Drukuj
Odsłony: 15117

01-03-1912 r. – urodził się Gerhard Szczurek ps. „Ryś”.

Walczył w wojnie obronnej w 1939 r. Dostał się do niewoli niemieckiej, z której zbiegł w listopadzie i rozpoczął działalność konspiracyjną. W 1942 r. wstąpił do AK. Na początku 1945 r. trafił do niewoli niemieckiej. Został wywieziony do Wałbrzycha. Po powrocie na Górny Śląsk przystąpił do organizowania Konspiracyjnego Wojska Polskiego. Został zatrzymany po zdradzie informatora UB w czerwcu 1946 r. Zgodził się na dekonspirację w zamian za zaniechanie represji wobec członków KWP i ich rodzin. Po likwidacji Okręgu Śląskiego KWP został skazany w procesie pokazowym na karę śmierci i zamordowany 28.12.1946r..

01-03-1951 r. - w więzieniu na Mokotowie zamordowany został Łukasz Ciepliński ps. „Pług”.

Urodzony 26.11.1913 r., od 1936 r. w 62 Pułku Piechoty w Bydgoszczy. W wojnie obronnej 1939 r. dowódca kompanii przeciwpancernej. Uczestnik bitwy nad Bzurą i w Puszczy Kampinoskiej. Wyróżnił się w walkach pod Witkowicami. Uczestniczył w obronie Warszawy. Aresztowany przez policję ukraińską, przekazany Niemcom, osadzony w więzieniu w Sanoku. Ponownie aresztowany w listopadzie 1947 r. 14.10.1950 r. WSR w Warszawie skazał go na pięciokrotną karę śmierci. .

01-03-1951 r. – zamordowany został Mieczysław Kawalec ps. „Iza”.

Urodził się 05.06.1916 r. Uczestnik kampanii wrześniowej 1939 r. Od 1940 r. w ZWZ-AK. Od 1945 r. w WiN. Pełnił funkcję ostatniego prezesa WiN. Aresztowany 1.02.1948 r. torturowany podczas śledztwa. Skazany na 4-krotną karę śmierci 14.10.1950 r. Wyrok wykonano

02-03-1948 r. – przez WSR w Warszawie na karę śmierci został skazany ppłk Stanisław Kasznica ps. „Wąsowski".

Urodził się we Lwowie 25.07.1908 r. W 1939 r. uczestnik kampanii wrześniowej w składzie Wielkopolskiej Brygady Kawalerii. Od października 1939r. w konspiracji, działacz Grupy „Szańca”. W lipcu 1943 r. w składzie Prezydium Tymczasowej Rady Politycznej Organizacji Polskiej, równolegle szef Administracji Ogólnej Służby Cywilnej Narodu. Od lipca 1944 r. szef I oddziały KG NSZ. Uczestnik Powstania Warszawskiego. Od stycznia do sierpnia 1945 r. inspektor Obszaru Zachodniego NSZ. W Poznaniu utworzył trzy organizacje konspiracyjne: Armię Polską w Kraju Zachód. Obóz Narodowy i Pokolenie Polski Niepodległej. W sierpniu 1945 r. wszedł w skład Rady Inspektorów NSZ, p.o. komendanta NSZ. Od czerwca 1945 r. był szefem wywiadu Organizacji Polskiej. Aresztowany 15.02.1947 r. przez UB. Wyrok wykonano 12.05.1948 r. w więzieniu na Mokotowie. 30.09.1992 r. wyrok został unieważniony. Odznaczony został Krzyżem Srebrnym Orderu Virtuti Militari, Krzyżem Walecznych, Srebrnym Krzyżem Narodowego Czynu Zbrojnego z Mieczami 1944., pośmiertnie również Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski.


03-03-1948 r. przed Wojskowym Sadem Rejonowym w Warszawie rozpoczął się proces rotmistrza Witolda Pileckiego

03-03-1882 r. - we Lwowie urodził się Kazimierz Władysław Bartel

Na Politechnice Lwowskiej studiował mechanikę, gdzie doktoryzował się w 1907 r., uzyskał tytuł profesora nadzwyczajnego, a w 1917 r. profesora zwyczajnego. Podczas I wojny światowej w armii austro-węgierskiej. W 1919 r. uczestniczył w walkach polsko-ukraińskich jako komendant obrony Dworca Głównego kolei lwowskiej. Po zakończeniu walk został ministrem ds. kolei w rządzie premiera L. Skulskiego. W 1922 r. z ramienia PSL Wyzwolenie został posłem Sejmu RP. 15 maja 1926 r. został premierem rządu. Po wyborze Ignacego Mościckiego na prezydenta złożył dymisję, jednak prezydent ponownie desygnował go na premiera. Do 1930 r. był pięciokrotnie premierem rządu. W 1930 r. podał się do dymisji, zrzekając się także mandatu posła. Został rektorem Politechniki Lwowskiej. W 1937 r. został senatorem. We wrześniu 1939 r. kierował Komitetem Obywatelskim we Lwowie. 2 lipca 1941 r. został aresztowany przez gestapo. Odmówił utworzenia rządu polskiego pod okupacją niemiecką. Rozstrzelany 26 lipca 1941 w nieznanym miejscu. Był odznaczony m.in.: Orderem Orła Białego, Krzyżem Virtuti Militari, Krzyżem Walecznych.

03-03-1948 r. przed Wojskowym Sadem Rejonowym w Warszawie rozpoczął się proces rotmistrza Witolda Pileckiego

W latach 1918-03-1920 walczył w wojnie polsko-bolszewickiej. We wrześniu 1939 r. walczył w kawalerii 19 i 49 DP. Od 1939 r. w Tajnej Armii Polskiej. We wrześniu 1940 r. dał się schwytać Niemcom i trafił do obozu w Oświęcimiu. Organizował konspirację więźniów i ucieczki z obozu. W kwietniu 1943 r. sam uciekł. Walczył w Powstaniu Warszawskim. Był jeńcem obozu w Murnau. Aresztowany przez UB 8 maja 1947 r. Zamordowany w więzieniu mokotowskim 25.05.1948

04-03-1952 r. – zamordowany został kpt Marian Pilarski ps. „Jar”

Urodził się 30.08.1902 r. Podczas I wojny światowej walczył w Legionach Polskich, później w wojnie polsko-bolszewickiej 1920 r. W okresie międzywojennym był zawodowym wojskowym. Walczył w wojnie obronnej 1939 r. W październiku 1939 r. dostał się do niewoli niemieckiej, z której uciekł. Uczestniczył w walkach z UPA. Po wkroczeniu armii sowieckiej pozostał w konspiracji. Przeprowadził wiele akcji. Ujawnił się w kwietniu 1947 r. Aresztowany 12 kwietnia 1950r. W październiku 1951 r. skazany na karę śmierci. Zamordowany na Zamku w Lublinie.

