Drukuj
Odsłony: 14695

01-02-1889 r. - w Borze k. Ostrowca Świętokrzyskiego urodził się Tadeusz Piskor

Generał dywizji Wojska Polskiego, szef Sztabu Generalnego WP (1926-1931), dowódca Armii Lublin w kampanii wrześniowej, więzień oflagu, odznaczony Krzyżem Srebrnym Orderu Wojennego Virtuti Militari, Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski, Orderem Polonia Restituta klasy III.

01-02-1948 r. – aresztowany został Mieczysław Kawalec ps. Iza

Urodził się 05.06.1916 r. Uczestnik kampanii wrześniowej 1939r. Od 1940r. w ZWZ-AK. Od 1945r. w WiN. Pełnił funkcję ostatniego prezesa WiN. Aresztowany, torturowany podczas śledztwa. Skazany na 4-krotną karę śmierci 14.10.1950 r. Zamordowany 1.03.1951 r.

01-02-1996 r. - zmarł Władysław Musialik ps. Bolesław

Urodził się 05.06.1916 r. Uczestnik kampanii wrześniowej 1939 r. Od 1940 r. w ZWZ-AK. Od 1945 r. w WiN. Pełnił funkcję ostatniego prezesa WiN. Aresztowany, torturowany podczas śledztwa. Skazany na 4-krotną karę śmierci 14.10.1950 r. Zamordowany 1.03.1951 r.

02-02-1908 r. - urodziła się Janina Oszast ps. Jula

Podczas okupacji niemieckiej była kierownikiem działu I ogólnoorganizacyjnego Biura Informacji Propagandy Okręgu Kraków ZWZ-AK. Nauczycielka tajnego nauczania. Po rozwiązaniu AK w DSZ okręgu Kraków. Aresztowana w lipcu 1945 r. zwolniona na mocy amnestii. Ujawniła się w październiku 1945 r. W grudniu wznowiła działalność konspiracyjną w WiN jako łączniczka. We wrześniu 1946 r. zorganizowała 2 punkty przerzutowe dla wyjeżdżających nielegalnie za granicę. Aresztowana ponownie i skazana w październiku 1947 r na 6 lat więzienia. 17.10.1949 r. zwolniona na mocy amnestii. W grudniu 1952 r. aresztowana ponownie i w 1954 r. skazana na 4 lata więzienia. Zwolniona warunkowo 11.12.1954 r. Zmarła w Krakowie 9.11.1986 r. Odznaczona dwukrotnie Krzyżem Walecznych, Złotym Krzyżem Zasługi z Mieczami, Złotą Odznaką ZNP, Srebrnym Krzyżem Zasługi.

02-02-1946 r. - Wiktor Kania ps. Andrzej dostaje rozkaz utworzenia KP "Leśniczówka"

Urodził się 13.12.1914 r. We wrześniu 1939 r. walcząc w szeregach Obrony Narodowej został ranny i deportowany na roboty do Rzeszy. Po powrocie wstąpił do ZWZ, Inspektorat Rybnik. W lipcu 1943 r. objął dowództwo nad OP w Brennej, które wykonały wiele akcji na niemieckie patrole i posterunki żandarmerii. Aresztowany w listopadzie w Żorach, zbiegł z więzienia. Dostał zadanie utworzenia KP „Leśniczówka”, które przeprowadziły ponad 15 akcji sabotażowych. 05.05.1946 r. został schwytany i zabity strzałem w skroń. Odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi z Mieczami.

03-02-1912 r. - w Mostach urodził się Bolesław Monne ps. Konrad

Od 1942 r. należał do AK. Od 1944 r. działał w komórce legalizacyjnej w ramach lwowskiej siatki „Nie”. W 1945 r. ewakuował się do Krakowa a następnie do Wrocławia. W latach 1946-47 działał w komórce legalizacyjnej eksterytorialnego Okręgu Lwów AK – WiN. Udostępnił swoje mieszkanie działaczom konspiracyjnym. 27.09.1947 r. został aresztowany przez WUBP we Wrocławiu. Poddany brutalnemu śledztwu, torturowany. 08.11.1947 r. znaleziono go powieszonego w pojedynczej celi. Ciała przez dłuższy czas nie chciano wydać rodzinie.

03-02-1947 r. - na 7 lat więzienia skazany zostaje płk Jan Szczurek-Cergowski ps. Sławbor

Urodził się 22.12.1897 r. W 1914 r. w Legionach Polskich. Żołnierz WP. W 1939 r. walczył pod Iłżą. Po nieudanych próbach ucieczki na Zachód w konspiracji na Zamojszczyźnie. Od 1941 r. w konspiracji. Walczył w Powstaniu Warszawskim. Po powstaniu nadal w konspiracji. Aresztowany 5.11.1945 r. Skazany na 7 lat więzienia. Wyszedł 2 dni po wyroku. Aresztowany ponownie we wrześniu 1950 r. i skazany na 15 lat więzienia. Zwolniony 30.04.1956 r. W roku 1957 r. zrehabilitowany. Zmarł w Warszawie w 1972 r.

03-02-1996 r.- zmarł por. Franciszek Cieślak ps. Szatan

Urodził się 16.09.1919 r. Ochotnik w wojnie obronnej w 1939 r. od 1940 r. w obozie jenieckim Pilau, skąd zbiegł pod koniec 1942 r. Od 1945 r. żołnierz ROAK. Od lata 1946 r. w NZW. Uczestnik wielu akcji. Ciężko ranny 24.11.1946 r. i aresztowany na polu bitwy. Skazany na karę śmierci, zmienioną później na dożywocie. Zwolniony w 1956 r. powrócił od konspiracji. Zorganizował młodzieżową organizację konspiracyjną, za co został skazany na 5 lat więzienia. W 1964 r. zorganizował kolejną grupę antykomunistyczną, za co został ponownie aresztowany i 20.12.1965 r. skazany na karę 12 lat więzienia. Zwolniony w 1972 r.

02-04-1921 r. - urodził się por. Jan Kempiński ps. Błysk

Od 1939 r. działał w ZWZ-AK. Podczas okupacji niemieckiej brał udział w wielu akcjach. Po wejściu sowietów pozostał w konspiracji. Dowodził jednym z oddziałów SGO „Warta”. Dowodził i uczestniczył w wielu akcjach dywersyjnych. Został aresztowany przez UB 17.12.1945 r. i skazany na karę śmierci. 21.06.1946 r. zamordowany. Zrehabilitowany w 1994 r.

