06-06-1895 r. – w Volosca urodził się Franciszek Rekucki ps. „Podgóra”

Od 1914 r. żołnierz Legionów Polskich. Od 1918 r. w Legii Akademickiej WP. Walczył w kampanii wrześniowej 1939 r. Zbiegł z niewoli niemieckiej. Od 1940 r. w ZWZ w Krakowie. Od 1944 r. zastępca komendanta Okręgu Lwów AK. Po akcji „Burza” ujawnił się przed Sowietami. Od 31.07.1944 r. komendant Okręgu. We wrześniu ewakuował się za San i stanął na czele oddziałów leśnych Obszarów Lwowskiego „Warta”. Po demobilizacji zamieszkał w Sopocie. Od września 1945 r. organizował struktury konspiracji WiN w Jeleniej Górze. Kierownik okręgu „Zachód” WiN. W listopadzie 1945r. zakończył konspirację i zamieszkał w Krakowie. Nigdy nie został rozszyfrowany przez bezpiekę. Zmarł 20.03.1972 r. w Krakowie. Odznaczony Krzyżem Virtuti Militari V kl., Krzyżem Niepodległości, Krzyżem Walecznych i Srebrnym Krzyżem Zasługi

06-06-1904 r. – urodził się ppor. Feliks Selmanowicz ps. „Zagończyk”

Ochotnik w wojnie polsko-bolszewickiej 1920 r. Od 25.08.1939 r. w Korpusie Ochrony Pogranicza. Internowany na Litwie, skąd zbiegł do Wilna. Aresztowany przez policję litewską w 1940 r., zwolniony z braku dowodów. Od stycznia 1944 r. w AK. W lipcu 1944 r internowany w Kałudze. Uciekł 20.04.1945 r. do Wilna. W październiku wyjechał do Polski. Koordynował działalność patroli dywersyjnych na Pomorzu. Aresztowany 17.07.1946 r w Gdańsku. Skazany na karę śmierci. Wyrok wykonano 28.08.1946 r.

06-06-1945 r. – aresztowana została Danuta Siedzik ps. „Inka”

Urodziła się 09.12.1928 r. W Głuszczewinie. W grudniu 1943 r. zaprzysiężona w AK. Odbita przez patrol V Wileńskiej Brygady AK, po aresztowaniu za współpracę z „bandami leśnymi”. Została sanitariuszką. Walczyła w szwadronach por. Jana Mazura „Piasta” i por. Mariana Plucińskiego „Mścisława”. W styczniu 1946 r. została sanitariuszką i łączniczką w szwadronie ppor. Zdzisława Badochy „Żelaznego”. Brała udział w wielu akcjach oddziału, budząc uznanie ofiarnością i poświęceniem. Wysłana do Gdańska przez dowódcę szwadronu por. Olgierda Christę ps. „Leszek”, została aresztowana nocą 19/20.07.1946 r. Podczas ciężkiego przesłuchania nie wydała żadnego ze znanych adresów konspiracyjnych. 03.08.1946 r. w trybie doraźnym odbyła się rozprawa przed Wojskowym Sądem Rejonowym w Gdańsku. Oskarżono ją o mordowanie rannych milicjantów i nakłanianie do egzekucji. Wyrok śmierci wykonano 28.08.1946 r. Pochowana na gdańskim cmentarzu

06-06-1967 r. – w Paryżu zmarł Dragan Sotirović, ps. „Draża”.

Urodził się 05.05.1913 r. Od 1931 r. służył w armii jugosłowiańskiej. Uczestniczył w obronie Jugosławii. W 1942 r. dostał się do niewoli niemieckiej, skąd uciekł 13.01.1944 r. Nawiązał kontakt z AK, uczestniczył w akcji „Burza”. Aresztowany i osadzony w więzieniu kontrwywiadu sowieckiego we Lwowie, z którego zbiegł we wrześniu 1944 r. Skazany na 10 lat więzienia. Po ucieczce nawiązał łączność z lwowskim Okręgiem „Nie”. 05.03.1945 r. złapany przez Sowietów. Wykradziony ze szpitala, ukrywał się. Do służby powrócił 25.06.1945 r. Odznaczony Virtuti Militari V kl., Krzyżem Walecznych oraz odznaczeniami brytyjskimi i jugosłowiańskimi

Użytkowników:
1
Artykułów:
62
Odsłon artykułów:
705111
Copyright © 2019 Bocheńscy Żołnierze Wyklęci. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem wydanym na warunkach GNU Powszechnej Licencji Publicznej.