04-03-1954 r. – aresztowany został Ludwik Danielak ps. „Szatan”

Walczył w wojnie obronnej w 1939 r. Dostał się do niewoli niemieckiej, z której zbiegł w listopadzie i rozpoczął działalność konspiracyjną. W 1942 r. wstąpił do AK. Na początku 1945 r. trafił do niewoli niemieckiej. Został wywieziony do Wałbrzycha. Po powrocie na Górny Śląsk przystąpił do organizowania Konspiracyjnego Wojska Polskiego. Został zatrzymany po zdradzie informatora UB w czerwcu 1946 r. Zgodził się na dekonspirację w zamian za zaniechanie represji wobec członków KWP i ich rodzin. Po likwidacji Okręgu Śląskiego KWP został skazany w procesie pokazowym na karę śmierci i zamordowany 28.12.1946r..


05-03-1921 r.urodził się Alfons Olejnik ps.Roman.

W 1941 r. wstąpił do Narodowej Organizacji Wojskowej. W sierpniu 1944 r. dołączył do 7. Dywizji Piechoty AK. Aresztowany w czerwcu 1945 r. przez UB i skazany na 4 lata więzienia. Po amnestii w listopadzie 1945 r. wyszedł na wolność. Zagrożony aresztowaniem wrócił do konspiracji. Rozpoczął działalność w KPW. W listopadzie 1946 r., nie mając kontaktu z innymi strukturami KPW, rozwiązał oddział. Aresztowany ponownie 08.11.1946 r. 9.01.1947 r. został skazany na karę śmierci, pozbawienia praw publicznych, praw honorowych na zawsze oraz przepadek całego mienia. Rozstrzelany 18.01.1947 r. Odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski

05-03-1945 r. złapany został Dragan Sotirović, ps.Draża

Urodził się 05.05.1913 r. Od 1931 r. służył w armii jugosłowiańskiej. Uczestniczył w obronie Jugosławii. W 1942 r. dostał się do niewoli niemieckiej, skąd uciekł 13.01.1944 r. Nawiązał kontakt z AK, uczestniczył w akcji Burza. Aresztowany i osadzony w więzieniu kontrwywiadu sowieckiego we Lwowie, z którego zbiegł we wrześniu 1944 r. Skazany na 10 lat więzienia. Po ucieczce nawiązał łączność z lwowskim Okręgiem#Nie. 05.03.1945 r. złapany przez sowietów. Wykradziony ze szpitala, ukrywał się. Do służby powrócił 25.06.1945 r. Zmarł 06.06.1967 r. w Paryżu. Odznaczony Virtuti Militari V kl., Krzyżem Walecznych oraz odznaczeniami brytyjskimi i jugosłowiańskimi

06-03-1917 r. - urodził się mjr Marian Bernaciak ps. Orlik.

We wrześniu 1939 r. wzięty do niewoli. Po ucieczcie i powrocie do Zalesia w konspiracji. W 1941 r. utworzył punkt kontaktowy ZWZ. Jesienią 1943 r. zdekonspirowany przez Gestapo, zmienił pseudonim. 26.07.1944 r. podczas akcji Burza opanowuje wraz z oddziałem Ryki. Zatrzymany przez sowietów w drodze na pomoc Warszawie. Po rozwiązaniu AK podporządkowany Delegaturze Sił Zbrojnych. Od września 1945 r. w WiN. 24.06.1946 r. został ranny podczas ucieczki przed oddziałami wojska i milicji. Umiera na polach Piotrówka. Odznaczony Krzyżem Walecznych, Krzyżem AK i Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski.

07-03-1949 r. w więzieniu został zamordowany mjr Hieronim Dekutowski ps. Zapora

Urodził się 09.24.1918 r w Dzikowie. We wrześniu 1939 r. wyjechał do Lwowa, gdzie ochotniczo wstąpił do wojska. Internowany na Węgrzech, uciekł do Francji. Po jej klęsce ewakuował się do Wielkiej Brytanii, zgłosił chęć do pracy w kraju. Zrzucony jako cichociemny do Polski 17.11.1943 r., był w oddziale Podkowy na Zamojszczyźnie. W styczniu 1944 r. został szefem Kedywu inspektoratów Lublin i Puławy. Brał udział w akcji Burza. W sierpniu 1944 r. ruszył na pomoc Warszawie, ale nie przekroczył Wisły. Od stycznia 1945 r. na czele oddziału samoobrony. Od 07.1945 r. nadzorował wszystkie oddziały leśne WiN w Inspektoracie Lublin. W październiku 1945 r. próbował uciec na Zachód. Po ogłoszeniu amnestii w lutym 1947 r. zaczął ujawniać oddziały, czego zaprzestał po aresztowaniach. 16.09.1947 r. został aresztowany w Nysie. Skatowany podczas śledztwa. W dniach 15.09.1948 r. sądzony i skazany na śmierć. 23.05.1994 r. wyrok unieważniono. Odznaczony Krzyżem Walecznych, Medalem Wojska, Krzyżem Orderu Virtuti Militari, Krzyżem WiN, Krzyżem AK, Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski.08-03-1901 r. urodził się płk Wilhelm Szczepankiewicz ps.Drugak

Zawodowy oficer. W kampanii wrześniowej dowodził batalionem 2. pp. W 1940 r. uciekł z okupacji sowieckiej i włączył się do konspiracji. Od jesieni 1941 r. komendant Obwodu ZWZ Tomaszów Lubelski. Walczył w ramach powstania zamojskiego. 21.07.1944 r. rozpoczął akcję Burza. Od maja 1945 r. komendant Okręgu Lublin. Zaaprobował zakończenie walk z UPA. Rozwinął pomoc aresztowanym i ich rodzinom. Ujawnił się 22.03.1947 r. w WUBP w Lublinie. W 1950 r. aresztowany przez bezpiekę. Spędził kilka miesięcy w więzieniu. Wiele razy zatrzymywany. Zmarł 20.03.1960 r. w Warszawie.

08-03-1949r. Na dwukrotną karę śmierci skazana została Janina Wasiłojć-Smoleńska ps. Jachna

Urodziła się 07.02.1926 r. w majątku Tarkowszczyzna na Litwie. W partyzantce sanitariuszka: w oddziale Kmicica, brygadzie Łupaszki, kompani Zagończyk. Po wkroczeniu sowietów internowana w obozie w Miednikach Królewskich. Więziona na Łukiszkach w Wilnie. W 1946 r. nawiązała kontakt z Zagończykiem. Jej mieszkanie było punktem kontaktowym, a ona sama aranżowała akcje propagandowe. W maju 1945 r. zagrożona aresztowaniem wstąpiła do szwadronu por. Leona Smoleńskiego Zeusa. Brała udział we wszystkich akcjach oddziału. W styczniu 1947 r. aresztowana. Na mocy amnestii pierwotna dwukrotna kara śmierci została zmieniona na 15 lat więzienia. Zwolniona w 1956 r. Do 1989 r. inwigilowana wraz z mężem i prześladowana przez bezpiekę. Zmarła 05.08.2010 r.