05-02-1940 r. - Robert Domański ps. Jarach wstępuje do Związku Odwetu na Zamojszczyźnie

Urodził się w 1925 r. Wstępuje do Związku Odwetu na Zamojszczyźnie. Uczestniczył w wyzwoleniu Międzyrzeca Podlaskiego. Po akcji „Burza” pozostał w konspiracji. Uczestniczył w wielu akcjach. Ujawnił się w 1947 r. w Warszawie. Aresztowany w tym samym roku w Jeleniej Górze. Po 2 miesiącach zwolniony, wyjechał do Gdańska. W 1953 r. służbowo przeniesiony do Warszawy. Po zwolnieniu z pracy osiadł w Krakowie. Zmarł w 1995 r.

05-02-1950 r. - w więzieniu w Rawiczu zmarł chor. Antoni Owczarek ps. Zygadło

Urodził się w Gaczkowicach 01.11.1904 r. W maju 1945 r. wstąpił do oddziału Narodowego Związku Zbrojnego pod dowództwem Adama Gomuły ps. Beja, gdzie pełnił funkcję kwatermistrza. Od listopada 1945 r. zastępca dowódcy oddziału NSZ Antoniego Sobola "Dołęgi". Wiosną 1946 r. stworzył własny oddział na terenie powiatu radomskiego. W czerwcu 1946 r. jego oddział wszedł do struktur Inspektoratu WiN por. Franciszka Jaskulskiego Zagończyka. Został zastępcą Obwodu Radomskiego WiN krypt.PPS. Po aresztowaniu Zagończyka w lipcu 1946 r. ponownie utworzył własny oddział. Ujawnił się w listopadzie, w grudniu został aresztowany. 23.05.1947 r. Wojskowy Sąd Rejonowy w Kielcach skazał go na karę śmierci, którą na mocy amnestii zmieniono na 15 lat więzienia.

06-02-1921r. - urodził się Władysław Cisek ps. Rom

We wrześniu 1939 r. ochotnik w baonie saperów we Lwowie. W sierpniu 1945 r. wrócił do Polski. Działał w Polskiej Partii Socjalistycznej. Od kwietnia 1946 r. konspirator w Wydziale Informacji Okręgu Wrocławskiego Zrzeszenia WiN. Kolportował pismo Obszaru Południowego WiN Orzeł Biały. Opracowywał comiesięczne informacje z Okręgu dla Zarządu WiN. Był autorem wielu artykułów do pisma WiN. Został aresztowany 15.12.1947 r. Skazany na karę śmierci 10.08.1948 r. Wyrok wykonano 27.11.1948 r.

07-02-1925 r. - urodził się ppor. Jan Przewoźnik ps. Ryś

We wrześniu 1939 r. dołączył do oddziałów Grupy Operacyjnej „Bielsko”. Włączył się początkowo w konspiracyjną działalność harcerską a w 1942 r. wstąpił do AK. W maju 1945 r. zagrożony aresztowaniem włączył się w tworzenie struktur WiN. Został zastępcą dowódcy Zgrupowania Partyzanckiego VII Okręgu NSZ. W sierpniu 1946 r. koordynował przygotowania przerzutu żołnierzy Zgrupowania na Zachód. Zamordowany na Opolszczyźnie wraz z ok. 160 żołnierzami NSZ przez UB.

07-02-1926 r. - w majątku Tarkowszczyzna na Litwie urodziła się Janina Wasiłojć-Smoleńska ps. Jachna

W partyzantce sanitariuszka: w oddziale „Kmicica", brygadzie "Łupaszki", kompanii "Zagończyka". Po wkroczeniu sowietów – internowana w obozie w Miednikach Królewskich. Więziona na Łukiszkach w Wilnie. W 1946 r. nawiązała kontakt z Zagończykiem. Jej mieszkanie było punktem kontaktowym, a ona sama aranżowała akcje propagandowe. W maju 1945 r. zagrożona aresztowaniem wstąpiła do szwadronu por. Leona Smoleńskiego Zeusa. Brała udział we wszystkich akcjach oddziału. W styczniu 1947 r. aresztowana. 08.03.1949 r. skazana na dwukrotną karę śmierci, zmienioną na mocy amnestii na 15 lat więzienia. Zwolniona w 1956 r. Do 1989 r. inwigilowana wraz z mężem i prześladowana przez bezpiekę. Zmarła 05.08.2010 r.

07-02-2007 r. - zmarł Stanisław Borodzicz ps. Wara

Urodził się 19.11.1917 r. Brał udział w kampanii wrześniowej. Od 1940 r. działał w konspiracji. Brał udział w wielu akcjach. Po ujawnieniu w 1948 r. został aresztowany przez UB i skazany na 15 lat więzienia. 28.02.1955 r. zwolniono go z więzienia.

08-02-1946 r. - zginął Franciszek Olszówka ps. Otto

Urodził się 1924 r. W okresie okupacji powołany do Wehrmachtu, skąd w 1944 r. zdezerterował z bronią w ręku. W styczniu 1945 r. wstąpił z grupą do MO, gdzie został komendantem. W kwietniu zdezerterowali ze służby. Przeprowadził szereg akcji zbrojnych i działalność propagandową. Zginął w walce w czasie okrążenia przez UB.

08-02-1949 r. - aresztowany został Wiktor Stryjewski ps. Cacko

Urodził się 01.09.1916 r. Uczestnik kampanii wrześniowej 1939 r. W czasie okupacji niemieckiej żołnierz AK. Po wkroczeniu sowietów pozostał w konspiracji. Uczestniczył w wielu akcjach przeciwko UB, MO i członkom PPR. Aresztowany. 3.08.1950 r. został skazany na 38-krotną karę śmierci. Wyrok wykonano 18.01.1951 r.

08-02-1951 r. – w więzieniu został zamordowany Zygmunt Szendzielarz ps. Łupaszka

Urodził się 03.12.1910 r. w Stryju. Walczył w Wileńskiej Brygadzie Kawalerii w 1939 r. 27.09.1939 r. trafił do niewoli sowieckiej, z której uciekł. W 1940 r. rozpoczął działalność konspiracyjną. W 1943 r. został skierowany do oddziału partyzanckiego „Kmicica” który został rozbity przez sowiecką partyzantkę. Z niedobitków oddziału zorganizował V Wileńską Brygadę AK. Została ona częściowo rozbrojona przez Armię Czerwoną w Puszczy Grodzieńskiej 23.07.1944 r. Aresztowany 30.06.1948 r. w Osielcu. 2.11.1950 r. skazany na śmierć wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego w Warszawie. Odznaczony Krzyżem Virtuti Militari kl. V, pośmiertnie Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski.

