10-03-1959 r.zmarł Kazimierz Grenda ps."Gruda"

Urodził się 15.04.1906 r. Działał w harcerstwie. W latach 1939-03-1944 działał w konspiracji. Po powstaniu przeniósł się do Krakowa, gdzie działał w organizacji „NIE”. W sierpniu 1945 r. rozpoczął działalność w łódzkim WiN. Aresztowany w listopadzie 1946 r. w łodzi. W styczniu 1947 r. skazany na śmierć w procesie pokazowym. Karę zmieniono na 15 lat pozbawienia wolności. Z powodu złego stanu zdrowia zwolniony warunkowo w marcu 1956 r.

11-1886 r. - w Brzeżanach (Galicja Wschodnia) urodził się Edward Rydz ps. Śmigły

Po maturze studiował w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Od 1908 r. w Związku Walki Czynnej. Dowodząc III Batalionem Legionów Polskich zajął Kielce. Następnie został dowódcą 1 Pułku Legionów. Po kryzysie przysięgowym stanął na czele Polskiej Organizacji Wojskowej. Podczas wojny polsko-bolszewickiej walczył na Kresach północno-wschodnich, a w w maju 1920 r. zajął Kijów. W II Rzeczpospolitej pozostał w Wojsku Polskim. Po śmierci J. Piłsudskiego został w 1936 r. marszałkiem Polski. Naczelny Wódz we wrześniu 1939 r. Ewakuował się wraz z rządem do Rumunii. W grudniu 1940 r. uciekł z Rumunii na Węgry, aby w październiku 1941 r. powrócić do Polski. Zmarł w nocy 2 grudnia 1941 r. na atak serca.

12-03-1910r. W Stryju urodził się Zygmunt Szendzielarz ps."Łupaszka"

12-03-1910r. W Stryju urodził się Zygmunt Szendzielarz ps. "Łupaszka"; Walczył w Wileńskiej Brygadzie Kawalerii w 1939 r. 27.09.1939 r. trafił do niewoli sowieckiej, z której uciekł. W 1940 r. rozpoczął działalność konspiracyjną. W 1943 r. został skierowany do oddziału partyzanckiego "Kmicica" który został rozbity przez sowiecką partyzantkę. Z niedobitków oddziału zorganizował V Wileńską Brygadę AK. Została ona częściowo rozbrojona przez Armię Czerwoną w Puszczy Grodzieńskiej 23.07.1944 r. Aresztowany 30.06.1948 r. w Osielcu. 2.11.1950 r. skazany na śmierć wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego w Warszawie. Zamordowany w więzieniu 8.02.1951 r. Odznaczony Krzyżem Virtuti Militari kl. V; pośmiertnie Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski

12-03-1947r.Na skutek amnestii z więzienia zwolniony został Zdzisław Christa ps. "Mamut"

Urodził się 25.04.1925 r. Od 1941 r. w konspiracji. W lipcu 1944 r. uczestniczył w operacji "Ostra Brama". Wywieziony do Kaługi, pracował niewolniczo. Wrócił do Polski 7.01.1946 r. Wstąpił do V Brygady Wileńskiej AK. Aresztowany 27.04.1946 r. Skazany na 5 lat więzienia 21.09.1946 r. Od lat 60. aktywny animator życia kombatanckiego. Zmarł 29.03.2004 r. Odznaczony Medalem WP, Krzyżem Walecznych i Krzyżem AK.

Użytkowników:
1
Artykułów:
62
Odsłon artykułów:
740383
Copyright © 2020 Bocheńscy Żołnierze Wyklęci. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem wydanym na warunkach GNU Powszechnej Licencji Publicznej.