09-03-1946 r. ks. Stanisław Domański ps.Cezary zostaje ciężko ranny podczas starcia z oddziałami

Urodził się w Strzyżowicach 10.05.1914 r. Od początku okupacji zaangażował się w działalność powstających struktur konspiracyjnych. Uczestniczył w tworzeniu pierwszej komendy ZWZ Powiśle. Od 1941r. kapelan placówki ZWZ Sienno, a w czasie akcji Burza kapelan 1 batalionu 3 Pułku Piechoty Legionów AK. W maju 1945 r. stanął na czele grupy ROAK WiN. Jego oddział przeprowadził szereg akcji rozbrajających posterunki MO. Zmarł 10.03.1946 r. w szpitalu w Starachowicach.

10-03-1910 r. urodził się Stanisław Sojczyński ps.Warszyc

Brał udział w wojnie obronnej 1939 r. Od początku okupacji w konspiracji. Brał udział w akcji „Burza”. Po wejściu sowietów zalecał przyjęcie biernego oporu. Od kwietnia 1945 r. powrócił do konspiracji. Na przełomie 1945-46 przejął kilka funkcji, podporządkowując grupy poakowskie. Stał na czele Sądu Specjalnego i Kierownictwa Walki z Bezprawiem. W 1946 r. powołał Samodzielną Grupę Konspiracyjnego Wojska Polskiego. Kilkakrotnie rozbijał więzienie w Radomsku. Aresztowany 27.06.1946 r. w Częstochowie w wyniku donosu jednego z łączników. Skazany czterokrotnie na karę śmierci 17.12.1946 r. Wyrok wykonano 19.02.1947 r. w Łodzi. Odznaczony Krzyżem Virtuti Militari kl. V i Krzyżem Walecznych.10-03-1911 r.; w Piekarach urodził się mjr Władysław Kołaciński, ps.;Żbik;

W 1939 r. służył w szeregach Lądowej Obrony Wybrzeża. Trafił do niewoli niemieckiej, z której uciekł w listopadzie. Od 08.08.1940 r. w NOW. W grudniu 1942 r. komendant komórki dywersyjnej w Częstochowie. Od marca 1943 r. działa w NSZ. Aresztowany w lipcu 1943 r. zbiegł z transportu do Oświęcimia. Kierownik Okręgowy Akcji Specjalnej w Okręgu Częstochowa. Od września 1943 r. dowodził oddziałem partyzanckim. Od 09.06.1944 r. służył w 204 pp Ziemi Kieleckiej NSZ i Brygady Świętokrzyskiej. Dowodził I batalionem Pułku Jasnogórskiego. Od kwietnia do lipca 1945 r. dowodził oddziałem w pow. piotrkowskim. Przedostał się do II Korpusu gen. Andersa. Służył w batalionie w Macerata i kompaniach wartowniczych w amerykańskiej strefie okupacyjnej Niemiec. Zamieszkał w USA. Zmarł 08.11.1995 r. w Płocku.

10-03-1947 r. ujawnił się Kazimierz Chmielewski ps. Rekin

Urodził się 23.08.1925 r. W konspiracji od 14.08.1940 r. Od 1942 r. łącznik AK. Aresztowany przez NKWD, uciekł w maju 1945 r. i dołączył do V Wileńskiej Brygady AK. Od połowy kwietnia 1946 r. działał na Lubelszczyźnie i Podlasiu. 28.04.1946 r. został ciężko ranny. Ujawnił się w Katowicach. Został aresztowany 3.12.1948 r. i skazany w procesie pokazowym 27.09.1949 r. na dożywocie. W wyniku rewizji prokuratora sądzony ponownie w Białymstoku i 11.01.1950 r. skazany na śmierć. Zamordowany 01.04.1950 r.

10-03-1950 r. aresztowany został ppor. Antoni Pabianiak ps.Błyskawica.

Urodził się 31.01.1910 r. Uczestnik wojny obronnej 1939 r. Od grudnia 1939 r. w konspiracji ZWZ-AK. Od 31.03.1946 r. dowódca Komendy Powiatowej w Wieluniu. Ujawnił się przed PUBP w Wieluniu 31.03.1947 r. Zagrożony aresztowaniem ukrywał się. Aresztowany i zwolniony kilka miesięcy później. Zmarł w Namysłowie 19.02.1996 r.

10-03-1952 r. zamordowany został Zbigniew Rostek ps.Piotr

Urodził się 10.01.1930 r. W czasie okupacji niemieckiej na robotach przymusowych w Niemczech. W 1946 r. pracował w oddziale patrolowym w wojsku amerykańskim na terenie Berlina Zachodniego. W styczniu 1947 r., po powrocie do Polski nawiązał kontakt z członkami lokalnego koła PSL. Otrzymane od nich informacje przekazywał osobiście do Berlina. Przywoził ulotki antykomunistyczne z zachodu. 05.12.1950 r. – aresztowany przez bezpiekę. 11.09.1951 r. skazany na 15 lat więzienia. Postępowanie wznowiono. 22.01.1952 r. skazany na karę śmierci. Zamordowany. Bierut nie skorzystał z prawa łaski. Do dziś nie został zrehabilitowany.10-03-1959 r.zmarł Kazimierz Grenda ps."Gruda"

Urodził się 15.04.1906 r. Działał w harcerstwie. W latach 1939-03-1944 działał w konspiracji. Po powstaniu przeniósł się do Krakowa, gdzie działał w organizacji „NIE”. W sierpniu 1945 r. rozpoczął działalność w łódzkim WiN. Aresztowany w listopadzie 1946 r. w łodzi. W styczniu 1947 r. skazany na śmierć w procesie pokazowym. Karę zmieniono na 15 lat pozbawienia wolności. Z powodu złego stanu zdrowia zwolniony warunkowo w marcu 1956 r.

11-1886 r. - w Brzeżanach (Galicja Wschodnia) urodził się Edward Rydz ps. Śmigły

Po maturze studiował w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Od 1908 r. w Związku Walki Czynnej. Dowodząc III Batalionem Legionów Polskich zajął Kielce. Następnie został dowódcą 1 Pułku Legionów. Po kryzysie przysięgowym stanął na czele Polskiej Organizacji Wojskowej. Podczas wojny polsko-bolszewickiej walczył na Kresach północno-wschodnich, a w w maju 1920 r. zajął Kijów. W II Rzeczpospolitej pozostał w Wojsku Polskim. Po śmierci J. Piłsudskiego został w 1936 r. marszałkiem Polski. Naczelny Wódz we wrześniu 1939 r. Ewakuował się wraz z rządem do Rumunii. W grudniu 1940 r. uciekł z Rumunii na Węgry, aby w październiku 1941 r. powrócić do Polski. Zmarł w nocy 2 grudnia 1941 r. na atak serca.

