01-06-1946 r. – aresztowany został mjr Paweł Szredzki ps. „Sulima”

Urodził się 08.30.1911 r. Przed II wojną światową był oficerem artylerii WP. Podczas wojny obronnej w 1939 r. walczył m. in. pod Skarżyskiem i Iłżą. 19.09.1939 r. dostał się do niewoli sowieckiej, z której zbiegł na Węgry. Od listopada 1939 r. działał w ZWZ-AK we Lwowie. Uczestniczył w akcji „Burza”. W sierpniu 1944 r. dołączył z oddziałem do Zgrupowania AK „Warta”. Po jego rozwiązaniu wyjechał w Jeleniogórskie, gdzie organizował struktury WiN. Aresztowany przez UB. 3.01.1947 r. został skazany na karę śmierci, zamienioną następnie na 15 lat więzienia. 5.05.1956 r. został zwolniony na mocy amnestii. Zmarł 25.07.1968 r. w Rzeszowie.

02-06-1914 – urodził się pilot Tadeusz Nowak”

Urodzony w Zawierciu. Uczył się w Szkole Podchorążych Lotnictwa w Dęblinie. Po ukończeniu szkoły latał w 121 eskadrze myśliwskiej 2 Pułku Lotniczego, stacjonującej na lotnisku w Krakowie-Rakowicach. 15 października 1938 r. awansował na podporucznika. Walczył we wrześniu 1939 r. (zestrzelił He-111), po czym przez Rumunię, Bejrut i Francję dotarł do Wielkiej Brytanii. Początkowo był w 253 dywizjonie RAF, a od 13 listopada 1940 r. w Dywizjonie 303. Od 24 stycznia 1941 r. w Dywizjonie 315 „Dęblińskim”. 20 marca 1941 r. awansował na porucznika. Na liście Bajana zajmuje 46 pozycję z liczbą 4,5 samolotów zestrzelonych na pewno, 1 prawdopodobnie i 1 uszkodzonym. Odznaczony krzyżem Virtuti Militari, Krzyżem Walecznym i Polową Odznaką Pilota. Zginął zestrzelony nad Kanałem La Manche 21 września 1941 r.

04-06-1896 r. – w Chomiakówce urodził się ppłk Mieczysław Szumański ps. „Biały”

Żołnierz Legionów Polskich. W wojnie polsko-bolszewickiej awansował na porucznika. Dowodził 1. Oddziałem Pomiarowym w armii gen. Tadeusza Piskora. Po rozbiciu oddziału przedostał się na Węgry, gdzie został internowany. W sierpniu 1941 r. zbiegł z obozu i powrócił do kraju. W lutym 1942 r. zaprzysiężony do ZWZ-AK. W Powstaniu Warszawskim szef Służby Geograficznej. Latem 1945 r. skierowany do działalności konspiracyjnej we Wrocławiu. Został kierownikiem Okręgu Wrocław „Wschód”. W 1947 wyjechał do Francji. Współpracował z Delegaturą Zagraniczną WiN. Zmarł pod Paryżem 29.04.1973 r. Został odznaczony Virtuti Militari, czterokrotnie Krzyżem Walecznym, Krzyżem Niepodległości i Złotym Krzyżem Zasług.

04-06-1899r. – urodził się płk Antoni Sanojca ps. „Kortum”

Uczestnik I Wojny Światowej i wojny polsko-bolszewickiej. Brał udział w obronie Warszawy. W trakcie okupacji w Komendzie Głównej ZWZ-AK. W czasie powstania zastępca dowódcy Grupy Północ. Po powstaniu jeniec obozu w Woldenbergu. Współtworzył Zrzeszenie WiN. Aresztowany w listopadzie 1945 r. Skazany na 6 lat więzienia. Ułaskawiony w 1947 r. Powtórnie aresztowany w 1949 r. więziony do 1953 r. Zrehabilitowany w 1956 r. Zmarł 25.07.1990 r. Odznaczony sześciokrotnie Krzyżem Walecznych, Złotym i Srebrnym Krzyżem Virtuti Militari, Krzyżem Niepodległości.

05-06-1916 r. – urodził się Mieczysław Kawalec ps. „Iza”

05-06-1916 r. – urodził się Mieczysław Kawalec ps. „Iza” Uczestnik kampanii wrześniowej 1939 r. Od 1940 r. w ZWZ-AK. Od 1945 r. w WiN. Pełnił funkcję ostatniego prezesa WiN. Aresztowany 1.02.1948 r. i torturowany podczas śledztwa. 14.10.1950 r. Skazany na 4-krotną karę śmierci. Zamordowany 1.03.1951 r.

Użytkowników:
5
Artykułów:
64
Odsłon artykułów:
756430
Copyright © 2020 Bocheńscy Żołnierze Wyklęci. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem wydanym na warunkach GNU Powszechnej Licencji Publicznej.