08-03-1901 r. urodził się płk Wilhelm Szczepankiewicz ps.Drugak

Zawodowy oficer. W kampanii wrześniowej dowodził batalionem 2. pp. W 1940 r. uciekł z okupacji sowieckiej i włączył się do konspiracji. Od jesieni 1941 r. komendant Obwodu ZWZ Tomaszów Lubelski. Walczył w ramach powstania zamojskiego. 21.07.1944 r. rozpoczął akcję Burza. Od maja 1945 r. komendant Okręgu Lublin. Zaaprobował zakończenie walk z UPA. Rozwinął pomoc aresztowanym i ich rodzinom. Ujawnił się 22.03.1947 r. w WUBP w Lublinie. W 1950 r. aresztowany przez bezpiekę. Spędził kilka miesięcy w więzieniu. Wiele razy zatrzymywany. Zmarł 20.03.1960 r. w Warszawie.

08-03-1949r. Na dwukrotną karę śmierci skazana została Janina Wasiłojć-Smoleńska ps. Jachna

Urodziła się 07.02.1926 r. w majątku Tarkowszczyzna na Litwie. W partyzantce sanitariuszka: w oddziale Kmicica, brygadzie Łupaszki, kompani Zagończyk. Po wkroczeniu sowietów internowana w obozie w Miednikach Królewskich. Więziona na Łukiszkach w Wilnie. W 1946 r. nawiązała kontakt z Zagończykiem. Jej mieszkanie było punktem kontaktowym, a ona sama aranżowała akcje propagandowe. W maju 1945 r. zagrożona aresztowaniem wstąpiła do szwadronu por. Leona Smoleńskiego Zeusa. Brała udział we wszystkich akcjach oddziału. W styczniu 1947 r. aresztowana. Na mocy amnestii pierwotna dwukrotna kara śmierci została zmieniona na 15 lat więzienia. Zwolniona w 1956 r. Do 1989 r. inwigilowana wraz z mężem i prześladowana przez bezpiekę. Zmarła 05.08.2010 r.

09-03-1946 r. ks. Stanisław Domański ps.Cezary zostaje ciężko ranny podczas starcia z oddziałami

Urodził się w Strzyżowicach 10.05.1914 r. Od początku okupacji zaangażował się w działalność powstających struktur konspiracyjnych. Uczestniczył w tworzeniu pierwszej komendy ZWZ Powiśle. Od 1941r. kapelan placówki ZWZ Sienno, a w czasie akcji Burza kapelan 1 batalionu 3 Pułku Piechoty Legionów AK. W maju 1945 r. stanął na czele grupy ROAK WiN. Jego oddział przeprowadził szereg akcji rozbrajających posterunki MO. Zmarł 10.03.1946 r. w szpitalu w Starachowicach.

10-03-1910 r. urodził się Stanisław Sojczyński ps.Warszyc

Brał udział w wojnie obronnej 1939 r. Od początku okupacji w konspiracji. Brał udział w akcji „Burza”. Po wejściu sowietów zalecał przyjęcie biernego oporu. Od kwietnia 1945 r. powrócił do konspiracji. Na przełomie 1945-46 przejął kilka funkcji, podporządkowując grupy poakowskie. Stał na czele Sądu Specjalnego i Kierownictwa Walki z Bezprawiem. W 1946 r. powołał Samodzielną Grupę Konspiracyjnego Wojska Polskiego. Kilkakrotnie rozbijał więzienie w Radomsku. Aresztowany 27.06.1946 r. w Częstochowie w wyniku donosu jednego z łączników. Skazany czterokrotnie na karę śmierci 17.12.1946 r. Wyrok wykonano 19.02.1947 r. w Łodzi. Odznaczony Krzyżem Virtuti Militari kl. V i Krzyżem Walecznych.

Użytkowników:
13
Artykułów:
64
Odsłon artykułów:
795476
Copyright © 2021 Bocheńscy Żołnierze Wyklęci. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem wydanym na warunkach GNU Powszechnej Licencji Publicznej.