08-02-1951 r. - zamordowany został Lucjan Minkiewicz ps. Wiktor

Urodził się 13.12.1918 r. Brał udział w wojnie obronnej 1939 r. Od marca 1940 r. w ZWZ-AK. Od stycznia 1944 r. w VI. Wileńskiej Brygadzie AK, później w V Wileńskiej Brygadzie AK. Po jej demobilizacji pozostał w terenie. Aresztowany wraz z żoną 21.11.1950 r. Skazany na 8-krotną karę śmierci 9.12.1950 r. Wyrok wykonano.

08-02-1991 r. - zmarł Tadeusz Kuncewicz ps. Kmicic, Podkowa

W 1935 r. wstąpił ochotniczo do wojska. Od jesieni 1939 r. w konspiracji. Do 1944 r. organizował wiele akcji. W styczniu 1945 r. został dowódcą dywersji obwodu Zamość. Organizował akcje rozbrajania posterunków. Na koniec czerwca 1945 r. wraz z częścią partyzantów przedostał się do Czechosłowacji. Zatrzymany. W lipcu 1947 r. przekazany do Polski. Uwięziony na Zamku w Lublinie. Skazany na 15 lat pozbawienia wolności. Zwolniony w 1955 r.

09-02-1919 r. - Alfons Jabłoński ps. Alf został ochotnikiem do Wojska Polskiego

Urodził się 19.03.1899 r. w Sternbergu w Austrii. W latach 1916-1918 w armii; walczył w Albanii. Oficer zawodowy WP. W 1939 r. w baonie fortecznym KOP Sarny. Od lutego 1940 r. w ZWZ w Warszawie. W 1941 r. inspektor wyszkolenia wojskowego Szarych Szeregów. Od 1943 r. dowodził Inspektoratem Zachodnim Gródek Jagielloński; od IX 1943 r.szef Wydziału operacyjnego Komendy Okręgu Lwów AK. Od lipca 1944 r. szef sztabu Okręgu Lwów Nie. Od stycznia 1946 r, kierownik Wydziału Organizacyjnego Okręgu Jelenia Góra Zachód Zrzeszenia "Wolność i Niezawisłość". Oznaczony Krzyżem Zasługi. 09.06.1946 r. aresztowany w Jeleniej Górze pod przybranym nazwiskiem. Nie został rozszyfrowany. 09.10.1946 r. zmarł w szpitalu więziennym we Wrocławiu.

09-02-1951 r. - zginął Jan Leonowicz ps. Burta

Urodził się w 1912 r. Walczył w kampanii wrześniowej 1939 r. Wstąpił do Służby Zwycięstwu Polski. W 1944 r. brał udział w walkach z ukraińską samoobroną i UPA. Walczył w ramach akcji "Burza". Dowódca patrolu leśnego. Wsławił się licznymi akcjami bojowo-dywersyjnymi. Zginął w zasadzce zorganizowanej przez bezpiekę we wsi Nowiny. Zwłoki przewieziono do Tomaszowa, gdzie 2 tygodnie wystawione były na widok publiczny, a następnie pogrzebane na dziedzińcu PUBP lub nowym cmentarzu.

10-02-1946 r. - aresztowany został Franciszek Kmita ps. Mazepa

Urodził się 02.04.1908 r. Przed wojną ukończył Seminarium Nauczycielskie. Od 1944 r. związany z AK. Od 1945 r. utrzymywał kontakty z członkami oddziału Szarego. Aresztowany i skazany na 5 lat więzienia 25.07.1946 r. Już wtedy poważnie chorował. Rodzina starała się o zwolnienie. 23.12.1946 r. zmarł w więzieniu w Bydgoszczy. Zrehabilitowany w 1993 r.

11-02-1949 r. - aresztowany został kpt. Tadeusz Zajączek ps. Szary

Urodził się 10.12.1913 r. Od 1940 r. w konspiracji w NOW i NSZ. 26.11.1944 r. aresztowany przez gestapo. Skazany na karę śmierci. Uciekł z więzienia w nocy z 16/17.01.1945 r. Ukrywał się od marca 1946 r. 23.03.1946 r. ujawnił się. Aresztowany przez UB i skazany na karę śmierci. Wyrok zamieniono na dożywocie, a następnie na 25 lat więzienia. 10.06.1956 r. zwolniony z więzienia ze względu na zły stan zdrowia, a 26.01.1966 r. ponownie osadzony w więzieniu. Zwolniony warunkowo 17.05.1975 r. Zmarł 25.12.1995 r.

11-02-1972 r. - w Dorking pod Londynem zmarł Marian Hemar, poeta, satyryk, dramaturg, tłumacz poezji, autor tekstów piosenek

W latach 1940-1941 walczył w Samodzielnej Brygadzie Strzelców Karpackich w Palestynie i w Egipcie (m.in. pod Tobrukiem). W wojsku prowadził pracę kulturalno-oświatową. Na początku 1942 r. został przydzielony do Ministerstwa Informacji i Dokumentacji w Londynie, w którym zwalczał m.in. kłamstwa propagandy, głównie niemieckiej, ale także angielskiej. W latach 1952-68 współpracował z Rozgłośnią Polską Radia Wolna Europa.

12-02-2008 r. - zmarł gen. bryg. Mieczysław Sawicki

Urodził się 8 października 1917 r. w Miemierczu pod Kijowem. W 1939 r., po Szkole Podchorążych Broni Pancernych w Modlinie został podporucznikiem. We wrześniu 1939 r. walczył w 2. Batalionie Pancernym z Żurawicy. Dostał się do sowieckiej niewoli, skąd zbiegł. Oficer wywiadu SZP-ZWZ w Warszawie. W 1940 r. przedostał się do Palestyny, gdzie został żołnierzem Samodzielnej Brygady Strzelców Karpackich. Walczył w obronie Tobruku. Od 1943 r. pilot myśliwski w 318. Gdańskim Dywizjonie Myśliwsko-Rozpoznawczym. Walczył na froncie włoskim. Po wojnie pozostał na emigracji. Inżynier lądowy po Uniwersytecie Londyńskim. Sekretarz Kapituły Orderu Wojennego Virtuti Militari w Londynie. W 2007 r. awansowany przez prezydenta Lecha Kaczyńskiego na generała brygady.

