10-01-1947 r. – skazany na karę śmierci zostaje Alfons Olejnik ps. „Roman”

Urodził się 05.03.1921 r. W 1941 r. wstąpił do Narodowej Organizacji Wojskowej. W sierpniu 1944 r. dołączył do 7. Dywizji Piechoty AK. Aresztowany w czerwcu 1945 r. przez UB i skazany na 4 lata więzienia. Po amnestii w listopadzie 1945 r. wyszedł na wolność. Zagrożony aresztowaniem wrócił do konspiracji. Rozpoczął działalność w KPW. W listopadzie 1946 r. nie mając kontaktu z innymi strukturami KPW, rozwiązał oddział. Aresztowany ponownie 08.11.1946 r. Został skazany na karę śmierci, pozbawienia praw publicznych, praw honorowych na zawsze oraz przepadek całego mienia. Rozstrzelany 18.01.1947 r. Odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

11-01-1930 r. – urodził się Zbigniew Rostek ps. „Piotr”.

W czasie okupacji niemieckiej – na robotach przymusowych w Niemczech. W 1946 r. pracował w oddziale patrolowym w wojsku amerykańskim na terenie Berlina Zachodniego. W styczniu 1947 r., po powrocie do Polski nawiązał kontakt z członkami lokalnego koła PSL. Otrzymane od nich informacje przekazywał osobiście do Berlina. Przywoził ulotki antykomunistyczne z zachodu. 05.12.1950 r. aresztowany przez bezpiekę. 11.09.1951 r. skazany na 15 lat więzienia. Postępowanie wznowiono. 22.01.1952 r. skazany na karę śmierci. Zamordowany 10.03.1952 r. Bierut nie skorzystał z prawa łaski. Do dziś nie został zrehabilitowany.

11-01-1947 r. - wyrok na Stefana Kwiatkowskiego, ps. „Rudy”, „Zabłocki”

Urodził się w Warszawie w 1914 r. Był harcerzem, studiował na Politechnice Warszawskiej. Należał do Obozu Wielkiej Polski, SN, ONR i Organizacji „Polska”. Uczestniczył w wojnie obronnej 1939 r. Od października 1939 r. do marca 1940 r. kolportował w rejonie Warszawy wydawnictwa Grupy „Szańca” (ONR). W II poł. 1941 r. wstąpił do ZWZ. Działał w konspiracyjnym Komitecie Elektryfikacji Kraju, który opracowywał plan elektryfikacji Polski. W dniu wybuchu Powstania Warszawskiego dowodził akcją zdobywania elektrowni w Pruszkowie, podczas której został ranny. Po zajęciu ziem polskich przez Armię Czerwoną, poszukiwany przez UB, przeniósł się na Pomorze Gdańskie. Prawdopodobnie od lipca 1945 r. był zastępcą komendanta Okręgu Pomorze NSZ Wiktora Romana Skiby (ps. „Jacek Wolański”). Od listopada 1945 r. dowodził Grupą „Wybrzeże”. Aresztowany 6 kwietnia 1946 r. został skazany 10 stycznia 1947 r. przez WSR w Gdańsku na 10 lat więzienia. Na mocy amnestii karę skrócono do 5 lat. Wyszedł na wolność 11 kwietnia 1951 r. Zmarł w 1992r

012-01-1950 r. – na karę śmierci skazany zostaje Kazimierz Chmielewski ps. „Rekin”.

Urodził się 23.08.1925 r. W konspiracji od 14.08.1940 r. Od 1942 r. łącznik AK. Aresztowany przez NKWD, uciekł w maju 1945 r. i dołączył do V Wileńskiej Brygady AK. Od połowy kwietnia 1946 r. działał na Lubelszczyźnie i Podlasiu. 28.04.1946 r. został ciężko ranny. Ujawnił się 10.03.1947 r. w Katowicach. Został aresztowany 3.12.1948 r. skazany w procesie pokazowym 27.09.1949 r. na dożywocie. W wyniku rewizji prokuratora sądzony ponownie w Białymstoku i skazany na śmierć. Zamordowany 01.04.1950r.

12-01-1955 r. – na karę śmierci zostaje skazany Ludwik Danielak ps. „Szatan”.

Urodził się 04.04.1923 r. W kwietniu 1945 r. został powołany do służby w Wojsku Polskim, skąd zdezerterował. W połowie 1946 r. wstąpił do Konspiracyjnego Wojska Polskiego. W listopadzie 1947 r. został dowódcą oddziału. Od sierpnia 1948 r. dowódca oddziału „Trybuna”. W lipcu 1949 r. jego oddział został rozbrojony przez UB. Przeprowadził wiele akcji. 04.03.1954 r. aresztowany, skazany na śmierć. Wyrok wykonano 5.08.1955 r.
Użytkowników:
13
Artykułów:
64
Odsłon artykułów:
795496
Copyright © 2021 Bocheńscy Żołnierze Wyklęci. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem wydanym na warunkach GNU Powszechnej Licencji Publicznej.