12-03-1910r. W Stryju urodził się Zygmunt Szendzielarz ps."Łupaszka"

12-03-1910r. W Stryju urodził się Zygmunt Szendzielarz ps. "Łupaszka"; Walczył w Wileńskiej Brygadzie Kawalerii w 1939 r. 27.09.1939 r. trafił do niewoli sowieckiej, z której uciekł. W 1940 r. rozpoczął działalność konspiracyjną. W 1943 r. został skierowany do oddziału partyzanckiego "Kmicica" który został rozbity przez sowiecką partyzantkę. Z niedobitków oddziału zorganizował V Wileńską Brygadę AK. Została ona częściowo rozbrojona przez Armię Czerwoną w Puszczy Grodzieńskiej 23.07.1944 r. Aresztowany 30.06.1948 r. w Osielcu. 2.11.1950 r. skazany na śmierć wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego w Warszawie. Zamordowany w więzieniu 8.02.1951 r. Odznaczony Krzyżem Virtuti Militari kl. V; pośmiertnie Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski

12-03-1947r.Na skutek amnestii z więzienia zwolniony został Zdzisław Christa ps. "Mamut"

Urodził się 25.04.1925 r. Od 1941 r. w konspiracji. W lipcu 1944 r. uczestniczył w operacji "Ostra Brama". Wywieziony do Kaługi, pracował niewolniczo. Wrócił do Polski 7.01.1946 r. Wstąpił do V Brygady Wileńskiej AK. Aresztowany 27.04.1946 r. Skazany na 5 lat więzienia 21.09.1946 r. Od lat 60. aktywny animator życia kombatanckiego. Zmarł 29.03.2004 r. Odznaczony Medalem WP, Krzyżem Walecznych i Krzyżem AK.12-03-1982 r. zmarł Bolesław Jabłoński ps."Kalia"

Urodził się 06.10.1909 r. W 1940 r. przebywał we francuskim obozie wojskowym gen. S. Maczka. Brał udział w bitwie o Narwik. Jako "cichociemny"został zrzucony do Polski w nocy 1/2.09.1942 r. Od 1943 r. szef wywiadu Okręgu Łódzkiego AK "Barka". Aresztowany w lutym 1945 r. przez sowiecki kontrwywiad. Zwolniony w listopadzie. Aresztowany ponownie w stycznie 1949 r. Skazany na 9 lat więzienia w 1950 r. Zwolniony na mocy amnestii 30.01.1956 r. Odznaczony Orderem Wojennym Virtuti Militari kl. V i trzykrotnie Krzyżem Walecznych.

13-03-1953 r. - zmarł Jan Stanisław Jankowski

Urodził się 6 maja 1882 r. w Krassowie Wielkim koło Wysokiego Mazowieckiego. Działacz Ligi Narodowej. Żołnierz 1 Kompanii Kadrowej Legionów, a od 1915 r. 1 Pułku Ułanów. Poseł na Sejm RP, radny Warszawy. Działacz Stronnictwa Pracy. W czasie wojny w Delegaturze Rządu na Kraj, a od 1943 r. Delegat. Od 1944 r. wicepremier rządu. Aresztowany przez NKWD w marcu 1945 r., sądzony w Moskwie w procesie szesnastu. Skazany na 8 lat więzienia. Prawdopodobnie zamordowany w więzieniu we Włodzimierzu nad Klaźmą.

14-03-1949 r. - w więzieniu zmarł sierż. Jan Małolepszy ps. "Murat"

12-03-1910r. W Stryju urodził się Zygmunt Szendzielarz ps. "Łupaszka" Urodził się w 1906 r. Żołnierz kampanii wrześniowej 1939 r. Na Wołyniu dostał się do niewoli sowieckiej. Po ucieczce z transportu wrócił w rodzinne strony. W konspiracji od 1940 r. Po wkroczeniu wojsk sowieckich utworzył w Okalewie posterunek MO. W kwietniu 1945 r. zdezerterował ze służby. Od grudnia 1945 r. w Konspiracyjnym Wojsku Polskim. W kwietniu 1946 r. aresztowany przez UB. Zwolniony po podpisaniu lojalki. Za zgodą przełożonych został w oddziale. 09.11.1948 r. ponownie aresztowany. W zamian za obietnicę łagodnego wyroku, podjął współpracę. Skazany na śmierć. Zmarł w więzieniu.

14-03-1949 r. - zamordowany zostaje Henryk Wieliczko ps. "Lufa"

Urodził się 18.08.1922 r. Od czerwca 1943 r. był żołnierzem AK. Uczestniczył w bitwie z Niemcami pod Worzianami oraz z partyzantką sowiecką pod Radziuszami. Po rozwiązaniu V Brygady Wileńskiej przedarł się do Puszczy Augustowskiej. W październiku 1944 r. dołączył do oddziału „Łupaszki”. Od stycznia 1946 r. dowódca patrolu dywersyjnego Brygady, odtworzonej na Pomorzu Gdańskim. W 1946 r. organizował przerzut żołnierzy z Białostocczyzny na Pomorze. Rozbił kilkanaście posterunków milicji, zlikwidował kilkunastu agentów i funkcjonariuszy UB. Aresztowany 23.06.1948 r. w Siedlcach Postrzelony przy próbie ucieczki. Skazany przez Wojskowy Sąd Rejonowy 24.02.1949 r. na karę śmierci. Rozstrzelany na Zamku w Lublinie. Odznaczony Krzyżem Walecznych15-03-1947 r. - na 10 lat więzienia skazany zostaje Marian Warda ps.Polakowski

Urodził się w 1912 r. Walczył w wojnie obronnej. W latach 1940-42 oficer łączności Obwodu ZWZ Puławy. W okresie 1942-44 dowodził stałym oddziałem leśnym na Zamojszczyźnie. Dowodził akcją na obóz bezpieki w Błudku. Aresztowany 03.08.1946 r. Skazany na 10 lat więzienia. Wyszedł na wolność 3.08.1953 r. Zmarł 26.09.2007 r.

15-03-1948 r. - rtm. Witold Pilecki zostaje skazany na śmierć

W latach 1918-03-1920 walczył w wojnie polsko-bolszewickiej. We wrześniu 1939 r. walczył w kawalerii 19 i 49 DP. Od 1939 r. w Tajnej Armii Polskiej. We wrześniu 1940 r. dał się schwytać Niemcom i trafił do obozu w Oświęcimiu. Organizował konspirację więźniów i ucieczki z obozu. W kwietniu 1943 r. sam uciekł. Walczył w Powstaniu Warszawskim. Był jeńcem obozu w Murnau. Aresztowany przez UB 8 maja 1947 r. Zamordowany w więzieniu mokotowskim 25.05.1948 r

16-03-1912 r.- urodził się Józef Kubiak ps. Paweł

12-03-1910r.Podczas okupacji niemieckiej szef łączności Obwodu Łęczyca AK. Wiosną 1945 r. aresztowany przez UB. Zbiegł z aresztu i wspólnie z M. Guligowskim Hajotą podjął się odbudowy AK. W lipcu 1945 r. był współorganizatorem Grupy Egzekucyjnej Błyskawica. Bezpieka zlikwidowała grupę we wrześniu 1945 r. W grudniu reaktywował grupę. Brał udział w wielu akcjach. W kwietniu 1946 r. podporządkował się Konspiracyjnemu Wojsku Polskiemu. Zginął 30.06.1946 r. w zasadzce zorganizowanej przez Informację Wojskową w Psarach. Miejsce pochówku nieznane