13-02-1915 r. - we Lwowie urodził się Jerzy Julian Węgierski

Podczas obrony Lwowa we wrześniu 1939 r. w Obywatelskiej Straży Bezpieczeństwa. Od 1942 r. w Armii Krajowej. Porucznik czasów wojny. W akcji Burza dowodził szwadronem w 14 Pułku Ułanów AK. W drugiej konspiracji antysowieckiej oficer informacji organizacji NIE. Aresztowany 14 lutego 1945 r. przez NKWD. Skazany na 10 lat łagrów. W specłagrze w Ekibastuzie mieszkał w jednym baraku z Aleksandrem Sołżenicynem. Brał udział w strajku głodowym. Do Polski powrócił w 1955 r. W 1976 r. został profesorem nadzwyczajnym. Wykładowca Politechniki Śląskiej i Warszawskiej. Autor wielu publikacji poświęconych lwowskiej Armii Krajowej. Zmarł 4 czerwca 2012 r. w Katowicach.

14-02-1892 r. - w Warszawie urodził się Tadeusz Walenty Pełczyński ps Grzegorz, Adam, Robak, generał brygady Wojska Polskiego

Po zakończeniu kampanii wrześniowej przybył do Warszawy i podjął działalność konspiracyjną w SZP, a następnie ZWZ i AK. W latach 1940-1941 komendant okręgu lubelskiego ZWZ. Rozpracowany przez tamtejsze gestapo powrócił do Warszawy i objął funkcję szefa sztabu KG ZWZ-AK (VII 1941 - X 1944). Jednocześnie, od lipca 1943 r., był zastępcą komendanta głównego AK. 1 października 1943 r. mianowany przez Naczelnego Wodza na stopień generała brygady. W czasie powstania warszawskiego został ciężko ranny podczas bombardowania gmachu PKO na ul. Świętokrzyskiej (4 września 1944 r.), przez co przestał pełnić funkcję szefa sztabu KG AK. Po wyzwoleniu obozu przez aliantów w 1945 r. trafił do Londynu i tam pozostał. Na emigracji działał od grudnia 1945 r. jako m.in. szef gabinetu Naczelnego Wodza i przewodniczący Komisji Historycznej AK przy sztabie głównym w Londynie (do 1947 r.). Aktywny działacz organizacji kombatanckich, związanych z AK, współzałożyciel, a w latach 1956-1969 przewodniczący Rady Studium Polski Podziemnej. Pochowany został w Londynie. W 1995 r. ekshumowano jego szczątki oraz jego żony i pochowano je na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie w grobie ich syna Krzysztofa, poległego w powstaniu warszawskim.

14-02-1900 r. - urodził się sierż. Józef Marcinkowski ps. Andrzej

W wieku 16 lat wstąpił ochotniczo do WP. Walczył w wojnie polsko-bolszewickiej. Trafił do niewoli sowieckiej, z której uciekł i wstąpił do konspiracji. Przeprowadził wiele akcji bojowych. Uczestnik akcji „Burza”. Rozwiązał swój oddział. Ujawnił się w 1947 r. W 1950 r. utworzył Samoobronę Ziemi Mazowieckiej. 7.11.1950 r. organizacja została rozbita, a on sam aresztowany. Został skazany na karę śmierci. Wyrok wykonano 2.04.1952 r.

14-02-1970 r. - zmarł Feliks Janson ps. Rejgras

Urodzony 13.01.1900 r. w Kucowie, w 1920 r. spędził 5 miesięcy w niewoli litewskiej. Później stale związany z 12 pp i Szkołą Podchorążych jako instruktor. Podczas próby przedostania się na Zachód zatrzymany i osadzony w obozie jenieckim Grossborn. Twórca planu obrony polskich osiedli przed atakami band UPA. Aresztowany 19 lutego 1945 r. we Lwowie. Więziony przez sowietów, zeznawał w Moskwie jako świadek w procesie gen. L. Okulickiego. W styczniu 1946 r. skazany na 5 lat pobytu w obozach. Po odbyciu wyroku w kwietniu 1950 r. zesłany do Kraju Krasnojarskiego. Zwolniony z zesłania w 1954 r.

14-02-1972 r. - w Manchesterze zmarł Ludwik Kmicic-Skrzyński, generał brygady Wojska Polskiego

Był członkiem tzw. „ułańskiej siódemki” – patrolu Władysława Prażmowskiego „Beliny”, który w nocy z 1 na 2 sierpnia, jako pierwszy przekroczył granicę zaboru austriackiego z zaborem rosyjskim w Kocmyrzowie i 3 sierpnia wieczorem powrócił do Krakowa, a 6 sierpnia wyruszył wraz z 1 kompanią kadrową do Miechowa. W październiku 1918 r. został przyjęty do Wojska Polskiego i mianowany dowódcą szwadronu, a potem zastępcą dowódcy 1 Pułku Szwoleżerów w Chełmie. Wraz z tym pułkiem uczestniczył w zdobyciu Wilna i wyprawie kijowskiej. W lipcu 1920 r. został dowódcą 16 Pułku Ułanów Wielkopolskich, na czele którego walczył w bitwie warszawskiej, w walkach na Suwalszczyźnie, operacji nad Niemnem i w ostatniej ofensywie na Krzywicze, kończącej wojnę polsko-bolszewicką. Wraz z Podlaską Brygadą Kawalerii wziął udział w kampanii wrześniowej. 6 października 1939 r. dostał się do niewoli. W niewoli niemieckiej przebywał w Opawie a od 24 stycznia 1942 r. w Oflagu II B Arnswalde. Następnie od połowy maja 1942 r. do kwietnia 1945 r. w Oflagu II D Gross-Born. Po opuszczeniu obozu wyjechał do Włoch i wstąpił do II Korpusu Polskiego. Po rozwiązaniu korpusu wyjechał do Anglii i zamieszkał w Manchesterze, Zmarł 14 lutego 1972 r. w Manchesterze i został pochowany na cmentarzu South End. odznaczony Srebrnym Krzyżem Virtuti Militari, Krzyżem Niepodległości, Polonia Restituta 4 kl., dziewięciokrotnie Krzyżem Walecznych oraz Złotym Krzyżem Zasługi.

14-02-2008 r. - w Warszawie zmarł gen. Antonii Heda ps. Szary

Urodził się w Małomierzycach 11.10.1916 r. Podczas kampanii wrześniowej walczył w 12 DP pod Iłżą, później na Lubelszczyźnie. W lipcu 1940 r., podczas przejścia przez granicę, został schwytany przez NKWD i przetransportowany do twierdzy brzeskiej. Otrzymał wyrok 7 lat łagru. Zbiegł z niemieckiego obozu jenieckiego. Komendant ZWZ podobwodu Iłża. Zdobył więzienie niemieckie w Starachowicach, a z uwolnionych 80 więźniów stworzył oddział. Po wojnie pozostał w konspiracji; Ruch Oporu AK, Delegatura Sił Zbrojnych. Po udanej akcji na więzienie w Kielcach zaprzestał działalności konspiracyjnej. W 1948 r. aresztowany w Gdyni, otrzymał czterokrotną karę śmierci, którą zmieniono na dożywocie. Na wolność wyszedł w 1956 r. na mocy amnestii. Prowadził działalność niepodległościową. Inicjator i zastępca prezesa Światowej Federacji Polskich Kombatantów. Zmarł w Warszawie 14.02.2008 r. Odznaczony Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski, Medalem Polonia Mater Nostra Est, dwukrotnie Krzyżem Orderu Wojennego Virtuti Militari i Krzyżem Walecznych.

