13-01-1943 r. – z więzienia ucieka mjr Jan Tabortowski ps. „Bruzda”.

Urodził się 16.10.1906 r. Walczył w kampanii wrześniowej 1939 r. W styczniu 1940 r. rozpoczął tworzeni konspiracji na Białostocczyźnie. 22.11.1942 r. aresztowany przez gestapo i osadzony w więzieniu. Uciekł z grupą akowców. Brał udział w akcji „Burza”. Aresztowany przez NKWD, zbiegł na początku 1945 r. i zaczął organizować konspirację w ramach AK Obywateli. Przeciwnik dekonspiracji. 25.03.1947 r. na wyraźny rozkaz przełożonych ujawnił się przed UBP. Zagrożony aresztowaniem ukrywał się. Zginął 23.08.1954 r. podczas zdobywania posterunków MO w Przytułach. Odznaczony Krzyżem Walecznych, Krzyżem Virtuti Militari V kl. i Złotym Krzyżem Zasługi z Mieczami.

13-01-1944r. – z niewoli niemieckiej uciekł Dragan Sotirović, ps. „Draża”. .

Urodził się 05.05.1913 r. Od 1931 r. służył w armii jugosłowiańskiej. Uczestniczył w obronie Jugosławii. W 1942 r. dostał się do niewoli niemieckiej, skąd uciekł. Nawiązał kontakt z AK, uczestniczył w akcji „Burza”. Aresztowany i osadzony w więzieniu kontrwywiadu sowieckiego we Lwowie, z którego zbiegł we wrześniu 1944 r. Skazany na 10 lat więzienia. Po ucieczce nawiązał łączność z lwowskim Okręgiem „Nie”. 05.03.1945 r. złapany przez sowietów. Wykradziony ze szpitala, ukrywał się. Do służby powrócił 25.06.1945 r. Zmarł 06.06.1967 r. w Paryżu. Odznaczony Virtuti Militari V kl., Krzyżem Walecznych oraz odznaczeniami brytyjskimi i jugosłowiańskimi.

14-01-1900 r. w Kucowie urodził się Feliks Janson ps. „Rajgras”. , „Zabłocki”

W 1920 r. spędził 5 miesięcy w niewoli litewskiej. Później stale związany z 12 pp i Szkołą Podchorążych jako instruktor. Podczas próby przedostania się na zachód zatrzymany i osadzony w obozie jenieckim Grossborn. Twórca planu obrony polskich osiedli przed atakami band UPA. Aresztowany 19 lutego 1945 r. we Lwowie. Więziony przez sowietów, zeznawał w Moskwie jako świadek w procesie gen. L. Okulickiego. W styczniu 1946 r. skazany na 5 lat pobytu w obozach. Po odbyciu wyroku w kwietniu 1950 r. zesłany do Krasnojarskiego Kraju. Zwolniony z zesłania w 1954 r. Zmarł w Sosnowcu 14.021970 r.

14-01-1894 r. – urodził się Józef Wysocki ps. „Białozur”.

Uczestnik Powstania Wielkopolskiego. Uczestnik kampanii wrześniowej 1939 r. W 1941 r. aresztowany. Wypuszczony w czerwcu 1943 r. Nawiązał kontakt z NSZ. Brał udział w Powstaniu Warszawskim. Aresztowany we wrześniu 1946 r. Skazany w 1947 r. na 5 lat więzienia. Zwolniony w kwietniu. Ponownie aresztowany w marcu 1949 r. i skazany na 8 lat więzienia w 1950 r. Przebywał w Obozie Pracy przy kopalni w Katowicach. Zwolniony w marcu 1953 r. Zmarł 17.05.1960r. w Poznaniu.

14-01-1954 r. - w Anglii zmarł Nikodem Sulik, generał brygady

14-01-1954 r. - w Anglii zmarł Nikodem Sulik, generał brygady Wojska Polskiego, żołnierz września, dowódca 5 Kresowej Dywizji Piechoty w Armii Polskiej na Wschodzie a następnie w II Korpusie. Od 17 września 1939, po najeździe sowieckim na Polskę, dowodził zaciętymi walkami pozycyjnymi i odwrotowymi Pułku KOP "Sarny" z atakującą Armią Czerwoną, w składzie zgrupowania Korpusu Obrony Pogranicza gen. Wilhelma Orlik-Rückemanna. Po bitwie pod Kockiem nie poszedł do niewoli lecz rozpoczął działalność konspiracyjną. W listopadzie 1939 mianowany został zastępcą płk Janusza Gaładyka, komendanta Okręgu SZP w Wilnie. W grudniu tego roku wyznaczony został na stanowisko komendantaOkręgu Wilno Związku Walki Zbrojnej. W konspiracji działał pod pseudonimami "Ładyna", "Jodko", "Jod", "Karol", "Sarnowski". 13 kwietnia 1941 r. został aresztowany przezNKWD. Więziony do sierpnia 1941 r. Uwolniony w wyniku układu Sikorski-Majski wstąpił do tworzonych w ZSRR oddziałów Polskich Sił Zbrojnych w ZSRR (Armii Andersa). Polskim dowodził jednostką w kampanii włoskiej, uczestnik walk pod Monte Cassino.
Użytkowników:
13
Artykułów:
64
Odsłon artykułów:
795469
Copyright © 2021 Bocheńscy Żołnierze Wyklęci. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem wydanym na warunkach GNU Powszechnej Licencji Publicznej.