16-03-1943 r. - gen. Michał Tokarzewski-Karaszewicz został zastępcą dowódcy Armii Polskiej na Wschodzie gen. dywizji Władysława Andersa

Podczas kampanii wrześniowej od 11 września dowodził grupą operacyjną swojego imienia (15 i 27 DP) w składzie Armii "Pomorze" i wraz z nią uczestniczył w bitwie nad Bzurą. Po kapitulacji Warszawy, 27 września 1939 generał stanął na czele organizacji wojskowej –Służby Zwycięstwu Polski, która była pierwszą organizacją konspiracyjną w okupowanej Polsce. Po utworzeniu Związku Walki Zbrojnej – ZWZ został komendantem Obszaru nr 3 Lwów. W marcu 1940 został aresztowany przez funkcjonariuszy NKWD podczas próby przekroczenia granicy niemiecko-radzieckiej pod fałszywym nazwiskiem. 16 marca 1943 został zastępcą dowódcy Armii Polskiej na Wschodzie, generała dywizji Władysława Andersa. Do 31 grudnia 1946 przebywał w Dowództwie 2 Korpusu Polskiego, a następnie Polskiego Korpusu Przysposobienia i Rozmieszczenia. Po zakończeniu II wojny światowej pozostał na emigracji w Wielkiej Brytanii. Pracował zawodowo jako robotnik w fabryce sprzętu radiowego. Od 1954 był Generalnym Inspektorem Sił Zbrojnych i ministrem obrony narodowej w rządzie Rzeczypospolitej Polskiej na Uchodźstwie.16-03-1948 r. - aresztowany został płk Anatol Sawicki ps. "Cybulski"

Urodził się w Odessie 14.10.1897 r. Po 1918 r. w Wojsku Polskim; walczył w wojnie polsko-bolszewickiej i kampanii wrześniowej. Od maja 1941 r. przez rok komendant Obwodu Krasnystaw; do września 1942 r. komendant Obwodu Chełm. Od stycznia 1943 r. do lipca 1944 r. inspektor Inspektoratu Południowego Bóbrka w Okręgu Lwów AK. Bronił polskie wsie przed UPA. Od grudnia 1945 r. komendant Okręgu Lwów. Nie. Przeprowadził ewakuację żołnierzy lwowskich z ZSRR. Od 1946 r. w Lubaniu Śląskim. Komendant eksterytorialny Okręgu Lwowskiego AK-WiN. Przeszedł brutalne śledztwo. Skatowany podczas przesłuchania z 8/9.08.1948 r. wyskoczył z III piętra budynku UB we Wrocławiu. Zmarł 10.08.1948 r w szpitalu. W 1965 r. uniewinniony przez sąd we Wrocławiu. Odznaczony Virtuti Militari kl. V, Krzyżem Walecznych, Krzyżem Niepodległości, srebrnym Krzyżem Zasługi; pośmiertnie Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

17-03-1918 r. - w Kozicach koło Piask w rodzinie chłopskiej urodził się Józef Franczak ps. Laluś

Żołnierz zawodowy po Szkole Podoficerskiej Żandarmerii w Równem. We wrzesniu 1939 r. zbiegł z niewoli sowieckiej. Od 1940 ZWZ-AK. W 1944 wcielony do 2 Armii WP, skąd zdezerterował w I 1945 r. W 1946 r. aresztowany przez ubecję, zdołał się wyswobodzić. Od 1947 r. pod rozkazami kpt. Zdzisława Brońskiego ps. Uskok. Wykonywał wyroki na konfidentach bezpieki. Od 10 II 1953 r. ukrywał się samotnie u ponad 200 współpracowników. Z Danutą Mazur z Wygnanowic miał syna Marka. Zginął podczas walki z obławą ZOMO-SB w Majdanie Kozic Górnych 21 października 1963 r. W 2008 r. odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

18-03-1942 r. - generał Władysław Anders rozpoczął ewakuację Armii Polskiej ze Związku Sowieckiego do Persji

Władysław Anders, generał broni Wojska Polskiego, twórca i dowódca Polskich Sił Zbrojnych w ZSRS, Armii Polskiej na Wschodzie, II Korpusu Polskiego w bitwie o Monte Cassino i o Ankonę, Naczelny Wódz Polskich Sił Zbrojnych w latach 1944-45, następca Prezydenta RP w latach 1950-54. Został pochowany na Polskim Cmentarzu Wojennym pod Monte Cassino.

19-03-1899 r. – w Sternbergu w Austrii urodził się Alfons Jabłoński ps.Alf

W latach 1916-03-1918 w armii; walczył w Albanii. 09.02.1919 r. ochotnik do Wojska Polskiego. Oficer zawodowy WP. W 1939 r. w baonie fortecznym KOP „Sarny”. Od lutego 1940 r. w ZWZ w Warszawie. W 1941 r. inspektor wyszkolenia wojskowego Szarych Szeregów. Od 1943 r. dowodził Inspektoratem Zachodnim Gródek Jagielloński; od IX 1943 r. – szef Wydziału operacyjnego Komendy Okręgu Lwów AK. Od lipca 1944 szef sztabu Okręgu Lwów Organizacji „Nie”. Od stycznia 1946 r. kierownik Wydziału Organizacyjnego Okręgu Jelenia Góra „Zachód” Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość. Oznaczony Krzyżem Zasługi. 09.06.1946 r. aresztowany w Jeleniej Górze pod przybranym nazwiskiem. Nie został rozszyfrowany. 09.10.1946 r. zmarł w szpitalu więziennym we Wrocławiu.19-03-1900 r. – urodził się Florian Dutkiewicz ps. "Wiktor"

Przed II wojną światową podoficer WP. Brał udział w wojnie obronnej 1939 r. Wstąpił do AK w 1942 r. W lutym 1945 r. podjął pracę oficera w Rejonowej Komendzie Uzupełnień. 23.02.1945 r. aresztowany przez NKWD i przekazany przez Rosjan pod Sąd Polowy Armii Czerwonej w Jastrowiu. Udało mu się przekazać akowcom informacje o aresztowaniu. Natychmiast zorganizowano akcję odbicia więźniów. Po ucieczce ukrywał się kilka miesięcy. 16.04.1946 r aresztowany w Bydgoszczy przez UB. 30.09.1946 r skazany na karę śmierci. Zamordowany 27.11.1946 r.

