14-01-1998 r. – zmarł Karol Kostecki ps. „Kis”,"Kostek".

Urodził się 27.02.1917 r. Po kapitulacji w 1939 r. trafił do niewoli. Uciekł w styczniu 1940 r. Aresztowany przez NKWD i osadzony we Lwowie. Po wyjściu na wolność w październiku 1940 r. nawiązał współpracę z ZWZ we Lwowie. Przeniósł się do Warszawy. Tworzył struktury konspiracyjne. W nocy z 13 na 14 listopada 1945 oddział Kompanii „Narol” pod dowództwem Karola Kosteckiego ps. „Kostek” uwolnił z więzienia UB 70 osób. W więzieniu UB, miejscu kaźni nazywanym „Smoczą Jamą”, przetrzymywani i mordowani byli przeciwnicy komunizmu, głównie żołnierze Armii Krajowej i Batalionów Chłopskich. Uczestniczył w akcji „Burza”. Aresztowany 07.01.1947 r. przez UB. 29.07.1947 r. skazany na 6-krotną karę śmierci, zmienioną na mocy amnestii na 15 lat więzienia. 16.08.1957 r. zwolniony z więzienia. 16.09.1992 r. Sąd w Rzeszowie unieważnił wyrok z 1947 r. Zamieszkał we Wrocławiu. Pracował jako nauczyciel. W wolnej Polsce został awansowany na stopień kapitana w 1990. Zmarł 14 stycznia 1998 we Wrocławiu i został pochowany na Cmentarzu Grabiszyńskim.

15-01-1940 r. - utworzenie Samodzielnej Brygady Strzelców Podhalańskich, której dowódcą generał Sikorski mianuje pułkownika Zygmunta Szyszko-Bohusza

Zygmunt Piotr Bohusz-Szyszko urodził się 19 stycznia 1893 roku w Chełmie.W listopadzie 1918 roku uczestniczył w rozbrajaniu żołnierzy niemieckich w Warszawie, a następnie wstąpił do odrodzonego Wojska Polskiego. W wojnie polsko-bolszewickiej służył w 2 Dywizji Piechoty Legionów. W czasie obrony Płocka odniósł poważną ranę. Jednak nie zrezygnował z dalszej walki i brał udział w kontrofensywie sierpniowej 1920 roku. W styczniu 1940 roku, po dotarciu przez Węgry do Francji, został mianowany dowódcą Samodzielnej Brygady Strzelców Podhalańskich. 16 czerwca 1943 roku został mianowany zastępcą dowódcy II Korpusu Polskiego. Z II Korpusem przebył cały szlak bojowy w kampanii włoskiej 1944-1945. W kwietniu 1945 roku, zastępując dowódcę II Korpusu, stoczył zwycięską, ostatnią bitwę o Bolonię. Zmarł 20 czerwca 1982 roku w Londynie. Pochowany na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach w Warszawie

15-01-1947 r. – zginął por. Mieczysław Wądolny ps. „Granit”.

Urodził się 24.09.1919 r. W czasie okupacji niemieckiej wstąpił do Oddziału Specjalnego Ludowej Straży Bezpieczeństwa. Po wkroczeniu armii sowieckiej, w lutym 1945 r. wstąpił do MO. Zorganizował oddział partyzancki. W 1946 r. jego oddział należał do najaktywniejszych jednostek podziemia niepodległościowego w woj. krakowskim. W 1946 r. podporządkował się dowództwu Armii Polskiej w Kraju. Został otoczony przez grupę operacyjną UB-KBW. Nie chcąc się poddać rozerwał się granatem.

16-01-1909 r. – urodził się ppłk Michał Pobocha ps. „Gazda”.

Brał udział w kampanii wrześniowej. Od 1942 r. członek NSZ. Od kwietnia 1945 r. szef Oddziału I Organizacyjnego KG NSZ. Równocześnie pełnił funkcję inspektora Obszaru Południe NZS z siedzibą w Krakowie. Aresztowany 31.10.1945 r. 10.12.1946 r. skazany na karę śmierci, zamienioną na dożywocie, a na mocy amnestii 17.12.1947 r. złagodzoną do 15 lat więzienie. Zwolniony 22.05.1956 r. Zmarł 18.04.2001 r. Odznaczony Krzyżem Srebrnym II kl. Narodowego Czynu Zbrojnego.

16-01-1927 r. – urodził się 16-01-1927 r. – urodził się Tadeusz Stankiewicz ps. „Ćwiek”..

Od 1943 r. żołnierz oddziału AK na Wileńszczyźnie. Po wkroczeniu wojsk sowieckich na Kresy aresztowany i wysłany do Kaługi. W lutym 1945 r. wrócił do Wilna, po czym wyjechał na Pomorze. W październiku 1945 r. wrócił do konspiracji. Zagrożony aresztowaniem przeniósł się do Bydgoszczy. Aresztowany 21.03.1946 r. Skazany na karę śmierci 6.09.1946 r. Zamordowany 28.11.1946 r. Bierut nie skorzystał z prawa łaski.
Użytkowników:
13
Artykułów:
64
Odsłon artykułów:
795566
Copyright © 2021 Bocheńscy Żołnierze Wyklęci. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem wydanym na warunkach GNU Powszechnej Licencji Publicznej.