15-02-1913 r. - urodził się Aleksander Fryczke ps. Orzeł

Wziął udział w wojnie obronnej 1939 r. Podczas okupacji żołnierz AK, po wkroczeniu sowietów w ROAK. Latem 1946 r. związał się z konspiracją narodową. 30.05.1947 r. aresztowany. Podczas przesłuchania maltretowany. 24.07.1947 r. skazany na śmierć. Zamordowany 18.08.1947 r. Dzięki staraniom żony ustalono miejsce pochówku.

15-02-1924 r. – urodził się Tadeusz Gajda ps. Tarzan

W 1941 r. wstąpił do NOW. Walczył w bitwie oddziałów partyzanckich z Niemcami. Od września 1944 r. poszukiwany przez NKWD i UB. Wstąpił do LWP. Zdekonspirowany i przesłuchiwany przez sowiecki kontrwywiad. W lutym 1945 r. zagrożony aresztowaniem zdezerterował. Uczestnik wielu akcji. Aresztowany w sierpniu 1946 r. We wrześniu skazany na karę śmierci. Rozstrzelany 14.10.1946 r. W 1991 r. Sąd w Tarnowie unieważnił wyrok.

15-02-1947 r. - aresztowany został ppłk Stanisław Kasznica ps. Wąsowski

Urodził się we Lwowie 25.07.1908 r. W 1939 r. uczestnik kampanii wrześniowej w składzie Wielkopolskiej Brygady Kawalerii. Od października 1939 r. w konspiracji, działacz Grupy Szańca. W lipcu 1943 r. w składzie Prezydium Tymczasowej Rady Politycznej Organizacji Polskiej, równolegle szef Administracji Ogólnej Służby Cywilnej Narodu. Od lipca 1944 r. szef I oddziały KG NSZ. Uczestnik Powstania Warszawskiego. Od stycznia do sierpnia 1945 r. inspektor Obszaru Zachodniego NSZ. W Poznaniu utworzył trzy organizacje konspiracyjne: Armię Polską w Kraju Zachód. Obóz Narodowy i Pokolenie Polski Niepodległej. W sierpniu 1945 r. wszedł w skład Rady Inspektorów NSZ, p.o. komendanta NSZ. Od czerwca 1945 r. był szefem wywiadu Organizacji Polskiej. Skazany 2.03.1948 r. przez WSR w Warszawie na karę śmierci. Wyrok wykonano 12.05.1948 r. w więzieniu na Mokotowie. 30.09.1992 r. wyrok został unieważniony. Odznaczony został Krzyżem Srebrnym Orderu Virtuti Militari, Krzyżem Walecznych, Srebrnym Krzyżem Narodowego Czynu Zbrojnego z Mieczami 1944, pośmiertnie również Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski.

16-02-1906 r. - urodził się Władysław Łukasiuk ps. Młot

Od pierwszych miesięcy okupacji w konspiracji. Uczestniczył w zdobywaniu elementów rakiet V-1, V-2. Walczył w akcji "Burza". Zagrożony aresztowaniem przez NKWD, 4.10.1944 r. ponownie w partyzantce. Później w V Wileńskiej Brygadzie AK. Zginął 27.06.1949 r. w wyniku nieporozumienia z własnymi podkomendnymi.

17-02-1941 r. - gestapo aresztowało ojca Maksymiliana Marię Kolbe

Rajmund Kolbe urodził się 8 stycznia 1894 r. w Zduńskiej Woli. W 1907 r. wstąpił do seminarium mniejszego franciszkanów we Lwowie. Zakonne śluby wieczyste złożył w 1914 r., a święcenia kapłańskie otrzymał w 1918 r. W 1917 r. w Rzymie założył Rycerstwo Niepokalanej, od 1922 r. w Krakowie wydawał miesięcznik "Rycerz Niepokalanej". Następnie przebywał w Grodnie i w założonym klasztorze w Niepokalanowie. W latach 1931-35 misjonarz w Japonii. Po aresztowaniu przez gestapo przebywał na Pawiaku, a od maja 1941 r. w Oświęcimiu. Poświęcił życie za współwięźnia Franciszka Gajowniczka, zgłaszając się do bunkra głodowego. W 1971 r. papież Paweł VI dokonał beatyfikacji, a Jan Paweł II w 1982 r. kanonizacji ojca Kolbe.

18-02-1945 r. - aresztowany został Robert Nakwas-Pługaczewski ps. Okoń

Urodził się 20.07.1920 r. Działał od początku okupacji. Brał udział we wszystkich akcjach bojowych III Wileńskiej Brygady AK do 1944 r. 09.04.1944 r. został odznaczony Krzyżem Walecznych. Aresztowany i skazany na 6 lat więzienia. Zwolniony na mocy amnestii w kwietniu 1946 r. w lipcu dołączył do V Wileńskiej Brygady AK. W latach 1946-48 członek grupy młodzieżowej Okręgu Wileńskiego AK. Ponownie aresztowany 03.07.1948 r przez UB. Sąd wojskowy skazał go na dożywocie, zmienione na 12 lat więzienia. Wyszedł warunkowo 12.04.1958 r. Zmarł 21.06.1973 r.

18-02-1947 r. - zamordowany został Florian Lewicki ps. Roja

Urodził się 27.12.1897 r. Walczył w wojnie polsko-bolszewickiej. Brał udział w wojnie obronnej 1939 r. Od czerwca 1941 r. działał w konspiracji – ZWZ-AK, a od kwietnia 1943 r. w NOW. Dowódca oddziału partyzanckiego na Białostocczyźnie. W sierpniu 1944 r. rozwiązał oddział. W lutym 1945 r. powrócił do konspiracji. Brał udział w wielu akcjach. 28.03.1946 r. został aresztowany przez UB. 10.12.1946 r. został skazany na karę śmierci. Wyrok wykonano. Odznaczony Krzyżem Virtuti Militari, Krzyżem Niepodległości i Złotym Krzyżem Zasługi.