19-03-1939 r. Jan Sadowski-Jagmin został mianowany generałem brygady

Urodzony 24 kwietnia 1895r. 9 marca 1939 został awansowany na stopień generała brygady. W kampanii wrześniowej dowodził Grupą Operacyjną ;Śląsk, w składzie Armii . Oddziały Jagmina zaangażowały się w ciężkie walki z Niemcami (bój opóźniający), niejednokrotnie miejscami przechodząc do działań zaczepnych. Najbardziej krwawe walki stoczyła 55 DP, gdzie pod Mikołowem i Wyrami, zadała poważne straty 8 i 28 dywizjom niemieckim. Jednak wskutek przełamania przez wroga frontu pod Częstochową i Pszczyną, a następnie wobec zbliżającej się groźby oskrzydlenia grupa wycofała się za Przemszę. W proteście przeciw odznaczeniu przez władze PRL radzieckiego przywódcy Leonida Breżniewa Orderem Virtuti Militari I klasy zorganizował w 1976 uroczystość złożenia naJasnej Górze orderów Virtuti Militari przez żyjących jeszcze przedwojennych dowódców wojskowych. Zmarł 5 października 1977r, w Warszawie Polski.

20-03-1960 r.- zmarł płk Wilhelm Szczepankiewicz ps.Drugak

Urodził się 08.02.1901 r. Zawodowy oficer. W kampanii wrześniowej dowodził batalionem 2 PP. W 1940 r. uciekł z okupacji sowieckiej i włączył się do konspiracji. Od jesieni 1941 r. komendant Obwodu ZWZ Tomaszów Lubelski. Walczył w ramach powstania zamojskiego. 21.07.1944 r. rozpoczął akcję „Burza”. Od maja 1945 r. komendant Okręgu Lublin. Zaaprobował zakończenie walk z UPA. Rozwinął pomoc aresztowanym i ich rodzinom. Ujawnił się 22.03.1947 r. w WUBP w Lublinie. W 1950 r. aresztowany przez bezpiekę. Spędził kilka miesięcy w więzieniu. Wiele razy zatrzymywany. Zmarł w Warszawie.

20-03-1972 r.- zmarł Franciszek Rekucki ps. Podgóra

Urodził się w Volosca 06.06.1895 r. Od 1914 r. żołnierz Legionów Polskich. Od 1918 r. w Legii Akademickiej WP. Walczył w kampanii wrześniowej 1939 r. Zbiegł z niewoli niemieckiej. Od 1940 r. w ZWZ w Krakowie. Od 1944 r. zastępca komendanta Okręgu Lwów AK. Po akcji Burza ujawnił się przed Sowietami. Od 31.07.1944 r. komendant Okręgu. We wrześniu ewakuował się za San i stanął na czele oddziałów leśnych Obszarów Lwowskiego Warta. Po demobilizacji zamieszkał w Sopocie. Od września 1945 r. organizował struktury konspiracji WiN w Jeleniej Górze. Kierownik okręgu Zachód WiN. W listopadzie 1945 r. zakończył konspirację i zamieszkał w Krakowie. Nigdy nie został rozszyfrowany przez bezpiekę. Odznaczony Krzyżem Virtuti Militari V kl., Krzyżem Niepodległości, Krzyżem Walecznych i Srebrnym Krzyżem Zasługi.22-03-1951 r. - w Londynie zmarł Tadeusz Piskor, generał dywizji Wojska Polskiego,

Urodził się 1 lutego 1889r. Szef Sztabu Generalnego WP (1926-03-1931) dowódca Armii Lublin w kampanii wrześniowej, więzień oflagu, odznaczony Krzyżem Srebrnym Orderu Wojennego Virtuti Militari, Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski, Orderem Polonia Restituta klasy III. Zmarł 22 marca 1953r. w Londynie

23-03-1925 r. - w Dąbrowie Górniczej urodził się Zdzisław Badocha ps.Żelazny

Od 1942 r. w podziemiu zbierał broń dla oddziału por. Antoniego Burzyńskiego Kmicica. Od 1943 r. zastępca dowódcy 9 Patrolu 23. Ośrodka Dywersyjnego. W marcu 1944 r. po dekonspiracji w V Wileńskiej Brygadzie AK. W lipcu 1944 r. wcielony do ludowego WP. W październiku 1944 r. ponownie w konspiracji. Od kwietnia 1946 r. na Pomorzu dowódca szwadronu. Paraliżował działalność administracji komunistycznej, bezpieki i wojska. Największym sukcesem była akcja rozbicia posterunków milicji na terenie powiatów Starogard Gdański i Kościerzyna 19.05.1946 r. 10.06.1946 r. szwadron zaatakował siły UB i MO we wsi Tulice, a "Żelazny" został ranny. Zginął w walce 28.06.1946 r.

23-03-1946 r. - ujawnił się kpt. Tadeusz Zajączek ps. Szary

We wrześniu 1939 na stanowisku szefa Oddziału Operacyjnego Sztabu Naczelnego Wodza. Po klęsce wrześniowej przedostał się na zachód. W Armii Polskiej we Francji był początkowo dowódcą Broni Pancernych. 2 kwietnia 1940 został wyznaczony przez Naczelnego Wodza, gen. Władysława Sikorskiego na dowódcę Brygady Strzelców Karpackich pełniąc obowiązki do 15 września 1942[3], formowanej w Syrii, w ramach francuskiej Armii Lewantu. Po kapitulacji Francji mimo próby internowania Brygady, zdołał przeprowadzić zwarty oddział do Palestyny pod dowództwo brytyjskie. 6 września 1940 mianowany został generałem brygady. Pod jego dowództwem brygada uczestniczyła w kampaniach północnoafrykańskich 1941,1942 (Tobruk, Bardia, El Gazala) zyskując uznanie sprzymierzonych. Po reorganizacji brygady w 1942 stanął na czele 3 Dywizji Strzelców Karpackich. W 1943, w następstwie katastrofy gibraltarskiej, przejął funkcję szefa Sztabu Naczelnego Wodza i pełnił ją do 1947.

23-03-1976 r. - w Anglii zmarł generał Stanisław Kopański

Urodził się 08.02.1901 r. Zawodowy oficer. W kampanii wrześniowej dowodził batalionem 2 PP. W 1940 r. uciekł z okupacji sowieckiej i włączył się do konspiracji. Od jesieni 1941 r. komendant Obwodu ZWZ Tomaszów Lubelski. Walczył w ramach powstania zamojskiego. 21.07.1944 r. rozpoczął akcję Burza. Od maja 1945 r. komendant Okręgu Lublin. Zaaprobował zakończenie walk z UPA. Rozwinął pomoc aresztowanym i ich rodzinom. Ujawnił się 22.03.1947 r. w WUBP w Lublinie. W 1950 r. aresztowany przez bezpiekę. Spędził kilka miesięcy w więzieniu. Wiele razy zatrzymywany. Zmarł 20.03.1960 r. w Warszawie.24-03-1914 r.- w Mazurkach koło Baranowicz urodziła się Krystyna Krahelska ps. Danuta

