomski ps. „Hilary”

Urodził się 01.09.1908 r. W grudniu 1939 r. wstąpił do AK. Od 1945 r. przebywał w Warszawie. W marcu 1947 r. zwolniony z działalności konspiracyjnej. W kwietniu wstąpił do karmelitów bosych w Czarnej. Przyjął święcenia kapłańskie. Inwigilowany przez tajnych współpracowników – braci zakonnych. Latem 1958 r. ujawnił go agent, były działacz Okręgu Wileńskiego AK. Wskutek pracy operacyjnej SB zrezygnował z życia zakonnego. Zmarł 20.06.1986 r.

29-06-1941 r. - w Nowym Jorku zmarł Ignacy Jan Paderewski

Urodził się 6 listopada 1860 r. w Kuryłówce na Podolu. Absolwent Instytutu Muzycznego w Warszawie. W 1892 r. zamieszkał w USA i zyskał sławę wybitnego pianisty. Przeniósł się do Szwajcarii. W 1910 r. odsłonięto w Krakowie pomnik bitwy pod Grunwaldem autorstwa Antoniego Wiwulskiego, którego wykonanie sfinansował Paderewski. W czasie I wojny działał na rzecz Polski. W sierpniu 1917 r. został przedstawicielem Komitetu Narodowego Polskiego na USA. Jego przyjazd do Poznania w grudniu 1918 r. stał się impulsem do wybuchu powstania wielkopolskiego. 16 stycznia 1919 r. został premierem rządu RP. Reprezentował Polskę na konferencji pokojowej w Paryżu. Po wybuchu II wojny został przewodniczącym Rady Narodowej RP w Londynie. Zmarł na zapalenie płuc. Pochowany w Waszyngtonie, a 29 czerwca 1992 r. jego ciało złożono w katedrze św. Jana w Warszawie.


30-06-1946 r. – zginął Józef Kubiak ps. „Paweł”

Urodził się 16.03.1912 r. Podczas okupacji niemieckiej szef łączności Obwodu Łęczyca AK. Wiosną 1945 r. aresztowany przez UB. Zbiegł z aresztu i wspólnie z M. Guligowskim „Hajotą” podjął się odbudowy lokalnych struktur AK. W lipcu 1945 r. był współorganizatorem Grupy Egzekucyjnej „Błyskawica”. Bezpieka zlikwidowała grupę we wrześniu 1945 r. W grudniu reaktywował grupę. Brał udział w wielu akcjach. W kwietniu 1946 r. podporządkował się Konspiracyjnemu Wojsku Polskiemu. Zginął w zasadzce zorganizowanej przez Informację Wojskową w Psarach. Miejsce pochówku nieznane.

30-06-1948 r. – w Osielcu został aresztowany Zygmunt Szendzielarz ps. „Łupaszka”

Urodził się 03.12.1910 r. w Stryju. Walczył w Wileńskiej Brygadzie Kawalerii w 1939 r. 27.09.1939 r. trafił do niewoli sowieckiej, z której uciekł. W 1940 r. rozpoczął działalność konspiracyjną. W 1943 r. został skierowany do oddziału partyzanckiego „Kmicica” który został rozbity przez sowiecką partyzantkę. Z niedobitków oddziału zorganizował V Wileńską Brygadę AK. Została ona częściowo rozbrojona przez Armię Czerwoną w Puszczy Grodzieńskiej 23.07.1944 r. Przedarł się do Polski, gdzie odtworzył Brygadę. 2.11.1950 r. skazany na śmierć wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego w Warszawie. Zamordowany w więzieniu 8.02.1951 r. Odznaczony Krzyżem Virtuti Militari kl. V; pośmiertnie Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski.

30-06-1948 r. – aresztowana zostaje ppor. Lidia Lwow ps. „Lala”

Urodziła się 14.11.1920 r. Od 12.08.1943 r. sanitariuszka w oddziale „Kmicica”, następnie w V Wileńskiej Brygadzie AK. Po rozwiązaniu V Brygady, przedostała się na tereny Białostockiego Okręgu AK. Szlak bojowy zakończyła z „Łupaszką”. Ukrywała się. Aresztowana i skazana 2.11.1950 r. na dożywocie. W 1956 r. wyszła z więzienia. Rok później resztę kary anulowano

30-06-1960 r. – w Waszyngtonie zmarł gen. Antoni Chruściel ps. „Monter”

Od 1941 komendant Okręgu Warszawa-Miasto AK, którym dowodził w czasie Powstania Warszawskiego, później dowódca Warszawskiego Korpusu AK, od lipca 1945 r. pełnił funkcję zastępcy szefa Sztabu Głównego Polskich Sił Zbrojnych (PSZ) oraz szefa Głównej Komisji Likwidacyjnej PSZ, od marca 1947 członek Rady Naczelnej Koła AK.