17-01-1945 r. – z więzienia uciekł kpt. Tadeusz Zajączek ps. „Szary”.

Urodził się 10.12.1913 r. Od 1940 r. w konspiracji w NOW i NSZ. 26.11.1944 r. aresztowany przez gestapo. Skazany na karę śmierci. Uciekł z więzienia. Ukrywał się od marca 1946 r. 23.03.1946 r. ujawnił się. Aresztowany przez UB11.02.1949 r. Skazany na karę śmierci. Wyrok zamieniono na dożywocie, a następnie na 25 lat więzienia. 10.06.1956 r. zwolniony z więzienia ze względu na zły stan zdrowia, a 26.01.1966 r. ponownie osadzony w więzieniu. Zwolniony warunkowo 17.05.1975 r. Zmarł 25.12.1995 r.

17-01-1947 r. – Wojskowy Sąd Rejonowy w Kielcach skazał Franciszka Jaskulskiego ps. „Zagończyk” na karę śmierci.

Urodził się 16.09.1913 r. w Niemczech. Ochotnik w obronie Warszawy w 68 pp. Dostał się niewoli skąd zbiegł w październiku. Czynny w konspiracji w Wielkopolsce. W 1942 r. uciekł na Lubelszczyznę. Był zastępcą ppor. Mariana Sikory. Walczył także z oddziałami AL. W okresie „Burzy” w ramach 2 kompanii 15 pp walczył z Niemcami o Kurów i Końskowolę. W sierpniu 1944 r. szedł na pomoc Warszawie. 3.11.1944 r. aresztowany w Lublinie i 08.01.1945 r. skazany na śmierć. 26.01.1945 r. wyrok zmieniono na 10 lat więzienia. Uciekł z więzienia na Wronkach. Powrócił na Lubelszczyznę; nawiązał kontakt z kpt, Marianem Bernaciakiem ps. „Orlik”. Otrzymał rozkaz zorganizowania struktur WiN na Kielecczyźnie. 26.07.1946 r. w Jedlni-Letnisko, po zdradzie bliskiego współpracownika, został aresztowany. Zamordowany został 19.02.1947 r. 06.12.1991 r. wyrok został unieważniony. Pośmiertnie odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.

18-01-1945 r. – broń złożył ppor. Stanisław Wencel ps.„Twardy”

Urodził się 04.09.1913 r. Brał udział w wojnie obronnej. W lutym 1943 r. zagrożony aresztowaniem uciekł do Sosnowca. Utworzył grupę likwidującą niemieckich konfidentów. W maju 1943 r. wcielił się z oddziałem do AK. 07.11.1944 r. dowodził akcją na Juliana Schuberta – zastępcę komendanta hitlerowskiej żandarmerii. Za tę akcję został odznaczony Krzyżem Virtuti Militari V kl. Po kontakcie z Sowietami złożył broń. Zagrożony aresztowaniem ukrywał się. Wrócił do lasu, gdzie utworzył oddział. Ujawnił się po aresztowaniu matki. Aresztowany i więziony do października 1946 r. Zmarł 29.12.1967r.

18-01-1913 r. – urodziła się ppor. Alina Fedorowicz ps. „Marta”.

Pod koniec 1939 r. podjęła pracę w PCK. Od lutego 1940 r. w ZWZ. Od czerwca 1941 r. ustalała los jeńców polskich w ZSRS. W latach 1941-43 kurierka z Podlasia do stolicy. W 1944 r. prowadziła sekcję sanitarną w oddziale „Zenona”. 19.12.1944 r. aresztowana z dowódcą przez sowiecki „Smiersz”. Wypuszczeni, aby ujawnić Obwód AK. 15.04.1947 r. ujawniła się na mocy amnestii. Wstąpiła do PPS. 09.06.1949 r. wydalona z partii z powodu akowskiej przeszłości.

18-01-1951 r. – zamordowany zostaje Wiktor Stryjewski ps. „Cacko”.

Urodził się 01.09.1916 r. Uczestnik kampanii wrześniowej 1939r. W czasie okupacji niemieckiej żołnierz AK. Po wkroczeniu sowietów pozostał w konspiracji. Uczestniczył w wielu akcjach przeciwko UB, MO i członkom PPR. Aresztowany 08.02.1949 r. 3.08.1950 r. został skazany na 38-krotną karę śmierci. Wyrok wykonano.
Użytkowników:
13
Artykułów:
64
Odsłon artykułów:
795535
Copyright © 2021 Bocheńscy Żołnierze Wyklęci. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem wydanym na warunkach GNU Powszechnej Licencji Publicznej.