18-02-1945 r. - aresztowany został Robert Nakwas-Pługaczewski ps. Okoń

Urodził się 20.07.1920 r. Działał od początku okupacji. Brał udział we wszystkich akcjach bojowych III Wileńskiej Brygady AK do 1944 r. 09.04.1944 r. został odznaczony Krzyżem Walecznych. Aresztowany i skazany na 6 lat więzienia. Zwolniony na mocy amnestii w kwietniu 1946 r. w lipcu dołączył do V Wileńskiej Brygady AK. W latach 1946-48 członek grupy młodzieżowej Okręgu Wileńskiego AK. Ponownie aresztowany 03.07.1948 r przez UB. Sąd wojskowy skazał go na dożywocie, zmienione na 12 lat więzienia. Wyszedł warunkowo 12.04.1958 r. Zmarł 21.06.1973 r.

18-02-1947 r. - zamordowany został Florian Lewicki ps. Roja

Urodził się 27.12.1897 r. Walczył w wojnie polsko-bolszewickiej. Brał udział w wojnie obronnej 1939 r. Od czerwca 1941 r. działał w konspiracji – ZWZ-AK, a od kwietnia 1943 r. w NOW. Dowódca oddziału partyzanckiego na Białostocczyźnie. W sierpniu 1944 r. rozwiązał oddział. W lutym 1945 r. powrócił do konspiracji. Brał udział w wielu akcjach. 28.03.1946 r. został aresztowany przez UB. 10.12.1946 r. został skazany na karę śmierci. Wyrok wykonano. Odznaczony Krzyżem Virtuti Militari, Krzyżem Niepodległości i Złotym Krzyżem Zasługi.

18-02-1948 r. - aresztowany został Karol Łoniewski ps. Lew

Urodził się 04.11.1925 r. w Nadarzynie. W okresie okupacji niemieckiej należał do AK. W czasie Powstania Warszawskiego został odznaczony Krzyżem Walecznych, za przeniesienie meldunku z oblężonego Śródmieścia na Pragę i przepłynięcie Wisły wpław. 19.09.1944 r. został osadzony w obozie Modlin, gdzie przebywał do Bożego Narodzenia. Zbiegł z obozu. Od 1945 r. żołnierz oddziału "Smreka". Od sierpnia 1947 r. należał do grupy "Orlicza". Skazany przez Rejonowy Sąd Wojskowy w Kielcach na karę śmierci 31.07.1948 r. Zamordowany 24.09.1948 r. w Lasach Chęcińskich.

19-02-1947 r. - rozstrzelany został Henryk Glapiński ps. Klinga

Urodził się 28.12.1915 r. W czasie okupacji 1941-42 żołnierz AK. Po aresztowaniu przez gestapo 20.07.1944 r. więzień obozu koncentracyjnego Gross-Rosen. Wiosną 1946 r. komendant Powiatu Radomsko Konspiracyjnego Wojska Polskiego. Uczestnik wielu akcji przeciwko grupom operacyjnym UB-KBW. Po częściowym rozbiciu przez KBW podjął decyzję o rozformowaniu oddziału. Aresztowany 31.08.1946 r. w Warszawie. W grudniu 1946 r skazany na karę śmierci. Rozstrzelany. Sąd w Łodzi unieważnił wyrok 14.10.1992 r.

19-02-1947 r. - zamordowany został Franciszek Jaskulski ps. Zagończyk

Urodził się 16.09.1913 r. w Niemczech. Ochotnik w obronie Warszawy w 68 pp. Dostał się do niewoli, skąd zbiegł w październiku. Czynny w konspiracji w Wielkopolsce. W 1942 r. uciekł na Lubelszczyznę. Był zastępcą ppor. Mariana Sikory. Walczył także z oddziałami AL. W okresie "Burzy" w ramach 2 kompanii 15 pp walczył z Niemcami o Kurów i Końskowolę. W sierpniu 1944 r. szedł na pomoc Warszawie. 3.11.1944 r. aresztowany w Lublinie i 08.01.1945 r. skazany na śmierć. 26.01.1945 r. wyrok zamieniono na 10 lat więzienia. Uciekł z więzienia na Wronkach. Powrócił na Lubelszczyznę; nawiązał kontakt z kpt. Marianem Bernaciakiem ps. Orlik. Otrzymał rozkaz zorganizowania struktur WiN na Kielecczyźnie. 26.07.1946 r. w Jedlni-Letnisko, po zdradzie bliskiego współpracownika, został aresztowany. 17.01.1947 r. Wojskowy Sąd Rejonowy w Kielcach skazał go na śmierć. 06.12.1991 r. wyrok został unieważniony. Pośmiertnie odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.
Użytkowników:
13
Artykułów:
64
Odsłon artykułów:
795531
Copyright © 2021 Bocheńscy Żołnierze Wyklęci. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem wydanym na warunkach GNU Powszechnej Licencji Publicznej.