Urodził się 1 lutego 1889r. Szef Sztabu Generalnego WP (1926-03-1931) dowódca Armii Lublin w kampanii wrześniowej, więzień oflagu, odznaczony Krzyżem Srebrnym Orderu Wojennego Virtuti Militari, Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski, Orderem Polonia Restituta klasy III. Zmarł 22 marca 1953r. w Londynie

25-03-1947 r.-ujawnił się mjr. Jan Tabortowski ps. Bruzda&

Urodził się 16.10.1906 r. Walczył w kampanii wrześniowej 1939 r. W styczniu 1940 r. rozpoczął tworzeni konspiracji na Białostocczyźnie. 22.11.1942 r. aresztowany przez gestapo i osadzony w więzieniu. 12.01.1943 r. uciekł z grupą akowców. Brał udział w akcji Burza. Aresztowany przez NKWD, zbiegł na początku 1945 r. i zaczął organizować konspirację w ramach AK Obywateli Przeciwnik Dekonspiracji. Na wyraźny rozkaz przełożonych ujawnił się przed UBP. Zagrożony aresztowaniem ukrywał się. Zginął 23.08.1954 r. podczas zdobywania posterunku MO w Przytułach. Odznaczony Krzyżem Walecznych, Krzyżem Virtuti Militari V kl. i Złotym Krzyżem Zasługi z Mieczami

25-03-1954 r.- na 12 lat więzienia skazany został mjr Stefan Wyrzykowski ps. Podbiał

Urodził się 21.04.1916 r. Walczył we wrześniu 1939 r. We wrześniu 1939 r. wstąpił do Organizacji Wojskowej, Komendant Obwodu Biała Podlaska i Siedlce. Od listopada 1943 r. tworzył oddział osłony radiostacji KG AK. Od września 1944 r. komendant Obwodu AK Biała Podlaska. W grudniu 1944 r. aresztowany przez „Smiersz”. Zwolniony ukrywał się. W 1946 r. przedostał się do Sztokholmu. Powrócił do kraju, by organizować kanał przerzutowy. Ujawnił się na mocy amnestii w kwietniu 1947 r. Aresztowany 1.08.1952 r. Skazany na 12 lat więzienia. Zwolniony 14.05.1956 r. Zmarł 4.02.1985 r.

26-03-2015 r. - w Piaskach została pochowana czaszka Józefa Franczaka ps. Laluś

W grobie, w którym ciało Lalusia pochowano po ekshumacji z cmentarza przy ul. Unickiej w Lublinie Urodził się w Kozicach koło Piasków w rodzinie chłopskiej 17 marca 1918 r. Żołnierz zawodowy po Szkole Podoficerskiej Żandarmerii w Równem. IX 1939 r. zbiegł z niewoli sowieckiej. Od 1940 ZWZ-AK. W 1944 wcielony do 2 Armii WP, skąd zdezerterował w I 1945 r. W 1946 r. aresztowany przez ubecję, zdołał się wyswobodzić. Od 1947 r. pod rozkazami kpt. Zdzisława Brońskiego ps. Uskok. Wykonywał wyroki na konfidentach bezpieki. Od 10 II 1953 r. ukrywał się samotnie u ponad 200 współpracowników. Z Danutą Mazur z Wygnanowic miał syna Marka. Zginął podczas walki z obławą ZOMO-SB w Majdanie Kozic Górnych 21 października 1963 r. W 2008 r. odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.26-03-1943 r. - w akcji pod Arsenałem z rąk gestapo został odbity harcmistrz Jan Bytnar, ps.Rudy

Urodził się 6 maja 1921 r. w Kolbuszowej w rodzinie nauczycieli, ojciec był żołnierzem Legionów Polskich. Od 1931 r. rodzina mieszkała w Warszawie. Należał do ZHP. Od początku wojny w konspiracji w Szarych Szeregach. Początkowo uczestnik małego sabotażu, a następnie w Grupach Szturmowych Szarych Szeregów w ramach Kedywu AK. Aresztowany 23 marca 1943 r. Zmarł 30 marca w Szpitalu Wolskim w Warszawie. Pochowany na Powązkach. Koledzy z Grup Szturmowych w maju zabili jego prześladowców z gestapo.

26-03-1895 r.w Noworosyjsku urodził się Eugeniusz Pławski ps.;Żeńka

Ojciec był generałem brygady armii carskiej. Eugeniusz Pławski uczył się w Korpusie Kadetów w Chabarowsku, w Szkole Morskiego Korpusu w Petersburgu oraz w Szkole Lotnictwa Morskiego w Sewastopolu. Podczas I wojny światowej walczył we Flocie Czarnomorskiej. W II Rzeczpospolitej w Marynarce Wojennej. Był m.in. komendantem Portu w Pucku i Gdyni. Następnie dowódca różnych okrętów wojennych. Od 1931 r. dowódca ORP Żbik i Dywizjonu Okrętów Podwodnych. We wrześniu 1939 r. przebywał we Francji. W 1940 r. dowódca niszczycieli Huragan i Piorun, na którym wsławił się walką podczas tropienia pancernika Bismarck. Do 1943 r. attach wojskowy w Sztokholmie, a później dowódca krążownika Dragon W 1944 r. szef Sztabu Kierownictwa Marynarki Wojennej, a w 1945 r. szef Inspektoratu Marynarki Wojennej. Po wojnie organizator Samopomocy Marynarki Wojennej, udzielającej wsparcia marynarzom pozostającym na emigracji. W 1948 r. emigrował do Kanady. Robotnik na farmie i w tartaku, a następnie tłumacz Rządu Federalnego Kanady. Zmarł 22 maja 1972 r. w Vancouver. W 2004 r. pochowany na cmentarzu w Gdyni Oksywiu.

27-03-1924r. - urodził się Ludwik Krawiś ps. Tygrys

W czasie okupacji pracował jako robotnik w niemieckim majątku. W 1944 r. powołany do niemieckiego wojska we Francji. Po wojnie powrócił do rodziców. 20.06.1946 r. wstąpił do AK. Brał udział w wielu akcjach. Aresztowany 21.07.1946 r w Witrogoszczy, podczas obławy UB-MO. Skazany wraz z 12 innymi członkami oddziału (w tym z bratem) na śmierć 24.08.1946 r. Rozstrzelany 04.09.1946 r. Bierut, na prośbę matki, ułaskawił młodszego brata Franciszka skazany na 15 lat więzienia.

27-03-1945 r. - aresztowanie przez NKWD w Pruszkowie gen. Leopolda Okulickiego ps.Niedźwiadek. Ostatniego komendanta głównego Armii Krajowej.

