05-01-1947 r. – aresztowany zostaje płk Stanisław Sędziak ps. „Warta”.

Urodził się 07.09.1913 r. Brał udział w kampanii wrześniowej 1939 r. Walczył na Lubelszczyźnie. Na początku 1940 r. przedostał się do Francji. Po jej klęsce w Wielkiej Brytanii. Cichociemny, zrzucony do kraju 3/4.09.1942 r. Od sierpnia 1945 r. komendant Okręgu Białystok Obywatelskiej Armii Krajowej. Aresztowany. Skazany na śmierć 27.12.1947 r. Na mocy amnestii karę zmieniono na dożywocie. Wyszedł na wolność 29.04.1957 r. Odznaczony Krzyżem Walecznych i Orderem Virtuti Militari. Zmarł 2.08.1978 r.

05-01-1952 r. – aresztowany zostaje Władysław Bielecki ps. „Mikołaj”.

06-01-1893 r. we Lwowie urodził się gen. Michał Tokarzewski-Karaszewicz, walczył w kampanii wrześniowej, m. in. w bitwie nad Bzurą, po upadku Warszawy stanął na czele konspiracyjnej organizacji wojskowej – Służby Zwycięstwu Polski, pełnił też funkcję dowódcy Obszaru nr 3 Lwów w ZWZ, w 1940 r. aresztowany i wywieziony do więzienia w ZSRS, w 1941 r. wstąpił do Armii Andersa, pełnił tam funkcje dowódcze, walczył na Bliskim Wschodzie, po wojnie przebywał w Wielkiej Brytanii

06-01-1949 r. – zamordowany zostaje ppłk Rudolf Majewski ps. „Roman”.

Urodził się 08.09.1901 r. Uczestnik wojny polsko-bolszewickiej i wojny obronnej 1939 r. Podczas okupacji działacz konspiracji. 10.11.1942 r. aresztowany przez Niemców, zwolniony z więzienia. W 1943 r. ukrywał się w Warszawie. Przeniesiony do Okręgu Łódź. Dowodził i uczestniczył w wielu akcjach. Ujawnił się w październiku 1945 r. Aresztowany 9.11.1946 r. Skazany na 7 lat więzienia. Na mocy amnestii karę złagodzono do 3,5 roku. Zamordowany w niewyjaśnionych okolicznościach.

07-01-1947 r. – aresztowany zostaje Karol Kostecki, ps. „Kis”.

Urodził się 27.02.1917 r. Po kapitulacji w 1939 r. trafił do niewoli. Uciekł w styczniu 1940 r. Aresztowany przez NKWD i osadzony we Lwowie. Po wyjściu na wolność w październiku 1940 r. nawiązał współpracę z ZWZ we Lwowie. Przeniósł się do Warszawy. Tworzył struktury konspiracyjne. Uczestniczył w akcji „Burza”. Aresztowany. 29.07.1947 r. skazany na 6-krotną karę śmierci, zmienioną na mocy amnestii na 15 lat więzienia. 16.08.1957 r. zwolniony z więzienia. 16.09.1992 r. Sąd w Rzeszowie unieważnił wyrok z 1947r. Zmarł 14.01.1998 r.

07-01– 1875 r. – zmarł w Warce Piotr Wysocki.

Urodził się 10 września 1797 r. pod Warką w rodzinie szlacheckiej. Od 1818 r. kadet w Szkole Podchorążych Piechoty w Warszawie. Od 1928 r. instruktor w Szkole Podchorążych. 29 listopada 1930 r. na czele podchorążych rozpoczął powstanie listopadowe. W powstaniu walczył w bitwach pod Wawrem, Grochowem, Dobrem, Okuniewem. Uczestniczył w wyprawie gen. Dwernickiego na Wołyń. Jako pułkownik był adiutantem naczelnego wodza Michała Radziwiłła. Na czele 10 pułku piechoty bronił Woli. Skazany na śmierć. Karę zamieniono na 20 lat ciężkich robót na Syberii. Zwolniony na mocy amnestii w 1857 r. Powrócił do Warki. Zamieszkał w podarowanym przez społeczeństwo domu, tzw. „wójtostwie”.
Użytkowników:
13
Artykułów:
64
Odsłon artykułów:
795554
Copyright © 2021 Bocheńscy Żołnierze Wyklęci. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem wydanym na warunkach GNU Powszechnej Licencji Publicznej.