18-02-1948 r. - aresztowany został Karol Łoniewski ps. Lew

Urodził się 04.11.1925 r. w Nadarzynie. W okresie okupacji niemieckiej należał do AK. W czasie Powstania Warszawskiego został odznaczony Krzyżem Walecznych, za przeniesienie meldunku z oblężonego Śródmieścia na Pragę i przepłynięcie Wisły wpław. 19.09.1944 r. został osadzony w obozie Modlin, gdzie przebywał do Bożego Narodzenia. Zbiegł z obozu. Od 1945 r. żołnierz oddziału "Smreka". Od sierpnia 1947 r. należał do grupy "Orlicza". Skazany przez Rejonowy Sąd Wojskowy w Kielcach na karę śmierci 31.07.1948 r. Zamordowany 24.09.1948 r. w Lasach Chęcińskich.

19-02-1947 r. - rozstrzelany został Henryk Glapiński ps. Klinga

Urodził się 28.12.1915 r. W czasie okupacji 1941-42 żołnierz AK. Po aresztowaniu przez gestapo 20.07.1944 r. więzień obozu koncentracyjnego Gross-Rosen. Wiosną 1946 r. komendant Powiatu Radomsko Konspiracyjnego Wojska Polskiego. Uczestnik wielu akcji przeciwko grupom operacyjnym UB-KBW. Po częściowym rozbiciu przez KBW podjął decyzję o rozformowaniu oddziału. Aresztowany 31.08.1946 r. w Warszawie. W grudniu 1946 r skazany na karę śmierci. Rozstrzelany. Sąd w Łodzi unieważnił wyrok 14.10.1992 r.

19-02-1947 r. - zamordowany został Franciszek Jaskulski ps. Zagończyk

Urodził się 16.09.1913 r. w Niemczech. Ochotnik w obronie Warszawy w 68 pp. Dostał się do niewoli, skąd zbiegł w październiku. Czynny w konspiracji w Wielkopolsce. W 1942 r. uciekł na Lubelszczyznę. Był zastępcą ppor. Mariana Sikory. Walczył także z oddziałami AL. W okresie "Burzy" w ramach 2 kompanii 15 pp walczył z Niemcami o Kurów i Końskowolę. W sierpniu 1944 r. szedł na pomoc Warszawie. 3.11.1944 r. aresztowany w Lublinie i 08.01.1945 r. skazany na śmierć. 26.01.1945 r. wyrok zamieniono na 10 lat więzienia. Uciekł z więzienia na Wronkach. Powrócił na Lubelszczyznę; nawiązał kontakt z kpt. Marianem Bernaciakiem ps. Orlik. Otrzymał rozkaz zorganizowania struktur WiN na Kielecczyźnie. 26.07.1946 r. w Jedlni-Letnisko, po zdradzie bliskiego współpracownika, został aresztowany. 17.01.1947 r. Wojskowy Sąd Rejonowy w Kielcach skazał go na śmierć. 06.12.1991 r. wyrok został unieważniony. Pośmiertnie odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.

19-02-1947 r. - zamordowany zostaje Stanisław Sojczyński ps. Warszyc

Urodził się 10.03.1910 r. Brał udział w wojnie obronnej 1939 r. Od początku okupacji w konspiracji. Brał udział w akcji „Burza”. Po wejściu sowietów zalecał przyjęcie biernego oporu. Od kwietnia 1945 r. powrócił do konspiracji. Na przełomie 1945-46 przejął kilka funkcji, podporządkowując grupy poakowskie. Stał na czele Sądu Specjalnego i Kierownictwa Walki z Bezprawiem. W 1946 r. powołał Samodzielną Grupę Konspiracyjnego Wojska Polskiego. Kilkakrotnie rozbijał więzienie w Radomsku. Aresztowany 27.06.1946 r. w Częstochowie w wyniku donosu jednego z łączników. Skazany czterokrotnie na karę śmierci. 17.12.1946 r. Wyrok wykonano. Odznaczony Krzyżem Virtuti Militari V kl. i Krzyżem Walecznych.

19-02-1954 r. - aresztowany został Feliks Janson ps. Rejgras

Urodzony 13.01.1900 r. w Kucowie, w 1920 r. spędził 5 miesięcy w niewoli litewskiej. Później na stałe związany z 12 pp i Szkołą Podchorążych jako instruktor. Podczas próby przedostania się na Zachód zatrzymany i osadzony w obozie jenieckim Gross-Born. Twórca planu obrony polskich osiedli przed atakami band UPA. Więziony przez sowietów, zeznawał w Moskwie jako świadek w procesie gen. L. Okulickiego. W styczniu 1946 r. skazany na 5 lat pobytu w obozach. Po odbyciu wyroku w kwietniu 1950 r. zesłany do Kraju Krasnojarskiego. Zwolniony z zesłania w 1954 r. Zmarł w Sosnowcu 14.02.1970 r.

19-02-1996 r. - zmarł ppor. Antoni Pabianiak ps. Błyskawica

Urodził się 31.01.1910 r. Uczestnik wojny obronnej 1939 r. Od grudnia 1939 r. w konspiracji ZWZ-AK. Od 31.03.1946 r. dowódca Komendy Powiatowej w Wieluniu. Ujawnił się przed PUBP w Wieluniu 31.03.1947 r. Zagrożony aresztowaniem ukrywał się. Aresztowany 10.03.1950 r. Zwolniony kilka miesięcy później.

20-02-1894 r. - w Rzeszowie urodził się Mieczysław Boruta-Spiechowicz, generał brygady Wojska Polskiego, dowódca 4 Pułku Strzelców Podhalańskich

Urodził się 28.12.1915 r.Od listopada 1918 r. służył w odrodzonym Wojsku Polskim. Do stycznia 1919 r. brał udział w obronie Lwowa jako dowódca odcinka, II Grupy Operacyjnej, a następnie Pułku Strzelców Lwowskich. Podlegały mu trzy odcinki obrony miasta: IV zwany "Dworzec Główny", V zwany "Szkołą Sienkiewicza" i VI zwany "Podzamcze". W kwietniu 1919 r. został skierowany na front do walki z bolszewikami. Za udział w bitwie pod Grannem otrzymał Krzyż Srebrny Orderu Wojennego Virtuti Militari. Po wkroczeniu żołnierzy sowieckich do Polski wzięty zaostał do niewoli. Po zawarciu układu Sikorski-Majski, w sierpniu 1941 r. został zwolniony z więzienia. Na wniosek gen. Władysława Andersa, dowódcy Armii Polskiej w ZSRR, został przez Naczelnego Wodza mianowany dowódcą 5 Wileńskiej Dywizji Piechoty. Od marca 1942 r. do lutego 1943 r. był dowódcą wojsk ewakuowanych do Iranu. Następnie został przeniesiony do Londynu i do Szkocji, gdzie do lipca 1945 r. pełnił funkcję dowódcy 1 Korpusu Pancerno-Motorowego. Od lipca do grudnia 1945 r. znajdował się w dyspozycji Ministerstwa Obrony Narodowej Rządu RP na uchodźstwie. W grudniu 1945 r. wrócił do Polski. Zmarł 13 października 1985 r. w Zakopanem.