Leopold Okulicki ps. „Niedźwiadek”, urodził się 12 listopada 1898 r. w rolniczej rodzinie w Bratucicach koło Bochni. Żołnierz Legionów Polskich. Działacz Polskiej Organizacji Wojskowej. Uczestnik wojny polsko-bolszewickiej. W 1939 r. bronił Warszawy. W Służbie Zwycięstwu Polski komendant Okręgu Łódzkiego, a następnie komendant okupacji sowieckiej Związku Walki Zbrojnej. Aresztowany przez NKWD. Po układzie Sikorski-Majski szef sztabu w Armii Polskiej w ZSRS. Cichociemny. Zastępca komendanta AK „Bora” Komorowskiego. Komendant organizacji NIE. Aresztowany przez NKWD w marcu 1945 r. w Pruszkowie. Sądzony w Moskwie w tzw. procesie szesnastu. Zamordowany w więzieniu na Łubiance w Moskwie, prawdopodobnie 24 grudnia 1946 r.27-03-1987 r. - zmarł Zdzisław Zieleń ps. Orlik27-03-1987 r. zmarł Zdzisław Zieleń ps.Orlik

Urodził się 12.06.1926 r. Od 1941r. w wileńskich Szarych Szeregach. W styczniu 1946 r. w Gdańsku nawiązał kontakt z Łupaszką. Działał w patrolu dywersyjnym. W latach 1946-48 utrzymywał kontakt z konspiracją wileńską. Aresztowany przez bezpiekę 08.07.1948 r. Skazany na łączną karę 12 lat więzienia 27.10.1949 r. Zwolniony warunkowo w marcu 1954 r., na wolność wyszedł dopiero 02.04.1955 r. W 1991 r. Sąd Wojewódzki w Gdańsku unieważnił wyrok. Odznaczony Krzyżem Walecznych, Medalem Wojska i Krzyżem Armii Krajowej.

28 -1897 r. - w Żydaczowie urodził się Klemens Rudnicki, generał dywizji Wojska Polskiego

Żołnierz września, członek ZWZ, aresztowany przez NKWD i wywieziony do ZSRS, wstąpił do armii Andersa, uczestnik walk pod Monte Cassino, odznaczony Krzyżem Złotym i Srebrnym Orderu Wojennego Virtuti Militari, pięciokrotnie Krzyżem Walecznych, Złotym Krzyżem Zasługi z Mieczami, Krzyżem Armii Krajowej.

28-03-1946 r. aresztowany został mjr Florian Lewicki ps. Roja

Urodził się 27.12.1897 r. Walczył w wojnie polsko-bolszewickiej. Brał udział w wojnie obronnej 1939 r. Od czerwca 1941r. działał w konspiracji ZWZ-AK, a od kwietnia 1943 r. w NOW. Dowódca oddziału partyzanckiego na Białostocczyźnie. W sierpniu 1944 r. rozwiązał oddział. W lutym 1945 r. powrócił do konspiracji. Brał udział w wielu akcjach. Aresztowany przez UB. 10.12.1946r. został skazany na karę śmierci. Wyrok wykonano 18.02.1947 r. Odznaczony Krzyżem Virtuti Militari, Krzyżem Niepodległości i Złotym Krzyżem Zasługi.

28-03-1956 r.- Józef Roman ps. Ziuk został warunkowo zwolniony z więzienia

Urodził się 01.06.1913 r. w Chełmie. Uczestniczył w bitwie nad Bzurą. Od 1940 r działał w ZWZ Okręgu Lublin. W 1941r. zorganizował na Wołyniu ekspozyturę wywiadu KG ZWZ. W Powstaniu Warszawskim dowodził kompanią Ziuk. W 1945 r. ujawnił się i wstąpił do WP. W listopadzie 1949 r., z powodu swej przeszłości, został zwolniony i przeniesiony do rezerwy. Aresztowany przez Informację Wojskową i 5.10.1951r. skazany na dożywocie, zamienione na 15 lat więzienia. W 1989 r. został prezesem Tymczasowego Zarządu Okręgu Oddziału Zachodnio-Pomorskiego Stowarzyszenia Żołnierzy AK. Zmarł 14.11.2003 r. Odznaczony Krzyżem Virtuti Militari kl. V. Krzyżem Walecznych, Złotym Krzyżem Zasługi z Mieczami, Krzyżem Kawalerskim, Oficerskim i Komandorskim Orderem Odrodzenia Polski, Krzyżem Armii Krajowej, Warszawskim Krzyżem Powstańczym29 -03-1944r. -do AK wstąpił płk. Przemysław Nakoniecznikoff-Klukowski ps.Błyskawica

Urodził się 13.06.1896 r. Walczył w wojnie polsko-bolszewickiej. Uczestnik kampanii wrześniowej. Po rozbiciu jego dywizji trafił do niewoli niemieckiej. 20.04.1940 r. uciekł z obozu jenieckiego. Przedostał się na Bliski Wschód, gdzie wstąpił do oddziałów polskich. 22.09.1944r. został zrzucony jako cichociemny na terytorium Polski. Po rozwiązaniu AK pozostał w konspiracji. Aresztowany 20.04.1945 r. Usiłowano go wykorzystać w procesie gen. Okulickiego. Więziony w sowieckich łagrach powrócił do Polski latem 1955 r. Zmarł 17.08.1957r. w Krakowie.

29-03-2004 r. - zmarł Zdzisław Christa ps. Mamut

Żołnierz września, członek ZWZ, aresztowany przez NKWD i wywieziony do ZSRS, wstąpił do armii Andersa, uczestnik walk pod Monte Cassino, odznaczony Krzyżem Złotym i Srebrnym Orderu Wojennego Virtuti Militari, pięciokrotnie Krzyżem Walecznych, Złotym Krzyżem Zasługi z Mieczami, Krzyżem Armii Krajowej.

30-03-1920 r. - urodził się Tadeusz Derkowski ps. Franek

Brał udział w obronie stolicy we wrześniu 1939 r. Od 1942 r. w AK. Po wkroczeniu Armii Czerwonej, ukrywał się. Ujawnił się podczas amnestii w sierpniu 1945 r. Latem 1946 r. ponownie podjął decyzję o włączeniu w działalność konspiracyjną w ramach Warszawskiego Okręgu Narodowego Zjednoczenia Wojskowego. 24.05.1947 r. został zatrzymany przez UB-MO. 24.07.1947 r. skazany na śmierć. Wyrok wykonano 18.08.1947 r. Uniewinniony w 1992 r.

31-03-1892 r. - w Szczerzecu pod Lwowem urodził się Stanisław Maczek, generał broni

Generał broni Wojska Polskiego, walczył w kampanii wrześniowej, kampanii francuskiej, dowódca 1 Dywizji Pancernej w bitwie pod Falaise, Kawaler Orderu Orła Białego. Po wojnie osiadł w Edynburgu. Decyzją władz PRL został pozbawiony obywatelstwa polskiego.

31-03-1947 r. - ujawnił się ppor. Antoni Pabianiak ps.Błyskawica

Urodził się 31.01.1910 r. Uczestnik wojny obronnej 1939 r. Od grudnia 1939 r. w konspiracji ZWZ-AK. Od 31.03.1946 r. dowódca Komendy Powiatowej w Wieluniu. Ujawnił się w 1947 r. Zagrożony aresztowaniem ukrywał się. Aresztowany 10.03.1950 r. Zwolniony kilka miesięcy później. Zmarł w Namysłowie 19.02.1996 r.