02-04-1921 r. - urodził się por. Jan Kempiński ps. Błysk

Od 1939 r. działał w ZWZ-AK. Podczas okupacji niemieckiej brał udział w wielu akcjach. Po wejściu sowietów pozostał w konspiracji. Dowodził jednym z oddziałów SGO „Warta”. Dowodził i uczestniczył w wielu akcjach dywersyjnych. Został aresztowany przez UB 17.12.1945 r. i skazany na karę śmierci. 21.06.1946 r. zamordowany. Zrehabilitowany w 1994 r.

05-02-1940 r. - Robert Domański ps. Jarach wstępuje do Związku Odwetu na Zamojszczyźnie

Urodził się w 1925 r. Wstępuje do Związku Odwetu na Zamojszczyźnie. Uczestniczył w wyzwoleniu Międzyrzeca Podlaskiego. Po akcji „Burza” pozostał w konspiracji. Uczestniczył w wielu akcjach. Ujawnił się w 1947 r. w Warszawie. Aresztowany w tym samym roku w Jeleniej Górze. Po 2 miesiącach zwolniony, wyjechał do Gdańska. W 1953 r. służbowo przeniesiony do Warszawy. Po zwolnieniu z pracy osiadł w Krakowie. Zmarł w 1995 r.

05-02-1950 r. - w więzieniu w Rawiczu zmarł chor. Antoni Owczarek ps. Zygadło

Urodził się w Gaczkowicach 01.11.1904 r. W maju 1945 r. wstąpił do oddziału Narodowego Związku Zbrojnego pod dowództwem Adama Gomuły ps. Beja, gdzie pełnił funkcję kwatermistrza. Od listopada 1945 r. zastępca dowódcy oddziału NSZ Antoniego Sobola "Dołęgi". Wiosną 1946 r. stworzył własny oddział na terenie powiatu radomskiego. W czerwcu 1946 r. jego oddział wszedł do struktur Inspektoratu WiN por. Franciszka Jaskulskiego Zagończyka. Został zastępcą Obwodu Radomskiego WiN krypt.PPS. Po aresztowaniu Zagończyka w lipcu 1946 r. ponownie utworzył własny oddział. Ujawnił się w listopadzie, w grudniu został aresztowany. 23.05.1947 r. Wojskowy Sąd Rejonowy w Kielcach skazał go na karę śmierci, którą na mocy amnestii zmieniono na 15 lat więzienia.

06-02-1921r. - urodził się Władysław Cisek ps. Rom

We wrześniu 1939 r. ochotnik w baonie saperów we Lwowie. W sierpniu 1945 r. wrócił do Polski. Działał w Polskiej Partii Socjalistycznej. Od kwietnia 1946 r. konspirator w Wydziale Informacji Okręgu Wrocławskiego Zrzeszenia WiN. Kolportował pismo Obszaru Południowego WiN Orzeł Biały. Opracowywał comiesięczne informacje z Okręgu dla Zarządu WiN. Był autorem wielu artykułów do pisma WiN. Został aresztowany 15.12.1947 r. Skazany na karę śmierci 10.08.1948 r. Wyrok wykonano 27.11.1948 r.

07-02-1925 r. - urodził się ppor. Jan Przewoźnik ps. Ryś

We wrześniu 1939 r. dołączył do oddziałów Grupy Operacyjnej „Bielsko”. Włączył się początkowo w konspiracyjną działalność harcerską a w 1942 r. wstąpił do AK. W maju 1945 r. zagrożony aresztowaniem włączył się w tworzenie struktur WiN. Został zastępcą dowódcy Zgrupowania Partyzanckiego VII Okręgu NSZ. W sierpniu 1946 r. koordynował przygotowania przerzutu żołnierzy Zgrupowania na Zachód. Zamordowany na Opolszczyźnie wraz z ok. 160 żołnierzami NSZ przez UB.
Użytkowników:
13
Artykułów:
64
Odsłon artykułów:
795491
Copyright © 2021 Bocheńscy Żołnierze Wyklęci. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem wydanym na warunkach GNU Powszechnej Licencji Publicznej.