20-02-1916 r. - urodził się ppor. Anatol Radziwonik ps. Olech

Od początku wojny w konspiracji. Od 1943 r. dowodził placówką w Obwodzie AK Szczuczyn. Później w partyzantce. Po aresztowaniach sowieckich pozostał w konspiracji. Brał udział w wielu akcjach. Poległ 12.05.1949 r. w starciu z NKWD niedaleko wsi Raczkowszczyzna, zdradzony przez miejscowego konfidenta. Jego legenda przetrwała komunistów.

21-02-1907 r. - urodził się gen. Zygmunt Janke ps. Walter

Służył w 7. Wielkopolskim Dywizjonie Artylerii Konnej w Poznaniu. W kampanii wrześniowej był szefem sztabu Kresowej Brygady Kawalerii. Dostał się do niewoli niemieckiej, skąd uciekł. Członek Służby Zwycięstwu Polski, Związku Walki Zbrojnej i Armii Krajowej. Po wkroczeniu na Śląsk sowietów pozostał w konspiracji do września 1945 r. Po ujawnieniu współpracował z podziemiem. W latach 1949-52 prowadzono przeciwko niemu śledztwo. Skazano go na dwukrotną karę śmierci. Wyrok zmieniono na dożywocie, ale nie poinformowano go o tym. Po uwolnieniu w 1956 r. zrehabilitowany. Odznaczony m. in. Krzyżem Virtuti Militari kl. V, Krzyżem Walecznych i Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Zmarł 25.02.1990 r.

21-02-1946 r. – zamordowany został ppor. Zbigniew Smoleński ps. Żuraw

Urodził 21.12.1916 r. we Lwowie. Od 1939 r zawodowy oficer marynarki wojennej, obrońca Helu. Więziony w obozie jenieckim w Woldenbergu. Pracował w Bydgoszczy w kierownictwie obozu pracy dla Niemców w Zimnych Wodach. Zagrożony aresztowaniem uciekł do lasu, gdzie dołączył do AK. W maju 1945 r. pełnił funkcję zastępcy dowódcy w oddziale „Kruka”. 7.06.1945 r. został aresztowany w Bydgoszczy. 21.12.1945 r. został skazany na karę śmierci przez Wojskowy Sąd Okręgowy w Poznaniu na sesji wyjazdowej w Bydgoszczy. 22.12.1945 r. skierował prośbę do Bieruta o zmianę kary śmierci na więzienie. 12.01.1945 r. Bierut odmówił mu prawa łaski.

22-02-1946 r. – na karę śmierci skazany został Lech Marciniak ps. Mściciel

Urodził się 24.01.1927 r. Przed wojną działał w harcerstwie. Od 1944 r. w AK. Brał udział w akcjach rozbrajania posterunków. 02.11.1945 r. aresztowany w domu rodzinnym przez PUBP. Skazany na karę śmierci w procesie pokazowym w Bydgoszczy. Pomimo próśb o ułaskawienie, wyrok wykonano 29.05.1946 r. Miejsce pochówku nieznane.

22-02-1947 r. - zmarł Józef Kuraś ps. Ogień

Urodził się 23.10.1915 r. Brał udział w kampanii wrześniowej. Żołnierz Służby Zwycięstwu Polski, a od 1941 r. Konfederacji Tatrzańskiej. W 1943 r. przystąpił do AK, a w maju 1944 r. do Batalionów Chłopskich. Jego oddział nie podporządkował się żadnej konspiracyjnej organizacji. 18.08.1946 r. zorganizował i przeprowadził akcję rozbicia więzienia św. Michała w Krakowie. 21.02.1947 r. otoczony przez grupę operacyjną KBW po zaciętej walce usiłował popełnić samobójstwo. Zmarł w szpitalu w Nowym Targu.

23-02-1922 r. - urodził się Stanisław Dydo ps. Steinert

Od 1940 r. należał do ZWZ-AK. Uczestniczył w wielu akcjach bojowych. Po wkroczeniu armii sowieckiej pozostał w konspiracji. Do 1945 r. działał w organizacji NIE, a następnie DSZ i WiN w Krakowie. Aresztowany przez UB w czerwcu 1946 r. został zwolniony po pozornej zgodzie na współpracę. Po zameldowaniu o tym na polecenie przełożonych wyjechał do Wrocławia, gdzie włączył się w tworzenie Obszaru Zachodniego WiN. W grudniu 1947 r. został ponownie aresztowany i po brutalnym śledztwie skazany na karę śmierci. Wyrok wykonano 27.11.1948 r.

23-02-1945 r. – aresztowany przez NKWD został Florian Dutkiewicz ps. Wiktor

Urodził się 19.03.1900 r. Przed II Wojną Światową podoficer WP. Brał udział w wojnie obronnej 1939 r. Wstąpił do AK w 1942 r. W lutym 1945 r. podjął pracę oficera w Rejonowej Komendzie Uzupełnień. Aresztowany przez NKWD i przekazany przez Rosjan pod Sąd Polowy Armii Czerwonej w Jastrowiu. Udało mu się przekazać akowcom informacje o aresztowaniu. Natychmiast zorganizowano akcję odbicia więźniów. Po ucieczce ukrywał się kilka miesięcy. 16.04.1946 r aresztowany w Bydgoszczy przez UB. 30.09.1946 r skazany na karę śmierci. Zamordowany 27.11.1946 r.

24-02-1948 r. - zamordowany został Antoni Wąsowicz ps. Roch

Pochodził z Wileńszczyzny. W połowie maja 1945 r. dołączył do partyzantki. W listopadzie 1946 r. dowódca 3 Kompanii AK. W maju 1947 r. próbował się przedostać do amerykańskiej strefy okupacyjnej w Austrii. Zatrzymany pod Wiedniem przez patrol austriackiej żandarmerii i NKWD 12.05.1947 r. Przekazany polskim władzom. Został skazany na śmierć. Wyrok wykonano 24.02.1948 r.

24-02-1949 r. - na karę śmierci skazany został Henryk Wieliczko ps. Lufa

Urodził się 18.08.1922 r. Od czerwca 1943 r. był żołnierzem AK. Uczestniczył w bitwie z Niemcami pod Worzianami oraz z partyzantką sowiecką pod Radziuszami. Po rozwiązaniu V Brygady Wileńskiej przedarł się do Puszczy Augustowskiej. W październiku 1944 r. dołączył do oddziału "Łupaszki". Od stycznia 1946 r. dowódca patrolu dywersyjnego Brygady, odtworzonej na Pomorzu Gdańskim. W 1946 r. organizował przerzut żołnierzy z Białostocczyzny na Pomorze. Rozbił kilkanaście posterunków milicji, zlikwidował kilkunastu agentów i funkcjonariuszy UB. Aresztowany 23.06.1948 r. w Siedlcach. Postrzelony przy próbie ucieczki. Skazany na karę śmierci. Rozstrzelany 14.03.1949 r. na Zamku w Lublinie. Odznaczony Krzyżem Walecznych.

24-02-1958 r. – zmarł ppłk Marian Świtalski ps. Juhas

Urodził się 09.04.1900 r. Brał udział w walkach o Lwów w 1918 r. w wojnie polsko-bolszewickiej i wojnie obronnej 1939 r. Od stycznia 1940 r. w konspiracji. Po rozwiązaniu AK w styczniu 1945 r. w AKO, a od września w WiN. Przeprowadził wiele akcji bojowych. Aresztowany 1.01.1947 r. Torturowany ujawnił miejsce i czas odprawy Zarządu Głównego WiN. W marcu 1947 r. zwolniony z więzienia. Ujawnił się w kwietniu 1947 r. Aresztowany w październiku 1950 r. a w styczniu 1952 r. skazany na 10 lat więzienia. Ze względu na zły stan zdrowia zwolniony warunkowo w grudniu 1954 r. Odznaczony Krzyżem Virtuti Militari, Krzyżem Walecznych, Medalem Pamiątkowym za Wojnę 1918-1921.

25-02-1947 r. - Bierut zmienił karę śmierci dla Bolesława Tomaszewskiego ps. Ostroga na 15 lat pozbawienia wolności

Urodził się 06.09.1909 r. w Jeziornej. Walczył nad Narwią i Bugiem. Związany z konspiracją lwowską. Intensywnie poszukiwany przez sowieckie służby specjalne, musiał opuścić Lwów. W sierpniu 1945 r. wyjechał do Krakowa, skąd został skierowany na Dolny Śląsk do dalszej pracy konspiracyjnej. Ujęty 8 czerwca 1946 r. w wyniku zeznań zatrzymanego kilka dni wcześniej kierownika Rejonu III. Przez krótki czas przebywał w PUBP w Jeleniej Górze, skąd został przetransportowany do Wydziału Śledczego WUBP we Wrocławiu. 4 stycznia 1947 r. został skazany przez WSR we Wrocławiu na karę śmierci. Zwolniony 7 maja 1956 r. Zmarł 1.08.1985 r.

25-02-1956 r. - aresztowany został Bronisław Żeglin ps. Ordon

Urodził się 07.07.1910 r. Oficer służby stałej piechoty WP. W kampanii wrześniowej był dowódcą 2 kompanii ckm 52. pp. Ujęty przez sowiecką straż graniczną, został pozyskany do pracy w wywiadzie przeciw Niemcom. W AK od lipca 1942 r. Wiosną 1944 r. objął stanowisko szefa sztabu okręgu NIE. W grudniu 1945 r. wyjechał do Polski. Aresztowany przez UB. Na mocy amnestii sąd umorzył sprawę 27.04.1956 r. Zmarł 04.10.1994 r. Odznaczony m. in. Krzyżem Zasługi z Mieczami.

25-02-1990 r. - zmarł gen. Zygmunt Janke ps. Walter

Urodził się 21.02.1907 r. Służył w 7. Wielkopolskim Dywizjonie Artylerii Konnej w Poznaniu. W kampanii wrześniowej był szefem sztabu Kresowej Brygady Kawalerii. Dostał się do niewoli niemieckiej, skąd uciekł. Członek Służby Zwycięstwu Polski, Związku Walki Zbrojnej i Armii Krajowej. Po wkroczeniu na Śląsk sowietów pozostał w konspiracji do września 1945 r. Po ujawnieniu współpracował z podziemiem. W latach 1949-52 prowadzono śledztwo przeciwko niemu. Skazano go na dwukrotną karę śmierci. Wyrok zmieniono na dożywocie, ale nie poinformowano go o tym. Po uwolnieniu w 1956 r. zrehabilitowany. Odznaczony m. in. Krzyżem Virtuti Militari kl. V, Krzyżem Walecznych i Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

27-02-1917 r. – urodził się Karol Kostecki ps. Kis

Po kapitulacji w 1939 r. trafił do niewoli. Uciekł w styczniu 1940 r. Aresztowany przez NKWD i osadzony we Lwowie. Po wyjściu na wolność w październiku 1940 r. nawiązał współpracę z ZWZ we Lwowie. Przeniósł się do Warszawy. Tworzył struktury konspiracyjne. Uczestniczył w akcji Burza. Aresztowany 07.01.1947 r. przez UB. 29.07.1947 r. skazany na 6-krotną karę śmierci, zamienioną na mocy amnestii na 15 lat więzienia. 16.08.1957 r. zwolniony z więzienia. 16.09.1992 r. Sąd w Rzeszowie unieważnił wyrok z 1947 r. Zmarł 14.01.1998 r.

28-02-1894 r. - urodził się mjr Witalis Brzeski ps. Socha

Uczestnik wojny polsko-bolszewickiej i wojny obronnej 1939 r. W konspiracji od 1.01.1939 r. w ramach SZP/ZWZ. Po wkroczeniu wojsk sowieckich pozostał w konspiracji. W grudniu 1944 r. został aresztowany przez NKWD i wywieziony do obozu, skąd został zwolniony w 1945 r. Po powrocie do kraju działał w WiN. Ze względów zdrowotnych nie prowadził aktywnej działalności konspiracyjnej. Ujawnił się w kwietniu 1947 r. Zmarł w Olsztynie w grudniu 1979 r. Odznaczony Orderem Virtuti Militari, Krzyżem Walecznych, Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi z Mieczami.

28-02-1955 r. - z więzienia zwolniony został Stanisław Borodzicz ps. Wara

Urodził się 19.11.1917 r. Brał udział w kampanii wrześniowej. Od 1940 r. działał w konspiracji. Brał udział w wielu akcjach. Po ujawnieniu w 1948 r. został aresztowany przez UB i skazany na 15 lat więzienia. Zwolniony z więzienia w 1955 r. Zmarł 7.02.2007 r.